Hur långt får man citera ur annans verk?

2019-12-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag har skrivit en bok som handlar om dialog i filmmanus. I boken har jag scenexempel från olika manus där man kan läsa scenerna och där det finns pratbubblor med förklaringar angående bokens teorier. Om jag vill publicera den här boken och låta människor köpa den, finns det då någon gräns för hur långa dessa exempel får vara? Som det är nu har jag till exempel en scen som är ca tolv sidor lång. Eftersom ett filmmanus är väldigt lättläst är det ju inte lika mycket text som om det hade varit en scen i en bok som är tolv sidor lång, men det är ju ändå en hel del text så jag undrar om det finns någon gräns när man använder den här typen av citat/referat. (exemplen är från amerikanska filmer)Sedan misstänker jag att det kanske är annorlunda i USA också och att jag bör kontakta någon amerikansk byrå om jag vill publicera en engelsk version?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag tolkar din fråga funderar du kring de upphovsrättsliga problemen i att publicera ett verk som innehåller dialog/text från tidigare filmmanus. De upphovsrättsliga bestämmelserna hittar du i upphovsrättslagen (URL).

Citaträtten är begränsad

Som du är inne på finns det en problematik med och begränsning i rätten att citera andras verk. Förutsatt att verket du citerar har verkshöjd och upphovsrätt – vilket alla färdigställda filmmanus torde ha i realiteten (om de publicerats) – har verkets skapare ensamrätten till att sprida och/eller mångfaldiga verket (1 kap. 1, 2 §§ URL). Genom att i en egen bok inkludera citat från dessa verk, trots att styckena är långt från manusen i sin helhet, riskerar du på så vis kränka dessa författares ensamrätt till att sprida och kopiera sina verk. Det finns ingen exakt gräns för hur långa textsnuttar ur ett manus som omfattas av upphovsrätten – allt avgörs av hur originellt och självständigt verket är. En enskild mening kan mycket väl ha upphovsrätt på grund av sin originalitet, jämför exempelvis en dikt. Eftersom hela din bok bygger på hänvisningar till tidigare verk bör räkna med att du principiellt gör intrång i deras upphovsrätt.

Men det finns ett väsentligt undantag från huvudregeln om intrångsförbud. Citaträtten ger var och en citera offentliggjorda verk, om det sker enligt god sed och framstår som motiverat av ett ändamål (22 kap. 2 § URL). Återigen finns avseende citaträtten inte heller någon exakt gräns för hur långa citat får vara, men i praxis har en tumregel om att citatet/citaten inte får utgöra mer än 20% av hela din egen text (bok) ställts upp. Hur mycket du får citera avgörs också av syftet och lämpligheten med citat i den aktuella texten. Citering måste ske lojalt, dvs. för att förbättra sin egen produkt genom jämföra den med andras; hämta stöd eller lyfta och kritisera en motstående ståndpunkt. Man får aldrig foga in ett citat bara för att det är underhållande i sig – en intressant textsnutt. Det måste ha ett samband med vad man själv skriver.

I ditt fall torde du – som skriver om just dialog i manus – ha en ovanligt vidsträckt citaträtt, och din citering framstår som lojal av vad du beskriver. Huruvida du kan citera ett helt stycke på 12 sidor vågar jag inte ge ett hundraprocentigt svar på, men jag vill påminna om tumregeln om att minst 80% av boken bör vara din egen text. Inte heller bör du infoga hela filmmanus som "citat" Därutöver bör det antagligen beaktas att filmmanus innehåller mindre substans än skönlitteratur per sida. I min mening torde du mer eller mindre kunna citera på det sätt du beskriver. Viktigt är emellertid att du anger författarens och verkets namn (1 kap. 3 § URL).

Angående huruvida det är annorlunda i USA, så tror jag inte att så är fallet. Upphovsrätten har av naturliga skäl – immateriell egendom sprids lätt över gränser – harmoniserats (synkats) internationellt i hög grad, och i vart fall högst liknande regler torde gälla i USA. Känner du dig osäker kan du förstås alltid kontakta en byrå ändå.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92055)