Äganderätten till egendom som infogats i byggnad av annan än fastighetsägaren

2016-05-24 i Skadestånd
FRÅGA
Kan särbo ta och riva ner det han byggt i mitt hus?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om någon bygger in något i någon annans bostad utan att avtala om betalning för tjänsten bör tjänsten och egendomen kunna tolkas som en gåva, se NJA 1986 s 513 https://lagen.nu/dom/nja/1986s513. Det inbyggda blir då din egendom. Därmed bör egendomen ha blivit tillbehör till fastigheten enligt jordabalken 2 kap 2 & 4§§ här, eftersom den förefaller ha tillförts i ditt intresse. Om personen då river ner egendomen begår han skadegörelse (brottsbalken 12 kap 1§) eller åverkan (brottsbalken 12 kap 2§) här om de allmänna förutsättningarna för brott är uppfyllda. I annat fall torde i vart fall ett civilrättsligt skadeståndsanspråk kunna göras gällande.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll