Behöver man betala andra avgifter efter att man har köpt en bostadsrätt?

2021-07-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar om det finns andra avgifter att betala när man har köpt en bostadsrätt med kontanter? Man tar inget lån från banken så att säga. Tack så mycket.
Nhi Tran |Hej, Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! När du köper en bostadsrätt köper du rätten att använda en bostad i en fastighet. Du äger alltså inte själva bostaden utan blir istället medlem i en bostadsrättsförening som i sin tur äger hela fastigheten. Därför behöver du, utöver det beloppet som du betalat för bostadsrätten, även betala en månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Pengarna använder sedan bostadsrättsföreningen till att bl.a. sköta om fastigheten och allt som finns på fastighetens område. Vad som ingår i månadsavgiften för bostadsrätten är olika i olika föreningar. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan en styrelsen i en bostadsrättsförening gå in i lägenheter utan medlemmens tillstånd?

2021-07-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Om en ägare av en bostadsrättslägenhet har vägglöss och denne har påbörjat sanering, som inte har blivit fullt ut genomförd, och kontakt med personen inte kan etableras på nytt för att komma in i lägenheten. Kan då föreningen öppna lägenheten med huvudnyckel för att kontrollera statusen av vägglössen och eventuellt slutföra sanering? Vi har försökt att få kontakt med ägaren den senaste tiden utan resultat.
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du får inte gå in i lägenheten utan tillstånd, det är ett hemfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken. Det är straffbart. Det ni kan göra för att hålla er inom lagens ramar är att ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten. Du hittar mer om hur du begär det på kronofogdens hemsida, här. Ni kan också, om ni kan visa att ärendet är brådskande, begära ett interimistiskt beslut. Det innebär att de fattar ett beslut snabbare. Ni bör då skriva i ansökan att ni vill undersöka förekomsten av vägglöss och förklara att om inget görs direkt riskerar ni att skadorna förvärras. Jag hoppas att detta var till hjälp!

Får jag behålla trådbackar när jag säljer min bostadsrätt?

2021-07-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hejhar sålt vår bostadsrätt och ämnar ta med oss trådbackar som vi ställt löst i en garderob.Vad jag kan läsa mig till så hade trådbackarna varit fast monterade som en del av en garderobsinredning eller liknande så hade de utgjort fast egendom och ska således tillfalla säljaren.I detta fall tycker jag det blir svårt att tyda detta.vad gäller?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad är fast egendom?Fast egendom är jord som i sin tur är indelad i fastigheter (1 kap. 1 § JB). Allt som inte är fast egendom är lös egendom. Till fast egendom hör även fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör (2 kap. 1-3 § JB).En bostadsrätt utgör inte fast egendom i lagens mening och är alltså lös egendom, reglerna om fast egendom blir då inte tillämpliga.Värdeförstöring?Det som tillförs en bostadsrätt och som är ägnat för stadigvarande bruk kommer att ingå vid en framtida försäljning under förutsättning att det inte kan tas bort utan att bostadsrätten skadas/försämras.Frågan blir då hur trådbackarna har monterats. Är de ordentligt fastbultade och kräver omfattande arbete för att montera ner utgör de en del av bostadsrätten och ska då tillfalla köparen av bostadsrätten.Kan man däremot plocka ner trådbackarna förhållandevis enkelt utan att det medför skador eller annan värdeförstöring på bostadsrätten tillfaller de säljaren av bostadsrätten.SammanfattningsvisReglerna om fast egendom är inte tillämpliga när det gäller bostadsrätter. Frågan blir om trådbackarna kan monteras ner utan att bostadsrätten skadas/försämras, kan de tas med utan att det medför skada eller värdeförstöring tillfaller de säljaren av bostadsrätten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan styrelsen i en förening fatta beslut i strid mot stadgarna?

2021-07-16 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag bor i en bostadsförening med 4 lägenheter och sitter med i styrelsen som ledamot. Problemet gäller målning av balkongerna som är på andra och tredje våningen. I stadgarna står det att BRF står för renovering av balkongerna och jag som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för underhållet av balkongen.När styrelsen tog beslutet att, för att spara pengar, skulle bostadsinnehavaren måla balkongen (jag är den enda som har på andra och tredje våningen, min granne har på andra våningen). Jag var med på mötet när beslutet togs och hade funderingar på säkerheten, speciellt från tredje våningen, något som inte kom med i protokollet. Vi har olika minnesbilder av mötet, dom andra påstår att jag var med på beslutet utan kommentarer medan jag kommer ihåg det som att jag hade uttryckt min oro men jag sa inte ett tydligt nej.Min tanke var att måla balkongen men ju mer jag funderar över det desto mer känner jag att riskerna är för stora (är dessutom höjdrädd) och att sätta barnen på uppgiften känns minst sagt ansvarslöst speciellt när jag inte vågar själv. Då menar dom andra att jag måste hyra någon som kan utföra uppdraget och bekosta det själv, vilket jag inte har råd med.Min lägenhet är ute till försäljning, målar jag inte balkongen själv menar dom att jag måste informera köparen att hen måste överta min skyldighet och måla balkongen.I och med att vi har ett styrelsebeslut innebär det att jag är skyldig att måla balkongerna eller har jag rätt att ångra mig?
Ebba Planting |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Styrelsen får inte fatta beslut i strid mot stadgarna. Du kan därför argumentera att det är renovering att måla om balkongerna, därmed strider det mot stadgarna att fatta beslut om målningen (och beslutet är inte giltigt). Styrelsen kan dock hävda att det rör sig om underhåll. I den här frågan gäller majoritetsbeslut. Det spelar därmed ingen roll om du hade röstat nej om resten av styrelsen var för. Min rekommendationJag rekommenderar att du i första hand pratar med styrelsen och förklarar att beslutet strider mot stadgarna. Du kan även se över möjligheten till ersättning om någon redan hunnit måla om sin balkong. Du är också skyldig att informera en köpare om situationen (det jurister kallar för upplysningsplikt). Är det så att styrelsen vägrar betala för målningen kan du ta in en offert och sedan föra en dialog med din mäklare om hur ni bäst marknadsför objektet. För framtida föreningsarbete rekommenderar jag att ni röstar i varje beslut och ser till att ha med vilka som var oeniga i protokollet. Det kan bli viktigt bl.a. vid frågor om ansvarsfrihet. Jag hoppas detta var till hjälp och önskar dig lycka till!

