Granne har sågat ner överskjutande grenar

2014-04-22 i Skadestånd
FRÅGA |Hej! När vi kom hem från påskfirande hade grannen sågat ner 4 stora grenar från två av våra trän. Grenarna nådde över till hans tomt. Får han göra så utan att prata med oss?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för din fråga!Vad gäller rötter och grenar som hänger över grannens tomt finns en särskild bestämmelse i JB 3:2 som behandlar förhållandet mellan grannar: "Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom" (fetstil tillagd).Detta innebär alltså att man i princip har rätt att kapa av grannens gren som hänger över ens tomt om den medför olägenhet, t.ex. i form av att yta inte kan användas, att det ser fult ut eller liknande. Observera dock er rätt som ägare till träden att först själva få komma till rätta med problemet. Eftersom ni uppger att det rör sig om 4 stora grenar borde grannen antagligen ha pratat med er först. Om ni anser att grannen sågat av för mycket eller på fel sätt samt att ni inte har fått tillfälle att själva åtgärda problemet kan ni ta detta vidare genom att kräva skadestånd för de extrakostnader som uppstått på grund av att han sågade ner grenarna utan att fråga er först.Hoppas svaret är till hjälp.Mvh,

OLOVLIG TRÄDFÄLLNING

2013-03-21 i Skadestånd
FRÅGA |Hej, Vi har en granne som olovligen tagit ner 4 träd på vår tomt. Vissa av dessa träd överskrider diametern för vad som man ej får ta ner utan lov från kommunen. Grannen vet vilka som är ägare av tomten ändå går han till den förr ägaren (inom familjen) och ber om lov! Den förra ägaren gav ej lov till alla dessa träd utan ett mindre träd som var torrt. Vi har förbjudit den förra ägaren att lova något till någon granne. Grannar har hotat oss förr att vi ska ta ner träd på vår tomt. Har grannen rätt att bete sig på detta vis? Vi sade till honom för ca 15 år sedan att han inte fick ta ned träd på vår tomt då han och en annan granne sågade ner mindre träd på tomten. Det hade inget med att de hängde över på deras tomter utan de stod inne på vår tomt, däremot vill dessa grannar ha sjöutsikt. Vi har flera gånger sagt till honom vem som äger tomten så han kan inte ha missat detta. Vad gör han för lagöverträdelser? Polisen har lagt ner ärendet och anser att grannen har rätt till dessa avverkningar?
Hampus Sabel |Hej,Som granne kan man i vissa fall ha rätt att kapa grenar och ta bort rötter som tränger över tomtgränsen. Detta får göras om grenarna/rötterna medför olägenhet. Denna regel finns i Jordabalken 3:2.JB 3:2 stadgar uttryckligen att möjligheten gäller grenar och rötter. Paragrafen kan därför inte inkludera stammar eller hela träd. Träd räknas som lös egendom, när någon förstör andras träd kan därför brotten skadegörelse eller åverkan komma i fråga. Brotten finns i Brottsbalken 12:1-2. Skillnaden mellan dem är att åverkan är ett ringa brott. I det här fallet rör det sig om fyra träd, och enligt vad jag förstår, ett eller flera större träd. Det är därför troligt att grannens handlande når upp till skadegörelse.En tidigare ägare har ingen rätt att ge några tillstånd i förhållande till tomten. Då tomten ägs av er bestämmer ni om en granne får fälla träd eller inte.Om polisen är ovillig att hantera ärendet kan ni kräva skadestånd med stöd i Skadeståndslagen 2:1. Er granne har genom att förstöra er lösa egendom vållat er sakskada. Ni kan därför kräva ersättning för träden. Vill ni använda er av denna möjlighet rekommenderar jag att ni kontaktar en verksam jurist som kan hjälpa er med detaljerna.Jag hoppas att mitt svar varit till hjälp, hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor.Jordabalken finner du: https://lagen.nu/1970:994Brottsbalken kap. 12 finner du: https://lagen.nu/1962:700#K12Skadeståndslagen finner du: https://lagen.nu/1972:207Vänligen,Hampus Sabel

Grannelagsförhållanden

2012-09-15 i Skadestånd
FRÅGA |Vi vill låta grannen ta ner grenar på våra träd som växer in på hans tomt, och så långt är det inga problem. Men förra gången han gjorde det så kastade han in de kapade grenarna på vår tomt. Får han göra det eller måste han själv forsla bort grenarna?
|Hej, Tack för er fråga. Om en rot eller gren tränger in på en grannes fastighet får denne ta bort den enligt 3:2 jordabalken (JB). Dock stadgar 3:1 JB det faktum att en fastighetsägaren som vidtar en åtgärd på sin eller annans mark måste se till att detta inte orsakar besvär för andra. Om ni känner besvär av åtgärden ska talan i första hand grundas efter reglerna i 32 kap. i miljöbalken vilka avser frågor gällande skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk. En annan möjlighet är att ni själva ansvarar för kapningen av grenarna, vilket ni har förturs-rätt till enligt 3:2 JB, under förutsättning att åtgärden kan befaras medföra skada av betydelse för er. I och med att grannen kastar in de kapade grenarna på er tomt tycks skaderekvisitet vara uppfyllt.

