Hyresgästens skyldighet att vid störning betala för utryckningskostnad

Hej! Jag bor i en hyresrätt. Idag, plötsligt fick jag ett brev från hyresvärden som anklagar att mina grannar var störd av hundskall, enligt de det pågick till 20.06 när vaktbolagets vakt kom till platsen. H Jag fick också en räkning för 1200kr för utryckningskostnaden. Eftersom var jag var hemma hela tiden från kl.16.30 ( hunden kom hem från dagiset tillsammans med mig) o ingen som pratade med mig, funderar jag på att behöver de inte någon bevis att det är min hund som skällde? Eftersom jag var hemma hela tiden o kan garanterad säga att inte var min hund som skällde, behöver inte hyresvärden bevisa att det är min hund? Det finns andra hundar i byggnaden. Tacksam för era svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du i grund och botten undrar huruvida du är  skadeståndsskyldig för de påstådda hundskallen.


Tillämplig lag

Med anledning av att du hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB).


Förbjudna och icke-förbjudna störningar

En bostadshyresgäst får inte störa sina grannar på ett sätt som är skadligt för grannarnas hälsa eller försämrar grannarnas bostadsmiljö i en sådan utsträckning som inte skäligen bör godtas (12 kap. 25 § första stycket första meningen JB). Det innebär alltså att vissa typer av störningar kan anses vara förbjudna samtidigt som störningar av lindrigare grad inte anses vara det.


Vid bedömning om vad som anses utgöra förbjuden störning får man söka vägledning i allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Här bör det ske en helhetsbedömning och särskild vikt fästas vid följande:

  • när på dygnet störningen sker
  • hur ofta störningen sker
  • vad som gäller enligt de av hyresvärden uppsatta  ordningsregler


Skadestånd till följd av förbjudna störningar orsakade av hyresgästen

En grundläggande förutsättning för att hyresgästen ska bli gentemot hyresvärden skadeståndsskyldig för skador orsakade av störningar är att störningarna utgör sådana förbjudna störningar som nämnts ovan. Är det däremot så att det från hyresgästens sida inte förekommit förbjudna störningar så torde inte hyresvärden kunna på denna grund kräva hyresgästen på skadestånd.


I ditt fall

En grundläggande förutsättning för att din hyresvärd ska kunna kräva dig för utryckningskostnaden torde alltså vara att det förekommit förbjudna störningar som därför föranlett att vakten fått rycka ut. Av allt att döma kan jag inte se hur så skulle kunna vara fallet. Hyresvärdens grund för att du ska betala utryckningskostnaden är nämligen endast att din hund skällt mellan ca. kl. 16.00-20.00. Detta i sig kan inte anses utgöra någon förbjuden störning och därför ska du således inte vara skyldig att betala för utryckningskostnaden.


Mitt råd till dig

Du ska således inte vara skyldig att betala för utryckningskostnaden då den av hyresvärden påstådda störningen kan inte anses utgöra någon förbjuden sådan. Mitt råd till dig är därför att du betalar fakturan för att slippa eventuell påminnelseavgift och inkassokrav men att du skriver till hyresvärden att du gör det “under protest”. Därefter skulle det vara fördelaktigt för din del att du tar processen till hyresnämnden för att kräva tillbaka pengarna. Att ta saker till domstol är inte alltid det allra enklaste och därför skulle jag vilja tipsa dig om att ta kontakt med våra jurister som kan hjälpa dig vidare i ditt ärende. Tid hos våra jurister bokar du direkt på https://www.lawline.se/boka.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Hemen YazdanfarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000