Får man skapa och sälja en bok vars innehåll består av andras låttexter?

2019-12-21 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man får skriva ut delar från låttexter i en bok som man sedan trycker/säljer. Exempelvis rockmusik och låttexter från kända låtar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du undrar om det är tillåtet att utan upphovsmännens samtycke sammanställa en bok med utdrag från kända låttexter, och sedan trycka upp och sälja denna bok. Vidare kommer jag utgå ifrån att det rör sig om betydande delar av låttexter, och inte bara enstaka meningar eller ord.

Det är som huvudregel inte tillåtet att mångfaldiga andras verk utan deras samtycke

Regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (hädanefter URL).

Av 1 § URL följer att den som skapat ett verk (exempelvis en låttext) har upphovsrätt till verket. Enligt 2 § URL innebär detta att endast upphovsmannen har rätt att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten. Med andra ord har upphovsmannen ensamrätt att framställa exemplar av verket; det är endast tillåtet att framställa exemplar med upphovsmannens samtycke.

Att kopiera andras låttexter i en bok, och därefter låta trycka och sälja boken, är vidare ett utmärkt exempel på att framställa exemplar av ett verk. Med andra ord är det förfarande du föreslår inte tillåtet enligt upphovsrättslagens huvudregler. Frågan är då om du kan stödja dig på något av undantagen i URL.

Inga undantag i URL är tillämpliga; det förfarande du beskriver är alltså inte tillåtet

Det finns lagstadgade inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt i URL, bland annat när någon framställer få kopior av ett verk för privat bruk. Det enda som kan vara relevant i ditt fall, är 22 § URL, som stadgar att envar får citera ut offentliggjorda verk i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamål.

Citaträtten i 22 § URL är tänkt att främja kritik och att möjliggöra att andra skapare bygger vidare på vad tidigare upphovsmän skapat. Poängen är inte att någon skall kunna kopiera andras verk och sälja vidare dessa i största allmänhet, och det förfarande du beskriver ovan är enligt min bedömning inte förenligt med god sed. Undantaget i 22 § URL är alltså inte tillämpligt.

Slutsatsen av det jag skrivit ovan, är alltså att det förfarande du beskriver i din fråga inte är tillåtet enligt upphovsrättslagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar, eller om jag missförstått dig, är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (972)
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?
2021-04-29 Någon använder mina bilder på sociala medier, vad ska jag göra?
2021-04-29 Får man ge ut en egen lagbok?

Alla besvarade frågor (92054)