Får protokollföraren även vara justerare i en bostadsrättsstyrelse?

Hej! Jag är styrelseledamot i en bostadsrättsförening. I stadgarna står det att protokollet ska justeras av ordförande och ytterligare en ledamot. Somliga i styrelsen anser att denna ytterligare ledamot kan vara protokollföraren själv, vilket jag tycker verkar helt ologiskt. Justerarna borde väl rimligen alltid vara någon annan än den som skrivit protokollet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår dig undrar du om protokollföraren även får vara justerare. Fallet gäller en bostadsrättsförening. För att ta reda på det vänder vi oss till bostadsrättslagen.


Vilken paragraf kan vi använda oss av?

I fall med bostadsrätter kan det ibland vara svårt att hitta i lagen. Vi ska därmed börja med att göra det. Enligt bostadsrättslagen 1 kap. 1 § är bostadsrättsföreningar en ekonomisk förening. Enligt paragrafens andra stycke ska därmed lagen om ekonomiska föreningar tillämpas om inte annat sägs i bostadsrättslagen.

Regler om styrelsens uppbyggnad hittar vi i 9 kap. 12 § bostadsrättslagen, vilket hänvisar oss till 7 kap. lagen om ekonomiska föreningar, dock med vissa undantag varav inget är aktuellt för vår fråga.

Vi vänder oss så ledes till lagen om ekonomiska föreningar. I lagens 7 kap. 24 § hittar vi regler om styrelseprotokollet. Efter en del om och men är vi således framme, och det är denna paragraf vi ska titta på.


Vad säger lagen om protokoll och justerare?

7 kap. 24 § lagen om ekonomiska föreningar säger i andra stycket att protokollet ska föras och undertecknas av en protokollförare. Därefter ska det justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, samt ytterligare en av styrelsen utsedd ledamot, alltså justeraren.

Läser vi paragrafen noga står det att ordföranden inte får vara justerare om denne också har fört protokollet. Detta tolkas vanligen även som att en annan protokollförare än ordförande inte heller får vara justerare.


Sammanfattning och svar på din fråga.

Svaret blir därmed att nej, samma person som för protokollet får inte också vara justerare i en bostadsrättsförening.

Observera dock att det inte är straffbelagt att göra detta misstag, vilket framgår av 22 kap. lagen om ekonomiska föreningar. Så i praktiken är det ingen fara om det är samma person, men i teorin ska det inte vara det.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000