Behöver jag styrelsens godkännande för att riva väggen mellan två bostadsrätter?

Jag äger 2 st bostadsrätter som är bredvid varandra, de har under 15 års tiden varit öppet mellan lägenheterna, men vid ombildningen blev jag tvungen att sätta upp en vägg mellan. Nu vill jag öppna upp mellan lägenheterna igen som det var tididgare, behöver jag styrelsens godkännande för det ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den gäller en bostadsrättsförening där två lägenheter tidigare var en. I samband med ombildningen var du tvungen att sätta upp en vägg mellan dessa. Du undrar nu om du behöver styrelsens godkännande för att öppna upp väggen igen.

Aktuell lagstiftning är Bostadsrättslagen (BRL).


Sammanslagning av lägenheter

Det finns två olika tillvägagångssätt som kan användas om du vill ändra två lägenheter till en:

1. Formell sammanslagning

Det går till som så att långivarna som finns registrerade på bostadsrätterna först underrättas och därefter lämnar godkännande till sammanslagningen. Därefter överlåter bostadsrättshavaren båda bostadsrätter till föreningen som sedan kallar till stämma för att besluta om att bostadsrätterna ska upphöra. Efter att stämman har lämnat ett godkännande kan styrelsen upplåta båda bostadsrätterna som ett objekt. Då skrivs överlåtelseavtal i det första ledet och upplåtelseavtal i det andra.

2. Två lägenheter som används som en

De två ursprungliga bostadsrätterna bibehålls formellt som två olika lägenheter men används i praktiken som en bostadsrätt. I detta tillvägagångssätt behövs inga formella ändringar göras i föreningens beteckning. Två separata avgifter ska då betalas till föreningen (vilket jag antar att du redan gör).


I ditt fall

I ditt fall torde alltså alternativ nummer 2 vara det enklaste. Du skriver också att det finns en vägg mellan lägenheterna. Om denna ska rivas behövs styrelsens godkännande oavsett vilket av tillvägagångssätten du väljer. Det följer av 7 kap 7 § p 5 BRL – ”någon annan väsentlig förändring av lägenheten”.

 Det stadgas också i samma paragraf att styrelsen inte får vägra tillstånd för sådan förändring, om den inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om du väljer alternativ 2 så bibehålls lägenheterna som två olika objekt och då bör ett avtal skrivas som säger att du ska återställa den rivna väggen när du flyttar – eftersom det formellt sett är två objekt. Det kan dock vara lämpligt att frågan tas upp på en stämma (9 kap 15 § BRL).

Sammanfattningsvis så borde det inte vara några problem att riva väggen – förslagsvis enligt alternativ 2. Du behöver dock tillstånd från styrelsen eftersom det är en väsentlig förändring, men styrelsen kan i sig inte neka detta så länge det inte utgör en påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Du bör också kolla upp om styrelsen skulle vilja skriva ett avtal om att du ska återställa väggen vid ev flytt. Som jag tolkar det måste inte beslutet fattas på en stämma, men det kan vara en bra idé eftersom det innebär en ”väsentlig förändring av föreningens hus och mark”.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000