Köpare får ej av säljare tillträde till bostadsrätt på avtalad dag.

2021-09-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Vad händer om en köpare till en bostadsrätt, har betalat handpenning och sedan hela köpeskillingen på tillträdesdagen, men får inga nycklar och kommer således inte in i lägenheten. Över 2 veckor har gått. Kan man begära skadestånd?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att säljaren till den bostadsrätt du köpt är i dröjsmål med att lämna över nycklar och att du undrar vad konsekvenserna av detta blir.Säljaren drar på sig ett ansvar om han inte avträder bostadsrätten i rätt tid, (4 kap 13 § jordabalken). Det behöver inte vara en uppsåtlig vägran, utan det räcker att dröjsmålet beror på säljaren, att han "underlåter" att avträda i tid. Vid sådana situationer kan köparen ha rätt att häva köpet. Regeln anger inte någon särskild skadeståndsgrund, men skadeståndsskyldighet föreligger direkt i och med att säljaren är ansvarig för dröjsmål. Köparen bör då bl.a. få ersättning för extra kostnader såsom hyra av annat boende.Hoppas du fick svar på din fråga!

När kan jag bli medlem i BRF:en?

2021-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Vi ska flytta till en ny BRF och skulle vilja utföra en renovering (som kräver styrelsens tillstånd) direkt. De menar dock att de inte kan behandla frågan förrän den dag vi flyttar in, eftersom det är först då vi blir medlemmar. Jag hittar inget stöd för detta i stadgarna eller i lag. Har de rätt att göra så här?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge ni uppfyller de villkor som gäller för medlemskap (vilket jag tolkar det som att ni gör) så har ni möjlighet att ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen i samband med att bostadsrätten övergår till er (2 kap. 3 § bostadsrättslagen). Bostadsrätten har övergått till er i samband med att överlåtelseavtalet har skrivits på av parterna (6 kap. 4 § bostadsrättslagen).Om bostadsrättsföreningen vägrar er inträde i föreningen så kan ni få frågan prövad av hyresnämnden inom en månad från att ni fick beslutet (2 kap. 10 § bostadsrättslagen).Vänliga hälsningar,

Påverkar registrering i belastningsregistret mina chanser att köpa en bostadsrätt?

2021-08-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan en belastningsregister med två ringa brott och en stöld med böter dom påverka mig att köpa bostadsrätt boende.Hälsningar
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag eller regel som gör det olagligt/omöjligt för dig som är registrerad i belastningsregistret att köpa en bostadsrätt. Det borde exempelvis inte påverka dina möjligheter att få beviljat lån för köpet.Vid överlåtelse (köp) av bostadsrätt krävs att bostadsrättsföreningen godkänner dig som medlem. Här finns det vissa bostadsrättsföreningar som kan önska utdrag ur belastningsregistret. Det är dock inte alla bostadsrättsföreningar som gör detta. Teoretiskt skulle de kunna neka dig att bli medlem till följd av att du finns registrerad i belastningsregistret. Nekandet skulle då baseras på vad de har för regler i deras egna stadgar, men det borde vara svårt för dem att neka dig på grund av ett brottsligt förflutet. Skulle de neka dig, kan du ta tvisten till hyresnämnden, 2 kap 10§ Bostadsrättslagen.SammanfattningAtt du finns registrerad i belastningsregistret borde inte påverka dina möjligheter att köpa en bostadsrätt. Det enda det eventuellt kan påverka, är att bostadsrättsföreningen nekar inträde i föreningen på grund av innehållet i deras stadgar. Detta kan dock vara en ogiltig grund att neka inträde för, varför ett alternativ om detta skulle hända är att du tar tvisten till hyresnämnden.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Störningar i bostadsrätt som skäligen kan tålas

