Hur skyddar jag min bok?

2019-12-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejJag skriver en bok som jag beräknar bli färdig inom ca 3-4 månader. Jag tänker börja coacha innehållet under den tiden på seminarier. Jag tvekar eftersom jag inte har skyddat mina ideér juridiskt. Hur kan jag göra för att skydda min rätt till mina idéer?Vänliga hälsningar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För det första kommer jag att redogöra för vilka verk som omfattas av lagen. För det andra kommer jag att redogöra för hur ditt verk får skydd. För det tredje kommer jag att redogöra för vad skyddet innebär. För det fjärde och avslutningsvis kommer jag att ge en kort sammanfattning.

Enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) är upphovsrätt ett skydd för den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. (1 § URL)

Verk som omfattas av lagen: (1 § URL)
Skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,
Datorprogram,
Musikaliskt eller sceniskt verk,
Filmverk,
Fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
Alster av byggnadskonst eller brukskonst eller,
Verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Du får ett skydd till ditt verk direkt genom att du skapar det. Det ska poängteras att inte alla verk omfattas av skyddet. För att få ett upphovsrättsligt skydd krävs det att verket ska ha viss självständighet, kreativitet och originalitet s.k. verkshöjd. (Läs mer om verkshöjd här). Det kan vara svårt att avgöra hur ett verk har verkshöjd eller inte, men en hjälpregel är s.k. dubbelskapandet. Det innebär att det är osannolikt att två personer, oberoende av varandra skulle exempelvis utforma en text exakt likadant eller snarlikt.

Du som skapat verket är en s.k. upphovsman. Skyddet för en upphovsman består av två delar, dels ett ekonomiskt skydd och dels ett ideellt skydd.

Det ekonomiska skyddet innebär att upphovsmannen har en ensamrätt till ditt verk för förfogande och nyttjande av verket. (2 § URL). Det innebär att du har själv rätt att bestämma hur det ska framställas ett exemplar av ditt verk till allmänheten m.m.

Det ideella skyddet innebär att upphovsmannen har en rätt att bli nämnd vid framställning av ditt verk och att upphovsmannen har en möjlighet att förhindra ändringar i verket som kan uppfattas som kränkande för denne. (3 § URL). Det innebär att om någon skulle framställa dina idéer ska de nämnas att det är dina idéer.

Sammanfattning:
Eftersom jag inte kan besvara om din bok har verkshöjd eller inte, kan jag inte heller besvara din fråga med säkerhet. Om din bok har verkshöjd, har du redan ett skydd genom ditt skapande. Du behöver alltså inte skydda din bok genom att registrera den eller liknande.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92043)