Vad krävs för att ha upphovsrätt till en logotyp?

2019-12-14 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag har betalat en freelansande grafiker att skapa en logotyp åt mig.Jag har nu fått logotypen i tre olika format, skapad efter vad jag sökte, men såvitt jag vet så skyddas även logotyper av upphovsrättslagen.Min fråga är då, hur vet jag att de logotyper som hon skickade mig är tillräckligt unika för att inte bryta mot någon upphovsrättslag? Vart går gränsen? Till min kännedom har hon designat dem helt själv från grunden, men hur vet jag att det inte finns för tydliga likheter mellan någon annan logotyp?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga vill du ha svar på vad som krävs för att upphovsmannen till en logotyp har upphovsrätt till den. För att svara på din fråga kommer jag att använda upphovsrättslagen (URL).

Upphovsman har upphovsrätt till verk med verkshöjd

Logotypen är att betrakta som ett konstnärligt verk. Den som har skapat ett verk får upphovsrätt till verket (1 § URL). Det krävs också att verket uppnår verkshöjd. Det innebär enkelt sammanfattat att verket är unikt och det är minimal risk att någon helt oberoende av det ursprungliga verket kan åstadkomma något liknande verk.

Upphovsrätt innebär att man har ensamrätt till verket

Att upphovsmannen har upphovsrätt till upphovsrätt till ett verk innebär att hen har ensamrätt att framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Upphovsmannen har också en rätt att bli namngiven i samband med sitt verk (3 § URL).

Om dina logotyper uppnår verkshöjd är en bedömningsfråga

Om de logotyper som du har betalat för är så pass unika att de uppnår verkshöjd är svårt för mig att svara på eftersom jag inte har sett dem. Om ett verk uppnår verkshöjd är en bedömningsfråga som måste göras i varje enskilt fall. Värt att veta är dock att kravet på vad som krävs för att ett verk ska uppnå verkshöjd är relativt lågt. Det betyder att om du känner dig säker på att logotyperna inte är lika ett verk som redan existerar så kan du vara relativt trygg med att de uppnår den verkshöjd som krävs och att upphovsmannen därför har upphovsrätten till dem. Du säger också att grafikern har skapat logotyperna själv från grunden vilket tyder på att hon har skapat dessa så att de har vad som krävs för att uppnå verkshöjd.

Sammanfattning

Logotyperna du beskriver har sannolikt vad som krävs för att grafikern har upphovsrätt till dem och inte gör intrång i någon annans upphovsrätt.

Hoppas att du har fått svar din fråga!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (890)
2020-09-19 Använda bild på tröjor som ska säljas?
2020-09-18 Vad innebär det att en figur är upphovsrättsligt skyddad?
2020-09-16 Upphovsrätt vid bearbetning av annans verk
2020-09-16 Kan man i Sverige registrera ett varumärke som redan är registrerat i annat land?

Alla besvarade frågor (84316)