Vem äger träd vars stam lutar över på grannens tomt?

2020-06-05 i Skadestånd
FRÅGA |Vi har en diskussion med våra grannar om ett träd. Trädets rot är på vår mark. Det hade fyra stammar som delade sig ända nere vid roten. En av stammarna lutade in över grannens mark. Vid ett tillfälle förra sommaren började trädet klyva sig och jag sågade då ner det. Jag sågade även ner den stam som lutade över grannens mark, eftersom det riskerade att skada grannens staket och ett växthus som stod i fallriktningen, och jag gjorde bedömningen att det hade börjat vika sig.Grannen blev upprörd över att vi hade sågat ner trädet och sade att det var deras träd och att jag skulle ha låtit det stå kvar.Nu har vi satt upp två små träkorgar med blommor i på stubbarna och då har grannen slagit ner korgarna och sedan påstått att vi skulle kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom vi sågat ner "deras" träd.Jag undrar nu: Vem som äger trädet om jag kan ta bort stubbarna utan att fråga grannen, eller låta dom stå kvar, om jag vill det?Har grannen rätt att slå ner de blomkorgar som vi har satt upp?
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till att börja med vill jag klargöra att trädet, vars hela rot jag förstår det som är placerad på din tomt, utgör fastighetstillbehör i lagens mening enligt 2 kap. 1 § Jordabalken (JB). Det innebär att trädet, inklusive den stam som hängde över på grannens tomt, är att se som en del av din fastighet.Du hade rätt att såga ner trädetEftersom trädet utgjorde fastighetstillbehör till din fastighet är det också du som har rätt att såga ner detta samt välja vad du vill göra med stubbarna. Genom 3 kap. 1 § JB fastställs dock en allmän princip som innebär att man vid nyttjande av sin egen fastighet ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Att du har sågat ner trädet innebär inte att du har brustit i hänsyn mot dina grannar men för grannsämjans skull hade det varit bra att, om möjligt, diskutera med grannarna innan du sågade ner trädet. Kan grannen kräva skadestånd? Eftersom trädets rot står på din tomt har inte grannen lidit någon skada i skadeståndslagens mening. Att grannen tycker sig ha skadats spelar ingen roll då trädet tillhörde dig. I min mening var det utifrån ditt perspektiv bra att du tog ner trädet eftersom du hade kunnat ådra dig skadeståndsskyldighet om detta hade fallit över på grannens tomt och skadat växthuset eller staketet (2 kap. 1 § och 5 kap. 7 § skadeståndslagen). Du kan alltså inte bli skadeståndsskyldig för att du sågat ner trädet. Grannen kan ha gjort sig skyldig till skadegörelseGrannen har ingen rätt att slå ner dina blomkorgar. Om korgarna skadas eller förstörs skulle detta kunna rubriceras som ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 § Brottsbalken (BrB).Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars får du gärna skriva till oss igen! Med vänliga hälsningar

