Uppsägning av hyresavtal och ersättning för potentiella skador

2016-04-28 i Skadestånd
FRÅGA
Jag har en inneboende (var en vän) utan avtal. Hon har bott här i 6 mån. Hon har två små barn på deltid och allt har urartat. Jag vill att hon flyttar. Har förstått att jag måste ge henne tre månaders uppsägning. Från idag blir det 24 juli. Problemet är att jag kommer att vara bortrest 25 juni till ca 20 juli och jag litar inte på den här kvinnan. Hon blir oresonligt arg och jag är rädd att hon ska förstöra saker. Hur ska jag skriva uppsägningen så att jag kan kräva ersättning för ev skador på inredning? Ska jag fota/ filma allt innan jag reser?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt Jordabalken (JB) 12 kap. 1 § ska ett avtal ligga till grund för en hyresrelation. I 2 § framkommer dock att sådana avtal även kan vara muntliga, varför det faktum att ni kommit överens om att hyra ut ett rum eller dylikt mot betalning ofta räcker för att det ska röra sig om ett avtal. I och med att inga mer ingående uppsägningstider framkommit i ert, väldigt grundläggande, hyresavtal så gäller som du nämnt ett minimum om 3 månaders uppsägningstid, enligt JB 12 kap. 4 § 1 punkten. Uppsägningen måste även vara skriftlig, i och med att hon bott där längre än 3 månader.


Avseende hur du ska skydda din egendom från skador, alternativt säkra upp ersättning för potentiella skador, så ska egentligen ingen säkerhetsåtgärd krävas utav dig. Enligt JB 12 kap. 24 § så ska en person som orsakat skada på lägenheten eller vad den tillhör (möbler osv) ersätta den uppkomma skadan. Hon ska helt enkelt ersätta dig för den egendom hon hypotetiskt kan komma att orsaka.


Detta leder oss dock till bevisfrågan. För att du ska kunna påvisa att en skada skett så måste du 1) kunna göra det klart att egendomen inte var skadad sen tidigare och 2) vad egendomen faktiskt är värd. I bevishänseende är det alltså klokt att ta det säkra före det osäkra och fotografera och se till att ha kvitton på allt.


Du ska dock inte behöva skriva något speciellt i uppsägningen för att hon ska bli skadeståndsskyldig ifall hon orsakar skador. Lagen är direkt tillämplig i det avseendet. Om du verkligen vill ta det säkra före det osäkra även här och upplysa henne om denna skadeståndsskyldighet så kan du förslagsvis skriva in att hon bör observera att jordabalkens regler om hyra gäller hela hyresperioden ut, det vill säga inklusive de tre månaderna av uppsägningstid, och då kanske räkna upp skadeståndsskyldigheten ifall lägenheten skadas som ett exempel på dessa regler.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (65)
2020-10-11 Vad kan jag göra när grannen skadat min mark?
2020-09-26 Grannen sågat ner träd
2020-09-09 Kan jag kräva att en granne fäller ett träd som riskerar att falla på vårt hus? Vad händer om jag själv utan tillåtelse fäller trädet?
2020-06-30 Skadestånd vid skada på fastighet

Alla besvarade frågor (85243)