2021-08-25 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Vi har nyligen köpt en liten 1:a i en bostadförening (inte bostadsrättsförening) i centrala Stockholm där vår vuxna dotter bor. Det visade sig redan första dagen att lägenheten ligger vägg i vägg med en mycket ljudkänslig och ilsken granne. Han hänsvisar till föreningens stadgar om att "det ska vara lugnt efter kl 22". Huset är gammalt och lyhört med balkonger mot gården. Detta innebär att därmed att man måste vara knäpptyst i vår lägenhet på kvällarna. Att ta hem vänner eller någon enstaka gång ha fest är inte att tala om, eftersom "Det ska vara tyst efter kl 22." När hon vid ett tillfälle ändå hade några vänner hemma klev han självmant in lägenheten (dörren var inte låst) skrek och svor. De spelade inte musik utan satt och pratade, vilket hördes genom den tunna väggen. Situationen är ohållbar och vi vill därför höra vad lagen säger? Kan en bostadsförening enligt stadgarna kräva tystnad från kl 22 varje dag, vilket i så fall innebär att lägenheten inte kan användas för något socialt liv alls på kvällarna? Det lite lösa uttrycket "att inte störa sina grannar" innebär i vårt fall – i ett lyhört hus och extremt ljudkänslig granne, att man inte kan leva ett normalt liv i hemmet. Stort tack för svar!
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga kommer att besvaras med hjälp av bostadsrättslagen (BRL) eftersom din situation handlar om en bostadsrätt.StörningarStörningar i bostadsrätter regleras i 7 kap. 9 § BRL. Bostadsrättsinnehavaren har en skyldighet att inte orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Det kan vara svårt att avgöra vilka störningar som skäligen bör tålas. Vid bedömningen av vad som skäligen bör tålas utgår man från den allmänna uppfattningen. Vissa lindrigare störningar som är vanligt förekommande ska accepteras och bör skäligen kunna tålas. I bedömningen av vad som bör tålas och inte tar man inte hänsyn till hyresgästernas individuella situation som till exempel extra ljudkänslighet. Enligt lag finns det inga regler om när det måste vara tyst. En bostadsrättsförening kan dock upprätta vissa trivselregler som exempelvis att det måste vara lugnt från och med klockan 22:00. Det betyder dock inte att man inte ska kunna prata normalt efter den tiden och att det ska vara knäpptyst. I ditt fallI ditt fall verkar ni inte ha orsakat sådana störningar som inte skäligen kan tålas. Att kunna sitta och prata i vanligt tonläge är normalt och bör därför bedömas som något som kan tålas. Extra ljudkänslighet hos din granne ska inte beaktas. Fester efter klockan 22:00 och in på nätterna skulle däremot kunna bedömas annorlunda.Det din granne skulle kunna göra är att istället försöka prata med er och på så sätt komma fram till en lösning. Det verkar dock inte fungera så därför skulle jag rekommendera er att hänvisa honom till bostadsrättsföreningen. Föreningen ska då göra en bedömning av störningarna och av situationen. Skulle störningarna bedömas som allvarliga så har föreningen en skyldighet att se till att störningarna omedelbart upphör enligt 7 kap. 9 § 2 st. p.1 BRL. Utöver detta skulle även ni kunna kontakta föreningen och förklara problemet angående att ni inte kan leva ett normalt liv och att er granne kliver in i lägenheten ovälkommen på grund av att han upplever störningar när ni pratar normalt efter klockan 22:00. Föreningen borde då kunna hjälpa er att reda ut konflikten med er granne och göra en bedömning i just er situation.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur sent på dagen får jag renovera i min bostadsrätt?

2021-08-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående tider för renovering. Jag har precis köpt en lägenhet som behöver total renoveras. Av respekt för grannar och omgivning börjar vi senare på dagen med rivningen av lägenheten och slutar alltid borra vid 18:00 tiden av samma respekt. Idag kom en granne och klagade vid kl 17:00 och sa att enligt lag är det vid 17:00 då man måste sluta med borrandet osv. Då är min fråga stämmer det? För när jag har frågat byggmänniskor säger de att man måste sluta vid 18-19 tiden på kvällen. Så vad gäller egentligen
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i bostadsrättslagen.Du som bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö (7 kap. 9 § bostadsrättslagen). Vad som anses vara så pass störande att det försämrar bostadsmiljön är inte prövat i någon större utsträckning, men det är exempelvis OK att spela piano såväl på dagtid som kvällstid. Du ska alltjämt rätta dig efter de regler som din bostadsrättsförening meddelar och som stämmer överens med ortens sed. Det finns dock ingen lag som säger att du som bostadsrättsinnehavare ska se till att borrandet slutar 17:00.Sammanfattningsvis finns det ingen lag som säger att du måste sluta borra 17:00 men du måste följa bostadsrättsföreningens regler, störningarna som följer av borrandet får inte heller vara skadligt för omgivningen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man bedriva verksamhet i en bostadsrätt?

