Betalar hyresgästen eller hyresvärden för omtapetsering vid utflyttning?

2021-10-07 i Skadestånd
FRÅGA
Hej,Jag bodde i en hyreslägenhet och målade om på barnens rum då de hade ritat på väggarna. Jag rollade med fin vit färg ovanpå tapeterna och det var bra gjort och blev jättefint.Nu hävdar ägaren att de ska "återställa rummen" med nya tapeter och jag ska stå för kostnaden.Har dom rätt eller fel?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du nyligen flyttade ut ur en hyreslägenhet och att du såg till att på ett snyggt sätt måla om väggarna i dina barns rum eftersom barnen hade ritat där. Nu när hyresvärden vill omtapetsera rummen på din bekostnad, undrar du om det verkligen är du som ska behöva betala för det. Din fråga är hyresrättslig och regleras i 12 kap. Jordabalken (JB).

En hyresgäst ska endast ersätta de skador denne har vållat, inte normalt slitage

Hyresgästen har en allmän vårdnadsplikt, vilket innebär att lägenheten ska vårdas väl med vad därtill hör (12 kap. 24 § 1 st. JB). Endast skador på lägenheten som hyresgästen orsakar genom eget vållande, dvs. genom vårdslöshet, ska ersättas av hyresgästen (12 kap. 24 § 1 st. JB). Skador som inte har vållats av hyresgästen ersätts således av hyresgästen, inklusive s.k. "normalt slitage" som uppstår med jämna mellanrum. Normalt slitage är vardagliga skador på en lägenhet som uppstår av vanligt nyttjande och är t.ex. borrhål i väggar, repor i golvet m.m.

För bostadslägenheter gäller enligt 12 kap. 24 § 5 st. JB dessutom att hyresgästens ersättningsplikt inte genom avtal mellan hyresvärd och hyresgäst kan utvidgas att gälla för andra skador än sådana som hyresgästen har orsakat genom eget vållande. Det innebär att normalt slitage alltid ska ersättas av hyresvärden om lägenheten används som bostad.

Sist ska tilläggas att man som hyresgäst enligt 12 kap. 24 a § JB har rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera lägenheten, oavsett om det är för att sätta sin personliga prägel på lägenheten eller för att fixa till skador. Om målningen eller tapetseringen dock inte är fackmannamässigt utfört, riskerar man att minska lägenhetens bruksvärde. En sådan minskning av bruksvärdet på lägenheten har hyresvärden rätt att få ersättning för av hyresgästen.

Bedömning och rekommendation i ditt fall: Allt beror på hur snyggt du utförde målningen

I ditt fall beskriver du att du målade om dina barns rum för att täcka de ställen där dina barn hade ritat. Du menar att du gjorde ett bra jobb och att målningen blev snygg.

Jag gör följande bedömning. Din ersättningsskyldighet för omtapetseringen beror i princip endast på om du genom din målning har vållat skada på väggen eller kan antas ha minskat lägenhetens bruksvärde. Om din målning blev så fin som du säger och dina barns ritningar inte längre är synliga, anser jag att hyresvärden inte har rätt att omtapetsera på din bekostnad eftersom ingen skada har uppstått.

Om målningen däremot inte ser tillräckligt snygg ut, kan du anses ha vållat en sådan skada genom att ha minskat lägenhetens bruksvärde. Skadan som då har uppstått ska du behöva ersätta hyresvärden för. Skadans storlek motsvarar vad det kostar att omtapetsera det skadade området på ett fackmässigt sätt.

Slutligen är det hyresnämnden som enligt 12 kap. 24 a § 3 st. JB prövar frågan om hyresgästens ersättningsskyldighet vid hyresgästens egna målning och tapetsering. För det fallet att ni inte kan komma överens om huruvida väggarna har skadats genom din målning eller ni inte kan enas om en eventuell ersättnings storlek, kan ni låta hyresnämnden avgöra frågan åt er.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?