Hyresgästens ansvar vid målning efter överenskommelse

2020-05-08 i Skadestånd
FRÅGA |Hej! Min syster och jag har hyrt ut vårt hus f o m 1 maj i år. Under april fick dem tillgång till huset för att fixa lite. Bland annat gick vi med på att dem fick måla det duvblå taket vitt. När vi kom dit hade dem målat de specialbehandlade bruna bjälkarna (som var behandlade för att se gamla ut) helt vita. Dem sade att dem räknade de som tak. Dem sade också att dem råkat måla utanför och sedan fortsatt. Detta går ej att återställa om man inte tar ner dem, lägger dem i lut och sedan sätter upp den. Cirka sex bjälkar på 5 m var. Vi vet ej hur vi ska göra då vi ser en stor värdeminskning när huset senare ska säljas vilket hyresgästerna vet om. Mvh
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.Jag kommer nedan redogöra för vilka lagar som är tillämpliga för att besvara er fråga, för att sedan göra en bedömning om vilka utsikter ni har att få ersättning för denna skada från hyresgästerna. Tillämpligt lagrumÄven om målningen företogs innan tillträdesdagen gjordes denna i egenskap av hyresgäster, varför Hyreslagen i 12 kap. Jordabalken (JB) är tillämpliga för att kunna besvara er fråga. Även bestämmelser ur skadeståndslagen (SkL) är relevanta.Rätten till ersättning vid skadaEnligt hyreslagen framgår det att den som hyr ett hus, på egen bekostnad har rätt att bland annat utföra målning och skulle det vara så att huset minskar i värde genom denna handling är hyresgästen ersättningsskyldig. Ni har alltså rätt att begära hyresgästerna att betala er för den skada som ni har lidit genom att bjälkarna målades. Skadestånd ska enligt lagen ges exempelvis om arbetet är dåligt utfört. Skulle hyresgästerna inte gå med på att betala er någon ersättning får ni ta det här vidare till hyresnämnden som kommer pröva om någon sådan skyldighet finns, 12 kap. 24 a § JB. Om hyresnämnden inte prövar er ansökanDet finns en möjlighet att hyresnämnden inte anser att detta faller inom deras befogenhet och då skulle alternativet vara att ta ärendet till tingsrätten på skadeståndsrättsliga grunder, 2 kap. 1 § SkL och 12 kap. 24 § JB. I så fall bör ni dock vara medvetna om att det kan tillkomma höga rättegångskostnader, varför ni måste tänka igenom beslutet noga.Kan ni anses som medvållande? En problematik som givetvis kan uppstå i det här fallet är att ni har tillåtit hyresgästerna att måla taket och att de påstår att de räknade med att bjälkarna tillhörde detta. När hyresnämnden, alternativt tingsrätten, samlar in sin bevisning i frågan kommer givetvis detta tas med i bedömningen och det faktum att ni inte har påtalat att takbjälkarna inte fick målas skulle i viss mån tyvärr kunna räknas som ett medvållande från er sida till det som skett. Ett medvållande skulle alltså kunna sätta ner (jämka) skadeståndet en del eller i dess helhet beroende på i vilken mån ni anses ha medverkat till skadan, 6 kap. 1 § SkL. Ett argument till hyresgästernas fördel är alltså att om bjälkarna nu var så värdefulla så borde ni ha påtalat det och inte låtit dem måla taket. Något som talar till er fördelNågot som däremot talar till er fördel i frågan är att hyresgästerna sa att de råkat måla utanför och sedan fortsatt. Det låter där som att de någonstans var medvetna om att bjälkarna inte egentligen hörde till taket, men struntade i det och målade över dem också utan att rådfråga er. På denna grund menar jag att ni ska ha rätt till ersättning för den skada som ni har lidit.Råd och avslutningSammanfattningsvis anser jag att hyresgästerna har gjort sig skyldiga till att ersätta skadan eftersom de borde ha insett att bjälkarna inte var en del av taket. Detta kan givetvis diskuteras då hyresgästerna givetvis hade talat för det motsatta. I första hand råder jag er att tala med hyresgästerna och försöka komma överens om en lösning där de ersätter er pengar för er skada. Skulle ni inte komma överens och ni ändå är intresserade av att gå vidare med ärendet så skickar ni in en ansökan till hyresnämnden. Det gör ni HÄR. Vill ni vill ha hjälp med denna ansökan kan ni givetvis anlita en av våra jurister på byrån genom att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se. Skulle hyresnämnden inte ta emot er ansökan kan ni i sista hand ta det vidare till tingsrätten, vilket ni bör vara beredda på kan kosta en hel del pengar. Jag hoppas att i fick svar på er fråga och skulle det vara så att ni har några följdfrågor eller behöver hjälp når ni mig på min mejl. Annars önskar jag er ett stort lycka till!Vänligen

Vem är betalningsskyldig för nytt lås om hyresgästen tappar bort nyckeln?

