Uträkning av 3 månaders uppsägning

2021-07-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Dear team!Kindly i had a contract for a rental apartment and in the contract the owner stated 3 month notice before i can leave, so i send the notice of leaving the apartment at 02-05-2021, However the owner wants me to pay until the end of August 2021, as he wants to consider the notice from 31-05-2021, meanwhile he don't want to pay the deposit back, so what should i do please?
Yodit Eshete |Hi! Thank you for turning to lawline with your question.According to 12 chapter 5 § JB a tenant has the right to terminate a lease with three months notice, 12 kap. 5 § JB. The lease ceases at the end/"turn" of the month earliest after three months from the termination. Therefore you have to count three months from 02-05-2021 which is 02-08-2021 and then add that full month since the lease ceases at the end of each month. If you have any other questions, feel free to get back to us at Lawline.Kind regards,

Vem ska teckna bostadsrättstilläggsförsäkring?

2021-07-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Om man hyr en bostadsrätt i andra hand och har egen hemförsäkring. Kan man och skall man även täckna bostadsrättstillägg?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna teckna ett bostadsrättstillägg måste du vara ägare av lägenheten. Som hyresgäst kan du alltså inte teckna en bostadsrättsförsäkring, bara en hemförsäkring. Ett tips är att vända dig till ett försäkringsbolag för att diskutera vilka försäkringar du bör ha. Med vänliga hälsningar,

Störiga grannar - vilka åtgärder kan vidtas?

2021-07-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej hallå och hej igen.Har under en längre tid levt i en hyreslägenhet i ett större lägenhetshus med mycket små-lägenheter tillhörandes studenter. Med dessa kommer ju en antagen och accepterad mängd störningar, något som inte har varit några problem förrän den här sommaren. Nu för tiden så vibrerar och dunkar det i hela min lägenhet nästan dygnet runt, och när jag byter rum så hör jag skrapande och knackande längst väggarna tills "de" hittar mig och så sätter det hela igång igen. Det börjar nu tära på min mentala hälsa att inte bara känna mig förföljd utan också att möbeln har sitter i eller golvet jag står på konstant rör sig, blir sjösjuk av att ligga i min soffa nu. Har gjort upprepade försök via balkong och fönster att kommunicera, ropat ut att jag inte tycker om det här och att de inte har mitt samtycke men utan resultat. Har ingen aning om vilken eller vilka grannar det rör sig om. Finns det något jag kan göra?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du bor i en hyresrätt och undrar hur du ska gå tillväga när du har mycket störande grannar. I hyresförhållanden är det 12 kap. Jordabalken (JB) som tillämpas. Störningar regleras i 12 kap. 25 § JB. Bestämmelsen föreskriver att en hyresgäst inte får orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Störningarna måste utöver detta dessutom vara av den graden att de inte skäligen bör tålas av grannarna. Detta utgör således en bedömningsfråga. Lindrigare störningar som får tålas av grannar kan anses utgöra sådana störningar som är normalt förekommande i ett flerfamiljshus, exempelvis ljud från lekande barn. För att avgöra vart gränsen för godtagbar störning går får man normalt se till den allmänna uppfattningen. I denna bedömning beaktas därmed inte hyresgästernas individuella situation, så som exempelvis extra känslighet mot höga ljud eller att hyresgästen är nattarbetare och behöver sova under dagarna. Vad kan du göra?Som utgångspunkt bör du kontakta din hyresvärd. Det är nämligen hyresvärdens uppgift att ge tillsägelser samt att se till att störningarna upphör. Rättar sig inte grannarna efter tillsägelsen, och om det rör sig om grava störningar kan hyresvärden dessutom säga upp hyresavtalet enligt 12 kap. 42 § 1 st. 6 p. JB. Det kan hända att din hyresvärd inte anser att störningarna är av den allvarlighetsgrad som är föreskriven i 12 kap. 25 § JB. Det alternativ som finns att tillgå då är att du själv driver ärendet i hyresnämnden. Skulle hyresnämnden göra den bedömningen att störningarna uppfyller förutsättningarna enligt 25 § kan de nämligen besluta att åtgärder ska vidtas. I detta fall kan du också eventuellt ha rätt till nedsatt hyra under den tid som störningarna pågår. SammanfattningMin rekommendation är att du i första hand vänder dig till hyresvärden. I andra hand kan du välja att driva ärendet själv i hyresnämnden. Då bedömningen av störningarnas allvarlighetsgrad är beroende från fall till fall kan jag inte uttala mig om dina chanser att driva ärendet i hyresnämnden. Min rekommendation är dock att kontakta Hyresgästföreningen om du är medlem där och fråga hur de bedömer din situation. De kan därefter ge dig råd om hur du bör driva ärendet vidare. Därutöver är det en fördel att föra en störningsloggbok så att du har ett bra underlag att påvisa i vilken omfattning störningarna förekommer. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Är det tillåtet att vattna krukväxter på ens balkong i ett flerbostadshus?

