Har jag som hyresgäst rätt att få min vägg omtapetserad?

Hej Jag flyttade in i min nuvarande lägenheten 2015 och där var tapeterna redan smutsiga och slitna. Nu har vi renoverat om badrummet (obligatoriskt då det var mögel) och byggarna som hyresvärden skickade har förstört tapeterna i hallen ännu mer. Hyresvärden säger då att vi får vänta i ytterligare 3år eller att byggarna ska stå för en del av kostnaden, alltså måla den delen av väggen vitt och rester förblir som vanligt. Jag vägrade då att ha en del av hallen vitt och den andra delen med förstörd tapet som kolliderar med det vita. Har jag rätten till att anmäla de?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag uppfattar din fråga som att ni renoverade badrummet med hänsyn till mögel, där byggarna som hyresvärden skickade förstörde tapeterna i hallen. Hyresvärden menar att ni måste vänta i ytterligare 3 år för att hyresvärden ska underhålla, eller att byggarna ska stå en del av kostnaden. Du undrar nu vilka rättigheter du har. Då du använder "hyresvärd" uppfattar jag det som att du bor i en hyresrätt. 

Då du bor i en hyresrätt aktualiseras den så kallade Hyreslagen i Jordabalken (JB) 12 kap.  

Hyresvärdens skyldigheter
I enlighet med JB 12 kap 9 § och 15 § ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det innebär alltså att du som hyresgäst ska kunna använda din lägenhet till att bo i, där bland annat skador i lägenheten inte får vara så omfattande att det inte är möjligt för dig att bo i lägenheten och använda den för detta avsedda ändamål.

Vidare gäller enligt B 12 kap 15 § 2 stycket att hyresvärden, med skäliga tidsmellanrum (ses ofta som ca 12-14 år), ska obesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk.

Enligt JB 12 kap 11 § och 16 § har en hyresgäst rätt att få en skada avhjälpt om lägenheten inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fordra. Enligt JB 12 kap 11 § p 1 så kan hyresgästen få avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden.

Hyresvärdens skyldigheter
I enlighet med JB 12 kap 24a § har du som hyresgäst alltid en rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Däremot om åtgärderna minskar lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan.

Nedsättning av hyran
I enlighet med JB 12 kap 11 § har en hyresgäst rätt till nedsättning av hyran om lägenheten inte är i det skick som hyresgästen har rätt att fordra (alltså begära, kräva) under hyrestiden (JB 12 kap 16 §). Lägenheten ska alltså kunna nyttjas för det avsedda ändamålet.  Hyresgästen kan då få nedsättning av hyran för den tid lägenheten är i bristfälligt skick. 

Det ska föreligga hinder eller men utan att hyresgästen är vållande för en rätt till nedsättning av hyran, i enlighet med JB 12 kap 16 §. Hinder eller men anses föreligga vid en inskränkning eller ett försvårande av möjligheten att använda lägenheten för det ändamål som följer av avtalet, det vill säga bo i lägenheten. Du behöver såldes visa att det inte är ditt fel att tapeterna blivir som de blivit.

Sammanfattande bedömning i ditt fall
Alltså, med hänvisning till JB 12 kap och de bestämmelser om nämnts ovan har din hyresvärd en skyldighet att tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, det vill säga ska du kunna bo och leva i lägenheten. Problematiken kan ligga i att "dålig" tapetsering inte försämrar lägenheten till ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för att bo i. Det hade varit en annan situation om det fortfarande fanns mögel kvar i lägenheten exempelvis. Men jag rekommenderar dig att åter ta kontakt med din hyresvärd och hänvisa till ovan bestämmelser i ditt yrkande. Slutsligen har du alltså alltid en rätt som hyresvärd att åtgärda tapetseringen på egen bekostnad. 

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline. 

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”