2021-08-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Jag har en bostadsrätt och önskar sälja hantverk vid enstaka tillfällen, ha bokade kunder för att sälja hantverk och/eller öppet någon halvdag i veckan för försäljning till dropin kunder. Är det ok?
Sara Djogic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.s HuvudregelHuvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrätt inte får användas till annat än det ändamål som den är avsedd för, 7 kap. 6 § bostadsrättslagen. Eftersom du beskriver att du har en bostadsrätt ska den därmed som utgångspunkt användas som bostad. UndantagLagen säger dock att om man avviker från ändamålet när man använder bostaden så får föreningen bara åberopa detta om användningen har betydelse för föreningen eller medlem i föreningen. Således kan en mindre verksamhet som inte påverkar eller stör andra vara okej. Huruvida du får bedriva verksamheten i din bostadsrätt eller inte beror alltså på omständigheterna i det enskilda fallet. För att veta huruvida du kan bedriva en sådan verksamhet föreslår jag att du vänder dig till din bostadsrättsförening.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste bostadsrättsföreningen bekosta stambyten i toalett som bostadsrättshavaren själv byggt utöver toaletten som ursprungligen installerats i lägenheten?

2021-08-27 i Bostadsrätt
FRÅGA |Stamrenovering Hej Jag har köpt en bostadsrätt i en fastighet byggd ca 1960, som innehåller ett badrum som alltid funnits, dvs enligt byggplanerna, sedan har tidigare ägare gjort om ett utrymme till en liten toalett (på övervåningen). Nu skall den toaletten renoveras, bla kaklas, fackman har tittat på stammarna och säger att de bör bytas ut till en kostnad på ca 17 000 kr. Föreningen har inte gjort en allmän renovering av stammarna om vi förstått rätt, utan när badrummen renoveras får innehavare stamkostnaden betald av föreningen. Nu vill de inte betala denna kostnad då detta badrum inte tillhör ursprungsplaneringen. Utan vi skall stå för detta själva. Är det korrekt?Nedan är den text jag kan hitta i stadgarna som berör detta. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter."Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar fr stamledningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet och ventilation, som föreningen försett lägenheten med" Det kanske innebär att avi skall stå för kostnaden då det är lgh innehavaren som gjort en förändring, visserligen godkänd av brf. Med vänlig hälsning
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att den bostadsrätt du köpt har utrustats med ett extra badrum som den före detta ägaren har installerat utöver det badrum som fanns i lägenheten vid byggnationen. Din fråga är om bostadsrättsföreningen måste bekosta ett stambyte i det "nya" badrummet? För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka skyldigheter bostadsrättsföreningen har att bekosta stambyten. Din fråga regleras i föreningens stadgar samt bostadsrättslag (BRL). Ansvarar föreningen för ledningarna i det nya badrummet? Enligt 7 kap. 12 § 2 st BRL ansvarar enbart föreningen för sådana ledningar som de själva installerat samt som tjänar flera lägenheter. Om det brister i någon av dessa förutsättningar svarar bostadsrättshavaren. Dessutom har föreningen begränsat sitt ansvar i stadgarna. SlutsatsSå som du beskriver ditt ärende i frågan har den gamla bostadsrättsinnehavaren själv installerat ledningarna, således brister det i förutsättningarna i 7 kap. 12 § 2 st BRL samt regleras frågan i stadgarna. I och med att detta badrum inte omfattas av ursprungsplaneringen svarar du för alla kostnader som uppkommer med anledning av det "nya badrummet". Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Äga bostadsrätt i Sverige utan medborgarskap

2021-08-24 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har bott i Sverige i många år och köpte därför en bostadsrätt. Jag flyttade sedan tillbaka till Danmark och ska nu fråga om jag fortfarande kan äga en bostadsrätt trots att jag inte längre bor i Sverige och inte heller är svensk medborgare. Min ex -make bor nu i lägenheten och han är också delägare.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fundering som att du, tillsammans med din före detta make, äger en bostadsrätt i Sverige och nu undrar om ditt ägande påverkas av att du flyttat tillbaka till Danmark och inte är svensk medborgare.Vad säger bostadsrättslagen? I ditt fall blir bostadsrättslagen tillämplig. Enligt 1:3 bostadsrättslagen får upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt endast ske till den som är medlem i föreningen. Enligt 2:2 bostadsrättslagen får stadgarna inte innehålla krav på visst medborgarskap - villkoret är i sådant fall utan verkan. Med andra ord kan man inte nekas en bostadsrätt eller medlemskap i bostadsrättsföreningen på grund av att man inte är svensk medborgare. För bostadsrätter finns heller inga särskilda formkrav (vid köp av fastighet är det däremot viktigt att formkraven är uppfyllda för att ett giltigt förvärv ska anses föreligga). SlutsatsJag ser inga hinder för att du ska kunna fortsätta vara delägare av bostadsrätten. Ägandeförhållandena påverkas alltså inte av det faktum att du flyttat till Danmark och inte har medborgarskap i Sverige. Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,