2020-02-05 i Skadestånd
FRÅGA |Hej!Jag har tappat bort 1 av 3 nycklar till min hyresrätt, vad kan hyresvärden kräva mig på för detta? Vill ha "något att stå på" då denna hyresvärd krånglat extremt mycket med de mest enkla och självklara sakerna för resterande hyresgäster. (samt är student och inte den som har extremt mycket pengar för tillfället) kan dem kräva mig på att;Betala för ny nyckel?Betala för helt nytt lås + nycklar?Vad gäller, finns det någon lag kring detta?Nycklarna är "assa", äldre "vanlig" modell på låset och nycklar. Tacksam för hjälp!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser gällande hyreslägenheter hittas i Jordabalken (JB). Vem är betalningsskyldig för ett nytt lås?Nycklar till en hyreslägenhet hör till byggnadstillbehör enligt 2 kap. 2 § JB. Däremot om hyresgästen själv har tillfört något till lägenheten, såsom satt dit en tvättmaskin eller gjort en kopia på nyckeln ska inte detta räknas som ett byggnadstillbehör (2 kap. 4 § 1 st JB). Nästa fråga är vem som är ersättningsskyldig om ett byggnadstillbehör skadas eller kommer bort. I 12 kap. 24 § JB beskrivs hyresgästens vårdplikt som innebär att denne ska vårda lägenheten och är med det skyldig att ersätta all skada som uppkommer på grund av dennes vållande, genom försummelse eller vårdslöshet. Med det är du som hyresgäst betalningsskyldig för den skada som hyresvärden får, alltså exempelvis kostnaden för att byta ett lås eller en ny nyckel om du har tappat bort denna.Vanligtvis om en nyckel är borta brukar hyresvärden vilja byta ut låset av säkerhetsskäl. Men det behöver inte alltid ske. Detta kan bli dyrt beroende på vad för lås och hur stort ingrepp det behöver göras. Jag råder dig att prata med din hyresvärd om situationen och fråga vilka åtgärder som kan komma i fråga och vad som gäller för dig. Viktigt att tänka på, är att du kan läsa i hyreskontraktet om där står något särskilt reglerat kring detta. I sådana fall gäller det som står i kontraktet. Också ska du veta att hyresvärden inte kan kräva vad som helst av dig som hyresgäst trots att du innehar ersättningsskyldighet. Det finns fall där hyresgäster har fått betala byte av lås på allmänna platser såsom tvättstugan, vilket inte har ansetts vara rätt. SammanfattningJa, du är ersättningsskyldig för skador som du vållar på lägenheten och dess byggnadstillbehör, genom försummelse eller vårdslöshet. Om hyresvärden vill byta låset på grund av att nyckeln är borta kan du få krav om att ersätta den kostnaden. Ett låsbyte kan vara dyrt och beror bland annat vad det är för lås. Dock får hyresvärden inte kräva att du betalar orimliga summor eller för orimliga åtgärder. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Annars får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline. Vänligen,

Hyresgästens ersättningsskyldighet vid skada i lägenhet

2019-10-12 i Skadestånd
FRÅGA |Hej ! Vid avflyttning fann vi ett flertal fönsterrutor sönderslagna. Hyresgäst vägrar nu att betala rep. av dessa. Vi anser att detta är onormalt slitage och att hyresgäst har ansvar för detta.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresförhållanden finns i 12 kapitlet Jordabalken (JB).Normalt slitageEn hyresgäst är skyldig att under hyrestiden vårda lägenheten (12 kap 24 § JB). Hyresgästen har rätt till normalt slitage, det vill säga vad som är normalt för att kunna leva, exempelvis märken på golvet, fettfläckar etc. Men jag anser att sönderslagna fönsterrutor inte är normalt slitage.Hyresgästens ersättningsskyldighetHyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom oaktsamhet, det vill säga vårdslöshet. Viktigt att påpeka är att hyresgästen även ansvarar för skada som annan har orsakat, till exempel en kompis. En skada som uppstår genom en olyckshändelse är hyresgästen däremot inte skyldig att ersätta.Frågan blir då om de sönderslagna rutorna har skett genom vårdslöshet eller olyckshändelse. Det är du som hyresvärd som måste bevisa att de sönderslagna rutorna har gått sönder under tiden din hyresgäst bott i lägenheten. Däremot kan inte hyresgästen komma undan med att endast säga att det var en olyckshändelse. För mig är detta svårt att svara på, men det som kan tala för att hyresgästen agerat vårdslöst ärpå hur fönsterrutorna ser ut, om det ser värre ut än en olyckshändelse.Jag vill även tillägga att hyresgästen har ansvar för att underrätta dig om skada som har uppkommit. Sker inte detta blir hyresgästen skyldig att ersätta den ska som uppkommit därefter (12 kap 24 § 2 st JB)Svaret på din fråga är alltså att de sönderslagna fönsterrutorna inte anses vara normalt slitage, och om det går att bevisa att skadan skett på grund av hyresgästens vårdslöshet kommer hyresgästen att bli ersättningsskyldig.Hoppas du fick svar på din fråga!