Ofullständig fråga

2021-07-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Bostadsrättsförsäljning Ekonomiskt Biståndstagare socialbidrag
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr kan jag inte utläsa av din fråga vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt på ett så kortfattat men tydligt sätt som möjligt så att vi snarast kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av dig igen så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende.Vänligen,

Vad kan man göra om man bor i radhus och hör smällar på natten?

2021-07-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej, jag bor i radhus och har hört smällar i mitten av natten (22 - 00) nu 4 dagar av 5 dagar. Det är klart att det är ungdomar som håller på men det är väldigt störigt. Kan jag på något sätt ta tag i detta utan att behöva gå ut och leta upp var? Typ ringa polisen för att klaga på störande ljud i mitt område när det väl händer? Det stör sömnen ganska mycket. Vill dock inte slösa polisens tid om det inte går att göra någonting åt. Tack
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis tillämpas bostadsrättslagen (1991:614) på din fråga, då jag tolkar frågan som att du bor i en bostadsrätt.Du ska inte behöva tåla störningar på nattenDessa störningar ska du inte behöva tåla. Men, det är inte polisen du ska vända dig till utan till hyresvärden. I 7 kap. 9 § bostadsrättslagen framgår det att en bostadsrättshavare inte ska störa sina grannar så att det kan försämra grannarnas bostadsmiljö. I fallen då störningar förekommer så ska bostadsrättsföreningen ge bostadsrättshavaren en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra, samt underrätta socialnämnden om störningarna. Det är alltså din bostadsrättsförening som har ansvaret att se till att störningarna upphör. Skäliga störningar ska kunna tålas, exempelvis under dagtid, men på natten ska man självklart kunna sova utan problem. Om störningarna inte upphör kan grannen behöva flyttaOm grannarna blir tillsagda av föreningen men ändå inte bättrar sig kan de bli tvungna att flytta därifrån (7 kap. 18 § femte punkten bostadsrättslagen), vilket kan aktualiseras efter att en tillsägelse getts. I din situation har dock ingen tillsägelse getts än.Råd och rekommendationerJag råder dig till att kontakta föreningen och förklara situationen. Föreningen ska ansvara för att du ska ha en bra bostadsmiljö. Inte sällan finns ofta en störningsjour att ringa på kvällstid. En rekommendation är även att kolla upp det lite närmare, för att se om ni har en sådan där du bor. Isåfall kan det vara en tillfällig lösning att ringa störningsjouren. Men att komma till bukt med de generella störningarna (då det verkar vara ett återkommande problem) vore som sagt den bästa lösningen att kontakta bostadsrättsföreningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att störningarna snart upphör!

Sätta in persienner i bostadsrätt?

2021-07-24 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej,Vi bor i en bostadsrätt och vill sätta upp persienner i lägenhetens alla fönster då vi upplever att det kan bli extremt varmt under sommaren och att insynen också är rätt stor. De andra alternativen som finns är inte aktuella då de blir väldigt mörkt med exempelvis rullgardiner och vi inte vill dra för med gardiner. Vi vill placera persiennerna mellan fönsterna för att eliminera damm. Fönsterna är dubbla. Är detta tillåtet? Får vi göra detta utan att stämma av med styrelsen?Tack på förhand.
Adam Winqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Det är tillåtet att sätta in persienner i era dubbelfönster. Detta hör nämligen till "lägenhetens inre", vars underhåll ni ansvarar för (bostadsrättslag 7:12 och prop. 1990/91:92 s. 201). Ni är alltid varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Får man äga två bostadsrätter?

2021-07-02 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt och har nu tillsammans med min vän köpt en gemensamt bostadsrätt i en annan kommun. Jag vill behålla min bostadsrätt eftersom jag inte vet hur vårt samboskap ska fungera. Är det OK att ha två bostadsrätter?
Linn Gustafsson |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte någon lagstiftning som reglerar hur många bostadsrätter du får äga. Däremot måste föreningen godta dig som medlem för att du ska få äga bostadsrätten i fråga (2 kap. 1 § bostadsrättslagen och 1 kap. 3 § bostadsrättslagen). Du kan även äga flera bostadsrätter i samma förening om stadgarna för den föreningen tillåter det. För att bli medlem i förening kan stadgarna innehålla olika krav (2 kap. 1 § bostadsrättslagen). Exempel på krav kan vara att du ska vara folkbokförd på den adressen och det kan komplicera köpet om du inte har tänkt att bo där.Sammanfattningsvis får man under rätt förutsättningar äga hur många bostadsrätter man vill.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,