2021-07-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Mina grannar på övervåningen satte krukväxter på balkongen, och när de vattnar dem kommer vattnet ner till oss och balkongglaset är i dåligt mycket smutsigt skick. Vi kontaktade grannar flera gånger till ingen nytta. Vi kontaktade hyresbolaget i mer än en månad och han löste inte problemet, de gav oss bara falska löften och förhalning. Vi ringde polisen och de löste inte heller saken. Vad kan jag göra nästa ???
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagMed anledning av att du hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB). Förbjudna och icke-förbjudna störningarEn bostadshyresgäst får inte störa sina grannar på ett sätt som är skadlig för grannars hälsa eller som försämrar grannars bostadsmiljö i en sådan utsträckning som inte skäligen bör godtas (12 kap. 25 § JB). Det innebär alltså att vissa typer av störningar kan anses vara förbjudna. Lindrigare typer av störningar är nämligen inte förbjudna. Vid bedömning om vad som anses utgöra förbjuden störning får man söka vägledning i vad som följer av allmänhetens uppfattning om vilka störningar i ett hus som det ifrågavarande (byggnaden du lever i) en boende får skäligen tåla. Hänsyn i ditt fall bör således tas till följande: - när på dygnet störningen sker- hur ofta störningen skerI ditt fallAtt det rinner vatten från din grannes balkong ner till din till följd av att denne vattnar sina krukväxter bör enligt min mening vara någonting som du som granne får tyvärr, som utgångspunkt, tåla. Om det dock är på det viset att det regnar jord från din grannes krukväxter och detta sker dagligen blir bedömningen annorlunda; din grannes handlande borde anses utgöra förbjuden störning. Detsamma gäller om din granne vattnar blommorna tid på dygnet som inte kan anses lämplig eller att din granne avsiktligen häller ner vatten på dig. I och med att ingendera av de sistnämnda situationerna verkar vara för handen i ditt fall så har du inte möjlighet att vidta rättsliga åtgärder för att få bukt med det som enligt din mening är ett problem med grannen. Om jag har tolkat din situation felaktigt är du välkommen att ställa en fråga på nytt där du med fördel kan redogöra för närmare t.ex hur ofta grannen vattnar, är det jord som regna ner på dig eller din balkong från grannens blommor i samband med dennes vattnande av blommorna, vilken tid på dygnet det sker etc. Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning

Är en hyresvärd skyldig att avhysa en hyresgäst som har kontakt med grovt kriminella?

