Hur många hål i väggen kan man göra utan att bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden?

2021-08-30 i Skadestånd
FRÅGA
Hur många hål får man göra i en vägg på en hyresrätt som inte anses som normalt slitage utan att man då varit vårdslös med lägenheten och därmed kan bli betalningsskyldig? Finns något antal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det undrar du om det finns ett visst antal hål i väggen som en hyresgäst får göra utan att bli ersättningsskyldig. Eftersom det rör sig om en hyresrätt är 12 kap. JB (hyreslagen) tillämplig.

Hyresgästens vårdplikt

Hyresgästen ska väl vårda lägenheten under hyrestiden (24 § första stycket hyreslagen). Att "väl vårda" innebär att visa den aktsamhet som rimligtvis kan förväntas av en ordentlig person som använder lägenheten. Däremot innebär denna s.k. vårdplikt inte att hyresgästen ska underhålla lägenheten så att den är i samma skick som vid tillträdesdagen. Försämringar som beror på normal förslitning eller olyckshändelser är något som hyresvärden får räkna med.

Vårdslöshet

Hyresgästen är ersättningsskyldig för all skada som denne (eller besökare) orsakar genom vårdslöshet eller försummelse (24 § första stycket hyreslagen). Gränsen mellan vårdslöshet och normalt slitage kan vara svår att dra och en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Enligt praxis räknas hål efter att ha satt upp hyllor, tavlor och liknande som normalt slitage. Däremot kan ovanligt många eller stora hål i väggarna leda till ersättningsskyldighet.

Kort svar på din fråga

Varken i lagtext eller praxis stadgas någon generell bestämmelse över hur många hål en hyresgäst får göra i väggarna, utan bedömningen får göras från fall till fall. Så länge du inte gör ovanligt många eller stora hål i väggarna så bör det endast räknas som normalt slitage, något som du inte är ersättningsskyldig för. Tilläggas kan att det är hyresvärden som måste bevisa att hålen har uppkommit efter att du flyttade in.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?