Rätt domstol då granne stängt vattentillförsel?

2016-03-30 i Skadestånd
FRÅGA
Tvist mellan två grannar där den ene stängt av vattentillförseln till den andres fastighet med påföljd att densenare begär ersättning för hotellkostnader på grund av att han inte kunnat nyttja sin fastighet.Skall detta mål handläggas hos fastighetsdomstolen ?Tacksam för besked
SVAR

Hej och tack för att Du ställer Din fråga till Lawline!

Om domstolen.
Fastighetsdomstolen som sedan år 2010 bytt namn till Mark- och miljödomstolen och regleras av Lag om mark- och miljödomstolar.
Domstolens jurisdiktion berör främst tvister rörande miljöbalken, fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen, samt annan lag. 3 §, Kort sagt kan man därför säga att Fastighetsdomstolen bara bytt namn, men vissa mindre skillnader finns som inte är intressanta för Din fråga finns.

Själva rätten till vattenledningen.
Ledningsrättslagen är en sådan "annan lag" som nämns ovan. Mark- och miljödomstolen är alltså tillämplig i mål som berörs av ledningsrättslagen. Huruvida lagen är tillämplig på vattenledningen i frågan eller inte är dock klurigare att svara på. I Ledningsrättslagen framgår att lagen är tillämplig på "allmän va-anläggning". Det i sin tur definieras i 2 § Lag om allmänna vattentjänster där det framgår att det gäller kommunala vattenledningar. Vem som äger vattenledningen är alltså avgörande, och det är något jag inte kan besvara.

Om vattenledningen ingår i ett servitut skapat genom fastighetsbildningslagen är mark- och miljödomstolen rätt domstol. Om det är ett senare servitut är närmaste Tingsrätt rätt domstol enligt Rättegångsbalken 10:10.
Med den information som finns är det således svårt att avgöra exakt vilken domstol som är rätt. Men det finns en räddning, du behöver nämligen inte veta exakt.

Mitt råd:
Trots att jag har svårt att ge ett hundraprocentigt svar på Din fråga har jag ändå ett par råd.
Först och främst bör du självklart försöka komma överens med den som stängt av vattnet. Det gör att du undviker domstolskostnader.
Om det skulle vara helt omöjligt får du dock söka ersättning vid tingsrätt med stöd av rättegångsbalken. Om det visar sig att Mark- och miljödomstolen skulle vara den mest passande för ditt ärende skall nämligen Tingsrätten hänskjuta ärendet dit enligt Rättegångsbalken 10:20a. Jag tror dock ändå att tingsrätt faktiskt är rätt domstol för kravet på ersättning baserat på forumuleringen i rättegångsbalken 10:10.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll