Särskiljningsförmåga

2019-12-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vilken betydelse har särskiljningsförmåga för bedömningen om ett varumärkesintrång (både enligt VML och EU-lagstiftning) har skett? Finns det något bra och illustrativt rättsfall i frågan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varumärkesskydd innebär en ensamrätt att använda vissa kännetecken i näringsverksamhet enligt 1 kap. 10 § VML och varumärkesdirektivet art. 5. Ett varumärke kan ses som ett företags upparbetade värde i form av en image och är därför skyddsvärt. För att patent- och registreringsverket ska kunna registrera ett varumärke så att det innehar ett varumärkesskydd måste det uppfattas som ett kännetecken. För att inneha ett varumärkesskydd ska vissa förutsättningar vara uppfyllda enligt 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § VML.

En av grundförutsättningarna för varumärkesskydd är särskiljningsförmåga vilket regleras i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § VML. Med särskiljningsförmåga menas att varumärket genom kännetecken ska kunna skiljas från andra varumärken. Ju mer använt eller känt ett kännetecken är ju större är särskiljningen.

Vid bedömning av ett varumärkesintrång är särskiljningsförmåga av betydelse eftersom en helhetsbedömning av varumärkets kännetecken görs där bl.a. särskiljningsförmågan väger in.

Tips på bra och illustrativa fall är:

Barnfonden Lloyd, (mål C-342/97) Adidas (mål C-408/01)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin Melazade
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (974)
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

Alla besvarade frågor (92185)