2021-07-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Undrar om inte fastighetsbolag/ägare är skyldig att avhysa hyresgäst som bevisligen har kontakt med grovt kriminella?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om hyreskontrakt finns i 12 kap. jordabalken (lagen kallas hyreslagen) och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.Hyresvärdens skyldigheter och rättigheter vid uppsägning av en hyresgästHyresvärden är aldrig skyldig att säga upp en hyresgäst men har däremot rätt att säga upp en hyresgäst i vissa fall (12 kap. 42 § jordabalken). Uppsägningen av hyreskontraktet är inte detsamma som avhysning. Avhysningen innebär att hyresgästen rent fysiskt fråntas lägenheten. Avhysningen sköts av Kronofogden och genomförs efter att hyresvärden ansökt om att gästen ska avhysas (16 kap. 1 § och 1 kap. 3 § utsökningsbalken).Vad gäller för en hyresgäst som är kriminell, eller umgås med kriminella?Att en person umgås med grovt kriminella personer kan aldrig i sig vara grund för uppsägning av ett hyreskontrakt. Att personen själv är kriminell är inte heller grund för uppsägning. Detta betyder i princip att en person kan vara både grovt kriminell och umgås med grovt kriminella i sin lägenhet utan att hyresvärden har rätt att säga upp hyreskontraktet, förutsatt att personerna inte missköter sig. Om hyresgästen däremot använder sin hyresrätt för att bedriva en kriminell verksamhet har hyresvärden möjlighet att säga upp hyreskontraktet (12 kap. 42 § första stycket jordabalken). Detsamma gäller om personen orsakar störningar för grannar (12 kap. 25 § jordabalken). Om störningarna är mycket allvarliga , exempelvis om personen begår brottsliga gärningar på fastigheten, får hyresvärden säga upp hyresgästen utan förvarning (12 kap. 43 § tredje stycket jordabalken). SammanfattningEn hyresgäst som är kriminell eller har kriminella kontakter får sägas upp bara om denne utsätter övriga hyresgäster för störningar eller använder sin lägenhet för att bedriva en kriminell verksamhet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Störningar i Hyresrätt

2021-07-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag bor i en hyreslägenhet och familjen ovanför mig har ett flertal barn. De sover aldrig i normal tid. Jag kan ej se på tv pga att de springer runt och hoppar i golvet. Detta sker från ca kl 21.30 tills de går och lägger sig. När detta skrivs då är klockan 00.18 och de är fortfarande igång. Kan jag klaga på detta? Hoppas på svar. Mvh en utsatt granne
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresgäster ska vid användandet av hyreslägenheten se till att de som bor i omgivningen inte blir störda på ett sådant sätt som försämrar deras bostadsmiljö eller inte skäligen bör tålas. I övrigt så ska hyresgästen även vid sin användning av lägenheten i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten, 12 kap. 25 § JB. Hyresgästen ansvarar även för övriga hushållsmedelemmarna. Under dagtid så får vissa störningar tålas, detsamma gäller om störningarna är av övergående natur, exempelvis om personen bygger om.Om störningar förekommer så ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse och eventuellt meddela socialnämnden. Upplever du att du blir störd så kan du kontakta de som stör men du har även rätt att klaga till hyresvärden som sedan får agera.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för trasig tvättmaskin i en hyresrätt

