Är det okej att använda citat från Dag Hammarskjöld i en egen bok?

2019-12-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
Kan jag använda publicerade citat från Dag Hammarskjöld i min egen historiska bok.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är tillåtet att citera andra i den omfattning som följer av god sed och som omfattas av syftet med citatet

Regler om upphovsrätt och inskränkningar i densamma finns i upphovsrättslagen (hädanefter URL).

Enligt 1 & 2 § § URL har den som skapat ett verk, exempelvis ett litterärt sådant, ensamrätt att sprida och mångfaldiga detta. Denna rätt omfattar även i princip enskilda stycken och meningar i verket. Huvudregeln är alltså att det inte är tillåtet att utan samtycke från upphovsmannen mångfaldiga andras verk.

I 22 § URL anges emellertid en inskränkning i denna ensamrätt - envar har rätt att citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Kravet på "god sed" innebär lite förenklat att upphovsmannen till citatet (samt var det hämtats) skall anges, och att rätten endast gäller i den "omfattning som motiveras av ändamålet" innebär att det inte är möjligt att t.ex kopiera en hel bok och kalla det för ett citat. Ett korrekt citat som omfattas av 22 § ska vara just ett citat, och inte en total återgivning av exempelvis ett kapitel i en bok.

Svaret på din fråga är alltså ja, det är tillåtet för dig att citera Dag Hammarskjöld, så länge du anger källan och citaten är i rimlig omfattning i relation till syftet med dem.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller om jag missförstått dig, får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (890)
2020-09-19 Använda bild på tröjor som ska säljas?
2020-09-18 Vad innebär det att en figur är upphovsrättsligt skyddad?
2020-09-16 Upphovsrätt vid bearbetning av annans verk
2020-09-16 Kan man i Sverige registrera ett varumärke som redan är registrerat i annat land?

Alla besvarade frågor (84206)