Olovlig kapning av grenar på grannes träd

2020-06-05 i Skadestånd
FRÅGA |Grannen har olovligt kapat av grenar på min träd. Så fruktansvärt mycket och brutalt att hela min ek dog pga. Polisen öppnar inte ens utredning. Jag lovade, vid grannens förfrågan, att grannen själv fick kapa av överskjutande grenar vid tomtgränsen. Så gjorde de inte. De traskade in 2,5 meter in på min tomt. De var två grenar som växter över gränsen. De kapade av 16 grenar, dvs alla grenar på eken upptill tiometers höjd. Några futtiga få grenar lämnades högst upp i eken. Nu en månad senare efter denna brutala ek slakt har hela eken dött. Polisen hävdar att detta bara är avtalsbrott. Eken var min stolthet så vacker och gammal, ca 150 år, dvs eken var fridlyst. Min sorg över eken är oerhörd stor. Hur vad ska jag göra för att få grannarna straffade för detta dåd ? Förstår också att de kommer att bli oerhört kostsamt att få min döda ek avlägsnat från platsen. Helst borde eken ersättas med en likvärdig ek, säkert mycket kostsamt. Vad har min fastighet gått ner i värde på grund av detta. Borde inte förövarna stå för dessa kostnader ? Grannarna erkänner vad de har gjort och skryter om sitt dåd.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din ek ses i lagens mening som fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § Jordabalken (JB), vilket innebär att den är en del av din fastighet. Din granne har viss rätt att såga av grenar eller rötter som hänger över på grannens tomt enligt 3 kap. 2 § JB, vilket du också verkar ha gett din tillåtelse till. Grannen har däremot inte rätt att ta bort så många grenar så att trädet skadas eller dödas. Grannen kan ha gjort sig skyldig till skadegörelseNär grannen gör detta kan denne göra sig skyldig till skadegörelse enligt 12 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Beroende på trädets värde skulle detta även kunna rubriceras som ringa skadegörelse (12 kap 2 § BrB). Skadegörelse är ett uppsåtligt brott (1 kap 2 § BrB), vilket betyder att man inte kan begå skadegörelse av oaktsamhet. Att grannen skryter om vad hen har orsakat kan, i min mening, tyda på att detta inte har begåtts av oaktsamhet utan att din granne är i vart fall likgiltig inför skadan på ditt träd (vilket talar för uppsåt). Du kan ha rätt till skadeståndOm grannen uppsåtligen eller av vårdslöshet har skadat ditt träd kan du kan ha rätt till skadestånd enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL). I detta fall handlar det om en så kallad sakskada som ger rätt till ersättning för sakens (trädets) värde eller reparationskostnad (vilket är svårt i ditt fall om trädet har dött). Även värdeminskning av din fastighet kan inräknas i skadeståndet (5 kap. 7 § SkL). Precis som du skriver är gamla träd mycket svåra att ersätta och det skulle vara mycket kostsamt. Högsta domstolen har med anledning av detta beräknat skadestånd för nedsågade träd i ett rättsfall från 2015 som du kan läsa här om intresse finns: NJA 2015 s. 199. Eftersom liknande träd (av samma ålder och storlek) skulle vara i princip omöjliga att köpa beräknade domstolen i detta fall skadeståndet med utgångspunkt i fastighetens förlorade värde. För din information så dömdes skadestånd i det fallet ut med 33 600 kronor till fastighetens ägare för fyra nedsågade fullvuxna träd. Hur du kan gå vidare med detta Jag förstår det som att du redan talat med polisen och fått beskedet att dem inte vill ta upp ärendet. Mitt råd om du vill gå vidare med detta är att du vänder dig till polisen igen och upprättar en anmälan om skadegörelse. I sådana fall kan du även framställa en begäran om skadestånd. Ett alternativ, som kanske är bättre om du inte vill skapa dålig stämning i grannskapet, är att kontakta en jurist angående saken och rikta ersättningsanspråk mot grannen, vilket du gör genom ett kravbrev. Jag hoppas att det var svar på din fråga och att detta löser sig mellan dig och grannen!Med vänliga hälsningar

