Granne sågat ner träd på annans tomt

2017-04-15 i Skadestånd
FRÅGA
Hej!En granne har sågat ner ett träd på vår tomt för att få bättre utsikt. Samme granne har också avbarkat ett annat träd i syfte att det ska självdö. Hur ska vi gå vidare med detta? Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall kan en granne ha rätt att kapa grenar och rötter som hänger in på dennes tomt om de skapar olägenheter för grannen. Dock skall områdets ägare först få tillfälle att själv åtgärda problemet om det finns risk att åtgärden kan medföra skada. Detta framgår av Jordabalken (JB) 3:2. Enligt JB 3:1 syftar dessa regler till att skapa vissa riktlinjer för hur grannar ska förhålla sig när de vidtar åtgärder på sin eller annans fasta egendom för att inte orsaka besvär för andra. Detta omfattar dock inte stammen och man får heller inte ta bort grenar och rötter på ett sådant sätt som leder till att träder dör.

Enligt JB 2:1 st. 3 så utgör träd fastighetstillbehör och därmed fast egendom. Om en person uppsåtligen förstör eller skadar fast eller lös egendom så kan den dömas för skadegörelse, Brottsbalken (BrB) 12:1 samt 1:2. Beroende på det fällda trädets värde samt värdet av det träd som avbarkats så kan det istället röra sig om åverkan, vilket är ett ringa brott av skadegörelse, BrB 12:2.

Om en person uppsåtligen eller av vårdslöshet förstör din egendom genom att fälla eller förstöra ett träd så skall den personen ersätta sakskadan, Skadeståndslagen (SkL) 2:1. Skadestånd för sakskador omfattar ersättning för bland annat sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt annan kostnad till följd av skadan, SkL 5:7. Domstolen har i tidigare rättsfall fastställt skadestånd utifrån en uppskattning av trädets värde, eftersom det inte går att reparera ett fällt träd. Den olovliga avverkningen av träden bör därför värderas utifrån återanskaffningsvärdet med beaktande av kostnader för att anskaffa likvärdig egendom och med hänsyn till vilken typ av träd som har fällts. I fall där det inte varit möjligt att återanskaffa likvärdiga träd har istället skadeståndet bestämts utifrån vedvärdet samt en uppskattning av fastighetens minskade försäljningsvärde. Om du vill läsa mer om ett liknande rättsfall så hittar du det här.

Vad du kan göra

Du kan göra en polisanmälan rörande det nedsågade trädet och avbarkningen av det andra trädet. Beroende på omfattningen av förstörelsen och trädens värde så kan det röra sig om ev. skadegörelse eller åverkan, BrB 12:1 och 12:2. Du kan också begära skadestånd för sakskada, vilket ska värderas utifrån bl.a återanskaffningsvärdet för de träd som har förstörts, SkL 2:1 samt 5:7. För att undvika framtida grannosämja kan du dock välja att inte polisanmäla utan endast rikta ersättningsanspråk mot din granne. Du kan då först ta hjälp av en jurist och utforma ett kravbrev direkt till din granne och om denne vägrar betala så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten där du yrkar på skadestånd. Om du behöver hjälp med detta kan du kontakta någon av våra verksamma jurister här.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!
Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (72)
2021-07-20 Vad gäller om grannen byggt en brunn in på min mark?
2021-06-21 Kan en granne fälla ett träd utan tillåtelse på annans tomt?
2021-04-11 Ska reparationskostnader för kattkiss ersättas?
2021-03-06 Min granne har beskurit en inte helt obetydlig del av mitt äppelträd - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (94365)