2021-07-25 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag har en hyresgäst som vill ha en ny tvättmaskin eftersom den läcker. Det saknas en bit av gummibälgen vid luckan så det läcker ut vatten när han tvättar. Jag tycker det ser ut som någon har klippt eller dragit bort en bit av gummiringen. Den har troligtvis inte gått sönder på egen hand! Tvättmaskinen är inte så gammal. Hyresgästen vet inte hur gummibälgen har gått sönder. Så min fråga till er är om hyresgästen själv ska ersätta skadan eller om jag måste bekosta reparation/köpa ny tvättmaskin? Kan jag hävda att han har varit oaktsam? (när jag läste om "skador på gummibälgen" så går de nästan aldrig sönder).
Linn Gustafsson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som hyresvärd av en hyresrätt omfattas du och dina hyresgäster av reglerna i hyreslagen, vilken är det tolfte kapitlet i jordabalken (12 kap. jordabalken (JB). Enligt detta kapitel har hyresgäster en s.k. vårdplikt, vilken innebär att hyresgästen måste iaktta aktsamhet när det kommer till bostaden så att den håller sig hel och ren (12 kap. 24 § JB). Vårdplikten innefattar tre huvudsakliga moment, vilka är:Skulle skador uppkomma till följd av att hyresgästen ageras vårdslöst eller oaktsamt ska dessa skador ersättas. Hyresgästen ansvarar även för skador som orsakas av gäster som befinner sig i lägenheten och är därmed skyldig att ersätta även dessa.Hyresgästen måste se till att bostaden håller sig fri från skadedjur.Som huvudregel ansvarar inte hyresgästen för brand- eller vattenskador, men om det visar sig att de uppkommit till följd av att hyresgästen brustit i den omsorg och tillsyn som krävs kan ansvar aktualiseras. I hyreslagen står även att hyresvärden har en s.k. underhållsplikt som gäller under hela hyresperioden (12 kap. 15 § JB). Underhållsplikten innebär att hyresvärden ska hålla lägenheten i ett sådant skick som krävs vid inflyttningen, alltså att den är fullt brukbar för ändamålet och i ett beboeligt och acceptabelt skick. Skulle lägenheten inte vara i ett sådant skick kan hyresgästen ha rätt till skadestånd. Det står även vad gäller underhållsplikten att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer som kan tänkas behövas p.g.a. normalt slitage. Huruvida slitaget på tvättmaskinen är ditt eller hyresgästens ansvar beror alltså på om det bedöms falla inom hyresgästens vårdplikt till följd av skador på grund av vårdslöshet eller hyresvärdens underhållsplikt. Kan det inte bevisas att tvättmaskinen gått sönder till följd av oaktsamt brukande eller sabotage, så kan det vara svårt att hävda att det ska falla inom hyresgästens vårdplikt och därmed vara dennes ansvar. Om ni inte kan komma fram till en överenskommelse på egen hand så skulle jag rekommendera att ta ärendet till hyresnämnden och be om en mer precis rådgivning. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Hyresvärdens underhållskyldighet

2021-07-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur jag ska gå till väga då jag flytta in i en ny lgh som jag har bott i 1 år. I oktober så började det att forsa in vatten genom mitt vardagsrumsfönster och sovrumsfönster och jag skicka filmen till hyresvärden och fråga varför det regnar in. Han har då inte isolerat ordentligt och han skulle åtgärda detta innan sommaren inget har hänt. Det är fukt skadad i fönster valvet i båda fönsterna. Är detta verkligen ok? Och finns det någonstans jag kan vända mej till? Jag betars ganska mycket i hyra.
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hyresvärd har en s.k. underhållsskyldighet av hyreslägenheten. Av underhållsskyldigheten följer att hyresvärden under hyrestiden ska tillhandahålla lägenheten i sådan skick att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (12 kap. 15 första stycket och 9 § JB). Om hyresrätten t.ex skadas utan att hyresgästen är ansvarig för skadan så har hyresgästen som regel rätt till vissa saker (12 kap. 16,11 och jfr 24 § JB).I och med att det är hyresvärden själv som vållat till den uppkomna fuktskadan till följd av att "inte isolerat [bostaden] ordentligt" så har du alltså enligt denna huvudregel rätt till vissa saker. Du som hyresgäst har nämligen rätt att avhjälpa den bristfälliga isoleringen eller i vart fall för fuktskadorna på hyresvärdens bekostnad i och med att du redan sagt till honom att åtgärda felet. Dessutom har du för den tid som isoleringen varit bristfällig eller i vart fall för den tid då fuktskadan funnits i bostaden rätt till nedsättning av hyran samt ersättning för den bristfälliga isoleringen eller i vart fall för fuktskadorna Sammanfattning och rådAv allt att döma har du alltså rätt att avhjälpa isoleringen på hyresvärdens bekostnad. Dessutom har du även rätt till nedsättning av hyran för ovan nämnda tidsperiod. Mitt råd är därför att du i första hand vänder dig till hyresvärden och åberopar den reglering jag anfört i mitt svar för att därigenom kunna lösa det mellan er två utan någon extern hjälp. Men om hyresvärden inte går med på dina villkor så råder jag dig att du isåfall vänder dig till en av våra kunniga jurister på området för att tillgodose dina rättigheter på bästa möjliga sätt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med det sagt önskar jag dig en trevlig helg!Med vänlig hälsning