Grannars rättsförhållande vad gäller gränskorsande träd

2020-03-26 i Skadestånd
FRÅGA |Granne stora trädet Gränna står min min trädgård, den smutsar med pinnar och massor med löven på min trädgård, är det grannes ansvar att rengöra min trädgård eftersom det är hans trädet?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Jag uppfattar det som att du undrar hur rättsläget ser ut för en fastighetsägare vars träd ligger i nära anslutning till grannens trädgård i de fall då trädet tappar grenar och löv etc. Jordabalken (JB) är den lag som blir tillämplig i detta fall.Trädens rättsliga ställning i förhållande till fastighetenTill en fastighet hör (bl.a.) på rot stående träd och andra växter (2 kap. 1 § tredje stycket JB). Trädet ska därför ses som en del av fastigheten och alltså något som grannen har en äganderätt över. Äganderätten är i svensk lagstiftning väldigt stark, med enbart vissa begränsningar. Trädens rättsliga ställning i förhållande till den angränsande trädgårdenDet råder en allmän hänsynsregel i svensk lagstiftning att var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Vad gäller fastighetsägare och dennes grannar är den allmänna hänsynsregeln något hårdare än vad som annars ställs. Alltså kan det redan här tolkas som att grannen har en plikt att se till att trädet inte fäller löv/pinnar på din trädgård. Tränger en rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen (3 kap. 2 § första meningen JB). Vad detta innebär är alltså att du som fastighetsägare har en rätt att ta bort den del av trädet som fäller löv/pinnar på din trädgård, om det medför olägenhet för dig, vilket det i detta fall gör då din trädgårds utseende påverkas av det som faller av trädet. Dock måste du först kontakta grannen och kontrollera med denne ifall hen själv kan ta bort den delen av trädet som stör din trädgård, om det finns en risk för att åtgärden kan medföra skada av betydelse för din granne (3 kap. 2 § andra meningen JB). Vem av fastighetsägarna ska betala?I de nyss nämnda bestämmelserna finns det ingen regel om vem som ska stå för notan vad gäller borttagandet av grenen/delen av trädet som fäller löv/pinnar på den andres trädgård. 3 kap. 2 § JB ger dig som fastighetsägare en rätt att själv ta bort den del av trädet som fäller löv/pinnar ner på din trädgård. 3 kap. 1 § JB kan dock åberopas i allmän domstol för föreläggande och förbud. Vad det innebär är att det finns en möjlighet att domstolen kan ålägga din granne att denne ska utföra åtgärden ifråga. Skadeståndstalan gentemot grannen kan väckas med hänvisning till den nyss nämnda bestämmelsen, fast då krävs det att det rör sig om skador av större betydelse, exempelvis att dagvatten rinner in till fastigheten. Skadan måste alltså vara ungefärlig med de skador som är ersättningsgilla i 32 kap. MB. Detta med hänvisning till tidigare domstolsavgöranden på området. Hur du kan gå vidare med din frågaVad du hade kunnat göra är att först och främst kontakta din granne och se ifall ni kan komma fram till en gemensam lösning på problemet. Annars är det upp till dig ifall du vill ta vidare ärendet till allmän domstol. Känner du dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Hyresgäst ansvar för utryckningskostnad vid onödigt larm

