Får en BRF ta ut en avgift för andrahandsuthyrning?

Hejsan. Min BRF vill nu börja ta ut en avgift för att hyra ut i andra hand. Vad jag förstår så får dom göra detta så länge det står i Stadgarna. Stadgarna skrevs 2009 och har inte ändrats efter det. Det ända som står om andrahandsupplåtelse är " Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor". Enligt BRF:en så har deras Ekonomiska förvaltare gått igenom stadgarna och godkänt det här. Jag tycker det känns lite oklart så jag vill gärna ha ha er åsikt och syn på det hela. Tack så länge. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din bostadsrättsförening får ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Samt ifall formuleringen "Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor" är tillräcklig för att ta ut en sådan avgift. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av bostadsrättslagen (BRL).


Har en BRF rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning?

Vilka avgifter en BRF har rätt att ta ut från sina medlemmar är stadgat i bostadsrättslagen. En bostadsrättsförening har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning ifall det är angett i stadgarna. (7:14 § första stycket BRL).


Avgiftens storlek får inte överskrida 10% av prisbasbeloppet per år (7:14 § femte stycket BRL). Prisbasbeloppet ändras årligen och 10% av prisbasbeloppet motsvarar i skrivande stund, Februari 2024, 5730 kronor. Avgiften för andrahandsuthyrning får alltså inte överskrida 5730 kronor per år.


Är formuleringen i stadgarna tillräcklig?

Gällande formuleringen är det svårt att ge ett rakt svar. Möjligheten för en bostadsrättsförening att ta ut en avgift infördes år 2014. Att stadgarna senast ändrades 2009 pekar på att den nuvarande formuleringen inte är tänkt att omfatta en avgift för andrahandsuthyrningen. Men att en avgift kan vara en form av villkor som tillståndet kan förenas med är möjligt. I syfte att undvika oklarheter och framtida konflikter kan det vara bra att ändra stadgarna. Där man tydligt formulerar att föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning och att avgiftens storlek anges.


Avslutande ord.

Värt att notera är att bostadsrättsföreningar endast får ta ut en avgift för andrahandsuthyrning när lägenheten upplåts för självständigt brukande. En BRF får alltså inte ta ut en avgift för en inneboende.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och stort lycka till! Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (se länk) eller om du har fler frågor är du mer än välkommen att skicka de på vår hemsida!


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000