Krav på skador på lösa saker vid hyresavtal för bostad.

2012-02-06 i Skadestånd
FRÅGA |Hej, jag har hyrt ut min lägnehet i handrahand. Hyresgästen har förstört både matta och soffa. Hur går jag tillväga vid krav på ersättning?
Thomas Hefner |Hej, Hyresavtal anses normalt endast täcka själva lägenheten och alltså inte de lösa föremål som finns i lägenheten, t.ex. soffor och mattor etc. Det har dock dykt upp tidigare fall där man har krävt ersättning för skador på lösa saker som funnits i fastighet som man har hyrt ut. HD har i ett rättsfall 1986 (https://lagen.nu/dom/nja/1986s247)sagt att fråga om skador på lösa saker också skall prövas som en del av hyresavtal. Krav och tvister med anledning av hyresavtal skall i sin tur prövas av hyresnämnden i det län där fastigheten befinner sig, och det är alltså med största sannolikhet till dem som du skall vända dig.

Ersättningsansvar för skada i hyreslägenhet

2013-04-28 i Skadestånd
FRÅGA |Hej! Jag studerar i Kalmar och bor i en lägenhet i centrum. Jag hade en olycka nyligen som orsakade en spricka i rören till elementen i vardagsrummet. Det som hände då var att jag har en klocka hängande på väggen och denna trillade ner på rören och gjorde att de böjdes och därmed orsakades sprickan vilket ledde till att vatten läckte från röret. Jag skulle ändra tiden på klockan och sen när jag hängde tillbaka den så lossnade "kroken" från väggen vilket ledde till att klockan trillade och orsakade skadan. Jag meddelade hyresvärden omgående angående detta och medan jag väntade på hans besök så torkade jag bort vattnet och fick läckan under kontroll för att det inte ska ske några fuktskador osv. Hyresvärden fick anlita hjälp att byta rören och nu vill han att jag ska stå för kostnaden, vilket jag tycker är konstigt då det var en olycka. Min fråga lyder: Har han rätt att kräva pengar från mig för detta? Tacksam för svar Med vänliga hälsningar
Louise Eskesen |Hej och tack för din fråga! Enligt JB 12:24 (https://lagen.nu/1970:994) ska en hyresgäst under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller av vissa andra personer. Regeln är tvingande och kan inte avtalas bort enligt JB 12:1, så ett mer omfattande skadeståndsansvar är inte tillåtet. Normalt slitage, även om det krävs en underhållningsåtgärd, omfattas inte av hyresgästens skadeståndsansvar.Huvudregeln i praxis är att hyresvärden har bevisbördan för att du har varit vårdslös, NJA 1987 s. 668 (https://lagen.nu/dom/nja/1987s668). Gällande skador som är av den art att de typiskt sett orsakas genom hyresgästens vållande så har det utvecklats en lite annorlunda fördelning av bevisbördan. Om hyresvärden lyckas göra det antagligt att skadan uppkommit under din hyrestid ska det dock framkomma omständigheter som visar på att skadorna inte beror på ditt vållande, NJA 1975 s. 657. I ditt fall är det lite svårt att säga om du är att betrakta som vårdslös eller inte. I NJA 1991 s. 476 (https://lagen.nu/dom/nja/1991s476) ansåg HD att hyresgästen inte skulle svara för en vattenskada som orsakats av att limningen i ett akvariums fogar hade lossnat. Det är möjligt att en analog tolkning av detta skulle innebära att du inte heller ska ansvara för skador som uppstått genom att en krok lossnat från väggen, om du inte orsakat detta genom att vara vårdslös. Hoppas att mitt svar kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning, 