2019-11-13 i Skadestånd
FRÅGA |Hej. Vårat aktiebolag hyr en lokal, och vi är hyresgäster sedan 190901. Vi gjorde renoveringen av lokal själva i augusti, och innan vi påbörjade renoveringen så frågade vi hyresvärden om vi fick riva ner en vägg, och om det gick el i väggen. Vi fick svaret att det bara var att riva ner. Vi fick ingen information om eventuella aktiva brandsensorer eller info överhuvudtaget om lokalen. När vi sedan rev väggen (gipsvägg) så gick brandlarmet, detta trots att vi hade en industridammsugare som vi sög upp dammet med för att skona han som rev väggen. Hela byggnaden evakuerades och brandkåren kom. Sedan fick vi en faktura på utryckningskostnaden. Vi anser inte att den är våran att betala, då vi frågat om det bara är att riva ner väggen, och fått svaret OK. I efterhand har vi fått veta att vi ska ringa vaktmästaren för att stänga av våra brandsensorer innan vi utför liknande arbeten. Vi var inte hyresgäster när det här hände och med rätt information hade aldrig larmet gått. Vad är det som gäller här, rent juridiskt? Vill gärna ha svar i text.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ansvar för brandlarm Inledningsvis ska jag lite allmänt redogöra för vad som generellt sett gäller ifråga om ansvar för brandlarm i hyresgästförhållanden. Enligt 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor (LSO) är ägare eller nyttjanderättshavare för en byggnad ansvarig för att byggnaden är skyddad mot brand och har därmed även ansvar för en fungerande brandlarmsanläggning, dess status, underhåll samt de larm anläggningen genererar. I många fall åläggs ägaren eller nyttjanderättshavaren med en avgift vid onödiga larm. Med onödiga larm menas att larmet inte har orsakats av brand eller annat nödläge, och därmed inte krävt en egentlig räddningsinsats enligt 1 kap. 2 § LSO. Brandlarm i hyresförhållanden När det kommer till hyresförhållanden kan det, precis som du beskriver i din fråga, finnas bestämmelser i hyresvillkoren som reglerar vilka åtgärder som skall vidtas antingen i förebyggande syfte för att brandlarmet inte ska utlösas eller för att förhindra spridning om en brandolycka inträffat. Genom att bli hyresgäst och godkänna dessa villkor finns möjlighet för hyresvärden, som ägare av fastigheten, att kräva hyresgästen på utryckningskostnaden för ett onödigt larm. Dessa villkor kan tolkas som en beskrivning på hur hyresgästen förväntas uppfylla vårdplikten denne är ålagd med enligt 12 kap. 24 § Jordabalken (JB). Eftersom det är fråga om en lokal och inte bostad är det fullt möjligt att reglera detta i hyresavtalet (jfr 12 kap. 25 § 5 st. JB). För att hyresvärden ska kunna grunda sin rätt att kräva er på utryckningskostnaden utifrån dessa angivna villkor om larmet, måste dessa ha kommunicerats mellan parterna. I detta hänseende framgår det inte av din fråga om hyresavtalet var påskrivet vid larmtillfället men att själva tillträdesdagen inträdde vid ett senare tillfälle. Om förhållandena är sådana torde hyresvärden kunna återkräva bolaget på utryckningskostnaden om bolaget måste anses ha brustit i sin vårdplikt. Vid denna bedömning är två tänkbara lösningar möjliga. Den första är beroende av om bolaget tagit del av eller borde tagit del av de särskilda villkoren angående larmutrustningen (exempelvis genom att de fanns som bilaga till hyresavtalet eller genom hänvisning från hyresvärdens sida). Om detta är fallet har bolaget, genom att inte följa dessa åtgärder, brustit i sin vårdplikt och kan därmed även krävas på utryckningskostnaden. Den andra lösningen utgår istället från att det inte fanns några som helst villkor eller hänvisningar om dessa åtgärder i varken hyresavtal eller någon annan källa hyresgästen tagit del av eller borde tagit del av. Hyresvärden har helt enkelt muntligen upplyst om detta i efterhand. Bedömningen om huruvida hyresgästen brustit i sin vårdplikt får i detta fall göras utifrån huruvida bolaget borde tagit reda på vilket larmsystem som fanns i byggnaden/lokalen och i så fall vilka säkerhetsåtgärder som skulle vidtagits innan en renovering påbörjades. Om bolaget borde tagit reda på denna information men inte gjort det kan de anses ha brustit i sin vårdplikt och kan därför krävas på utryckningskostnaden. Att hyresvärden inte lämnat uppgifter om detta innan kan ha viss betydelse, men är dock inte avgörande. Om hyresförhållande inte föreligger Det ovan anförda resonemanget utgår som sagt från att bolaget redan skrivit på ett hyresavtal och därmed måste anses vara bunden av vårdplikten, trots att tillträdet ännu ej skett. Men om situationen istället skulle vara den, att parterna kommit överens om att bolaget skulle renovera lokalen och sedan skriva på ett kontrakt närmare inflytt torde möjligheten att kräva bolaget på utryckningskostnaden grundas på de "vanliga" skadeståndsrättsliga reglerna. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som av uppsåt eller oaktsamhet orsakar annan skada ersätta skadan. Oaktsamhetsbedömningen blir i detta fall lite detsamma som det tidigare presenterade resonemanget; d.v.s. huruvida bolaget vetat eller borde vetat vilket larmsystem som fanns i byggnaden/lokalen och vidtagit säkerhetsåtgärder därefter. Här kan även poängteras att ni installerat en industridammsugare för att minimera spridningen av damm. Huruvida denna åtgärd är tillräcklig för att ni inte ska anses vållande till brandlarmet är dock ingen bedömning jag kan göra. Sammanfattning och slutsats Huvudregeln är att ägaren av byggnaden ansvarar för brandlarmet och de eventuella kostnader som uppstår i samband med larmet. Samtidigt är hyresgästen ålagd med en vårdplikt och ska iaktta den aktsamhet som utmärker en ordentlig person, och är även skyldig att ersätta de skador som uppkommer i hyresrätten om hyresgästen brustit i sin tillsyn och omsorg. Vid hyra av lokal har hyresvärden även möjlighet att utvidga hyresgästens vårdplikt och kan ställa ytterligare krav på hyresgästens vårdande av hyresrätten. Om hyresgästen brister i sin vårdplikt, antingen genom att inte följa de särskilda villkor hyresvärden ålagt hyresgästen med, eller är oaktsam vid nyttjandet av hyresrätten kan denne krävas på skadestånd för den skada som uppstått på grund av dessa förhållanden. Om den bristande vårdplikten eller oaktsamheten lett till ett onödigt larm kan hyresvärden alltså kräva hyresgästen på de kostnader som orsakats. Om det inte är fråga om ett hyresförhållande kan eventuella utryckningskostnader krävas tillbaka baserat på skadeståndsrättsliga regler. Om den som orsakat det onödiga larmet varit oaktsam och kanske borde iakttagit mer försiktighet eller vidtagit ytterligare åtgärder för att undvika skada, kan skadestånd även i detta fall krävas. Sammantaget är alltså möjligheten att kräva er på utryckningskostnaden beroende av vad ni vetat eller borde vetat samt vad ni gjort eller borde gjort. Det går i detta sammanhang inte att enbart förlita sig på uppgifter lämnade av hyresvärden, utan krav ställs även på er som hyresgäst/renoverande part i lokalen att ni ska ha vidtagit erforderliga åtgärder för att upprätthålla säkerhet och minimera risk för skada. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.Med vänliga hälsningar,

