Kan fotograf hindra mig från att lägga ut bearbetad bild?

2019-12-16 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag fick en bild skickad till mig på min Instagram (där jag ritar porträtt och ritar på bilder) där en kvinna bad mig att rita lite på bilden. Vi kom överens om 50kr för arbetet och när jag var klar skickade jag bilden till henne och fråga om hon fortfarande ville ha den. Hon svarade ja och swishade mig. Sen säger hon att bilden inte är lika skarp som hon önskar och hon skickar fler bilder och vi testar maila men det blir ingen skillnad. Då ber hon mig swisha tillbaka pengarna vilket jag gör, och samtidigt ber jag henne att inte använda bilden efter jag inte får betalt för den. Jag har som vanligt lagt upp bilden på min Instagram och då ber hon mig ta ner den, måste jag ta ner den? Hon hotar med att hänga ut mig på sin Instagram. Har inte jag rätt till pengarna då hon godkände bilden först?Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Detta är en upphovsrättslig fråga som regleras i upphovsrättslagen.

Du är skyldig att ta ned bilden då du inte kan använda den utan fotografens medgivande, förutsatt att du inte har skapat ett nytt och självständigt verk.

Fotografiskt verk eller fotografisk bild?

Först och främst bör vi reda ut huruvida originalbilden är skyddad med upphovsrätt. För att ett fotografi ska betraktas som ett fotografiskt verk och därmed omfattas av upphovsrätten krävs att den har så kallad verkshöjd. Verkshöjd har ett fotografi som uppvisar originalitet och som har en konstnärlig särprägel, upphovsrätt har den som tagit bilden (1 kapitlet 1 § 5 punkten Upphovsrättslagen). Uppnår inte fotografiet verkshöjd så kan det ändå skyddas som fotografisk bild (5 kapitlet 49 a § Upphovsrättslagen), vilket ungefär motsvarar ett upphovsrättsligt skydd med några undantag.

Fotografiskt verk

Om originalbilden skyddas som fotografiskt verk är det fotografen (upphovspersonen) som får bestämma huruvida bilden ska göras tillgänglig för allmänheten. Skyddet omfattar även fotografiet i bearbetad form, vilket innebär att fotografens rättigheter består trots ditt nedlagda arbete (1 kapitlet 2 § upphovsrättslagen).

Genom din bearbetning har du dock upphovsrätt till verket i den bearbetade versionen. Trots detta får du inte använda verket hur du vill, utan du måste fortfarande respektera fotografens upphovsrätt (1 kapitlet 4 § Upphovsrättslagen). Detta innebär också att fotografen inte får använda fotografiet som du bearbetat utan ditt tillstånd. Vill någon utomstående använda det bearbetade fotografiet krävs både ditt och fotografens tillstånd.

Undantaget är när du har bearbetat bilden så pass mycket att det blir ett nytt och självständigt verk. Då är rättigheterna till bilden helt dina och inte längre beroende av upphovspersonens medgivande (1 kapitlet 4 § 2 stycket Upphovsrättslagen). Detta förutsätter dock en ganska ingående bearbetning.

Fotografisk bild

Är originalbilden istället att betrakta som fotografisk bild så har fotografen fortfarande rätt att bestämma över verket på samma sätt som för ett fotografiskt verk (5 kapitlet 49 a § Upphovsrättslagen).

Upphovsrätt för din bearbetning uppkommer dock inte när det är fråga om fotografisk bild (5 kapitlet 49 a § 4 stycket Upphovsrättslagen). Alltså har du som bearbetare av bilden ett sämre skydd när det är fråga om fotografisk bild jämfört med fotografiskt verk.

Sammanfattning

Tyvärr måste du enligt min bedömning ta bort bilden från din instagram om du inte har tillstånd från fotografen att tillgängliggöra bilden. Det är svårt för mig att uttala mig huruvida omfattningen av ditt arbete skulle vara att betrakta som ett nytt och självständigt verk.

Vad det gäller pengarna så har du enligt min bedömning inte rätt ersättning eftersom du genom ditt handlande godkände att pengarna och din prestation gick åter.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (976)
2021-05-17 Får jag framställa exemplar av konstverk jag redan sålt?
2021-05-14 Upphovsrätt
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?

Alla besvarade frågor (92362)