Får jag klippa ner grannens häck som delvis befinner sig på min tomt?

Våra grannar har en häck planterad på vår tomt. Det var deras tidigare ägare som plantade den. Vi har försökt prata men de hotar med jordebalken och skadestånd. Vi vill ta bort häcken mot vår ingång/ på vår ingång och sätta ett staket. Vi gör jobbet och betalar. De vägrar samarbeta. Vi har kartor på att vi äger marken men tänker ändå ta dit lantmäteriet. De hotar med skadestånd om resten av deras häck dör eller mår dåligt.vad gör vi. Vill inte bli stämd. Får vi ta den biten av häck som står på vår tomt om lantmäteriet ger klartecken? Nu har vi forslkt medla i tre år, funkar ej. Vad göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Häck planterad på vår tomt, tidigare ägare planterade den.

Ni bör först utreda om tidigare ägare hade tillstånd att plantera häcken på er tomt. Var ni grannar med tidigare ägare bör ni själv enkelt kunna svaret på denna fråga, men om häcken redan var planterad då ni flyttade in bör ni kontakta tidigare ägare och fråga om detta. Fanns ett tillstånd så är häcken er grannes och då får ni inte klippa ner denna. Viktigt att komma ihåg här är att det är er granne som har bevisbördan för att ett sådant tilltånd har givits.

Enligt 3 kap 2 § Jordabalken (JB) har ni rätt att avlägsna rötter och grenar som tränger in på er fastighet om de medför olägenheter för er. Exempel på olägenheter är exempelvis att häcken tappar löv på en välvårdad del av er tomt, eller att den i övrigt stör en annans välvårdad del av er tomt. Om den exempelvis befinner sig på en vildvuxen del av er tomt bör den inte betraktas som en olägenhet för er. Kan er åtgärd medföra skada av betydelse för er grannes del av häcken så ska er granne först beredas möjlighet att själv utföra arbetet. Då det dock verkar som att er granne vägrar detta, får ni själva ta klippa bort häcken. Ni bör dock meddela grannen genom förslagsvis ett rekommenderat brev så att ni i en eventuell framtida process kan bevisa att ni gav er granne möjligheten att själv utföra arbetet.

Det finns emellertid väldigt få rättsfall på området. Jag skulle i ett fall som detta alltid rekommendera att ni finner en samförståndslösning, då dessa typer av juridiska frågor är svåra att avgöra på förhand. Nu verkar det som att er granne vägrar att gå med på detta, men jag skulle trots detta ge er rådet att prata med er granne ytterligare en gång och förklara att ni erbjuder denne att själv avlägsna den del av häcken som befinner sig på er tomt.

Om ni har några ytterligare frågor ber jag er att kontakta oss igen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”