Skador orsakade av hyresgäst

2019-07-27 i Skadestånd
FRÅGA |Hej. Jag har haft en inneboende i fem månader. Hon har misskött all städning och hennes rum har varit en katastrof. Tillslut sa jag upp henne och för en vecka sedan flyttade hon. Hennes hund har kissat på parketten i vardagsrummet och fastighetsskötaren har varit här och tittat. Golvet kommer behöva bytas ut... När min inneboende flyttade så städade hon inte ens ur rummet efter sig. Hon har bara tagit sina saker och gått. Det är äckligt på golv, väggar o dörrar. Och där hennes säng stått är det stora mörka fläckar. Detta känns väldigt trist då jag målade om dagen innan hon flyttade in. Jag har behållt depositionen jag tog. Men vad har jag för chans att kräva henne på mer pengar om golvet blir dyrare än så att byta ut? Plus att jag får måla om hennes rum igen samt sanera..... Tacksam för svar! Med vänlig hälsning,
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra om den uppkomna situationen. Som hyresgäst har hon en plikt att vårda det hyrda utrymmet väl, och är skyldig att ersätta skador som hon orsakar uppsåtligen eller genom vårdslöshet, och som inte får anses vara normalt slitage (12 kap 24 § jordabalken). Vilka chanser du har att med lätthet få ersättning för skadorna kan jag inte svara på, utan det beror helt på hur mycket hon trilskas. I en rättsprocess skulle jag uppskatta dina chanser att få ersättning till goda. Ett bra tips är att dokumentera, förslagsvis genom fotografering och helst så snart som möjligt efter att hon flyttat ut, alla skador med mera som du tycker att din hyresgäst kan klandras för.Ovanstående gäller oavsett om ert hyresförhållande regleras av 12 kap jordabalken (ofta vardagligt kallad Hyreslagen) eller lagen om uthyrning av egen bostad (se 1 § nämnda lag).Vänligen