Ersättning vid brott mot hyreskontrakt

2013-01-22 i Skadestånd
FRÅGA |Hej! Har för några veckor sedan ingått avtal om att hyra lokal för fest till sommaren. Vi bokade datum och fastslog bokningen genom att betala in en handpenning. Kommunikationen har mestadels skett via e-mail , men vi har också träffats personligen en gång, och via mailen har vi också fått ta del av hyresreglerna. Nu har företaget via mail låtit oss veta att klubben som äger lokalen har bokat det aktuella datumet och att vi således måste bokas av avtalat datum. Ingestans i reglerna eller muntligen har detta scenario framkommit -att vi kunde bokas av. Räknas detta som ett avtalsbrott och har vi rätt till kompensation?
Ronja Kleiser |Hej! Eftersom ni ingått ett avtal om hyra av lokalen under ett bestämt datum och ni nu inte kommer få tillgång till lokalen på detta datum utgör företagets avbokning ett avtalsbrott. Frågor som rör hyra regleras i Jordabalkens tolfte kapitel . (Du kan hitta jordabalken här:https://lagen.nu/1970:994). Enligt Jordabalken 12:14 § har en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran om hyresobjektet inte står redo för honom på den avtalade tillträdelsedagen. Eftersom ni inte kommer kunna använda lokalen alls behöver ni alltså inte betala hyran och ni har dessutom rätt att få tillbaka den handpenning ni betalat.Om hyresvärden inte kan visa att det inte är grund av hans försumlighet som ni inte kunnat få tillgång till lokalen på avtalad tid har ni dessutom rätt till ersättning för övriga skador(12:14 § 2 stycket Jordabalken). Att hyra ut lokalen utan att försäkra sig om att den inte redan var bokad bör kunna anses vara försumligt och ni bör därför ha rätt till kompensation.Om ni t ex pga.avbokningen behöver boka en ny lokal och den enda lokal ni kan hitta på kort varsel är en dyrare lokal har ni drabbats av en skada i form av mellanskillnaden i pris mellan lokalerna. Detta kan ni få ersättning för och detsamma gäller t ex ökade resekostnader som kan uppstå. Enligt en allmän skadeståndsrättslig princip måste ni dock försöka begränsa er skada så gott ni kan, och t.ex. välja den billigaste ersättningslokalen, för att kunna få full ersättning.Mitt råd är att kontakta företaget och specificera de kostnader ni haft pga. avbokningen och försöka få företaget att kompensera er.Mvh/

Skadestånd då bostaden inte uppfyller förväntat skick

2012-09-09 i Skadestånd
FRÅGA |Efter att vi betalt handpenning, men före kontraktsskrivning upptäcker vi att säljaren tagit bort två väggfasta hyllor. Med följd att bitar av tapeten följt med. Kan vi åberopa skadestånd?
Johan Wahlbom |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Först blir jag lite förvirrad, generellt brukar köparen först skriva på kontraktet vilket i sin tur följs av att denne inom ett par dagar betalar handpenningen. Inte tvärtom. Jag misstänker att ni med kontraktsskrivningen kanske syftar på signeringen av själva köpebrevet som genomförs vid tillträdesdagen. Det följande skrivs med hänvisning till det avtal jag skrev under när jag här om månaden sålde min bostadsrätt i Linköping där Skandiamäklarna var mäklare. Avtalet är av standardform och liknar med stor sannolikhet ert dito oavsett om ni köpt en bostadsrätt eller en villa. I överlåtelseavtalet som skrivs i och med köpet framgår, förutom en uppmaning att betala handpenningen inom ett par dagar, regleringar gällande köpeobjektets (bostadens) skick. Oftast svarar säljaren för att köpeobjektens skick inte försämras från kontraktsdagen till tillträdesdagen. Det brukar i de absolut flesta fallen, i överlåtelseavtalet, ingå en skadeståndsklausul där det framgår att köparen har rätt till skadestånd om säljaren brutit mot sina skyldigheter, till exempel genom att försämra lägenhetens skick. Dock är jag tveksam om det ni skriver angående tapeten är tillräcklig för att karakterisera som skadeståndsberättigad skada på köpeobjektet. En sådan skada måste framstå som relativt uppenbar. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Skadestånd till hyresgäst vid obebolig lägenhet.

2012-01-16 i Skadestånd
FRÅGA |Avser den ersättningsskyldighet som stipuleras i JB 12 kap. 10 § det positiva eller det negativa kontraktsintresset?
Thomas Hefner |Regeln är utformad för att skydda hyresgästen i det fall hyresvärden inte kan uppfylla sin del avtalet. Skyddet skall bestå i att hyresgästen skall få det denne har rätt till. I de två första fallen i paragrafen då hyresgästen inte kan använda lägenheten, trots avtalet, är det naturligt att ersätta det positiva kontraktsintresset. Dvs, hyresvärden skall försätta hyresgästen i samma position som om hyresvärden faktiskt uppfyllt avtalet. Det negativa kontraktsintresset skulle annars innebär att hyresvärden betalade tillbaka all tidigare hyra som hyresgästen betalat, vilket inte stämmer in på paragrafens syfte, notera också JB 12 kap 16 §. I sista fallet, då hyresvärden skall ersätta hyresgästen för att hyresvärden meddelat hyresgästen för sent om felet bör det vara det negativa kontraktsintresset eftersom det då legat i hyresgästens bästa intresse att avtalet upphört, men att så inte skett på grund av hyresvärdens försumlighet. Det beror alltså på om felet skadat hyresgästen med hänsyn till dennes möjlighet att träda in i avtalet och hyra en fullgod lägenhet, eller att träda ur avtalet.