Kategori
Underkategori
FASTIGHETSRÄTTArrende30/06/2022

Kan man ärva arrende?

Arrendeavtal Min gamle far har en sommarstuga på ofri grund sedan 50-talet. Det finns ingen avstyckning just för marken där stugan ligger men det finns ett skriftligt arrendeavtal (bostadsarrende) mellan honom och förre jordägare, "änkan", som visar var den uthyrda marken befinner sig. Änkan gick bort för ca 8 år sedan och dödsboet sålde marken till ett yngre par som inte vill skriva ett nytt avtal men arrendet har fakturerats och betalts i vanligt ordning sedan marken såldes. Nu verkar det som om det yngre paret håller på att skilja sig och min far fyller 100 år nästa år. Min fråga gäller vad som händer om min far går bort, gäller arrendeavtalet då och går det i arv till oss barn? Om inte, vad bör jag göra? Påverkar en ev. skilsmässa mellan de yngre paret?
FASTIGHETSRÄTTArrende20/06/2022

Om nyttjanderättsavtal och arrende

Hej. Kan jag sälja en stuga som tillhörde min avlidne sambo men som det ej finns några papper på? Stugan står på mark som sambon ägde genom arv efter sin far men han sålde tillbaka marken till släktingarna för 10 år sedan. I köpeavtalet står skrivet att "sambon (jag) har rätt att nyttja hela udden/marken som sin egen eller sälja stugan med tillhörande byggnader till köpare som de/hon själva väljer. Köparen skall då ha rätten att använda udden som arrendat mot skäligt arrendekostnad." Hur gör man rent formellt m kvitto, köpebrev vid en ev försäljning? Sambon avled f 4 år sedan och hade inga barn.
FASTIGHETSRÄTTArrende08/05/2022

Utfartsväg - rätt att nyttja och i vilket skick?

Jag och min Granne har var sitt fritidshus på en jordbruksfastighet. Vår utfartsväg är en före detta skogsväg som markägaren hade. Vi har gjort iordning vägen så att den är farbar. Vi kostade på en massa grus på vägen. Nu har markägaren släpat en massa timmer efter sin traktor varpå vägen har blivit förstörd. Efter samtal med markägaren så meddelade han att det är hans väg och att gör vad han vill med vägen. Han meddelads oss också att han kommer att släpa en massa mer timmer på vägen utan att iordningställa vägen efteråt. Vad gör man?
FASTIGHETSRÄTTArrende06/04/2022

Höjd arrendeavgift?

Hei, jeg har kjøpt en arrendestuga for ca en mnd siden. Resterende arrendetid er 7 år, og tomten er på 650 kvm med en stuga på 35 kvm og et anneks på 6 kvm. Jeg ønsker å utbedre/pusse opp stugan, og har fått nødvendige tillatelser skriftlig fra Strømstad kommune, både miljømyndighetene og byggemyndighetene. Det er enkle utbedringer som fasade, tak, og innendørs. Men i tillegg ønsker jeg å forlenge overhenget over altan/terrasse med 1-2 meter til høyre, men ikke i dybden, der blir det som før - Overhenget vil ikke gå utenfor terrassens mål, men holde seg godt innenfor. Mitt spørsmål er om tomteeier kan nekte meg dette, han sier at jeg må betale høyere arrendeavgift (den er allerede veldig høy: SEK 36 000 pr år) dersom jeg vil gjøre denne endringen. Dessuten har altan/terrasse en dybde (lengde ut fra stugan) på 2.70 m på ca. halve altanen, og ca 1.70 m på den andre halvdelen, er det noe i arrendeloven som tilsier at jeg må betale ekstra i arrendeavgift for disse relativt små endringene? Jeg har altså fått aksept fra myndighetene i kommunen for begge justeringer.

FASTIGHETSRÄTTArrende30/03/2022

Förlängning arrende

Hej,

Vi är nya fastighetsägare som precis tagit över ett antal (4 stycken) arrendekontrakt. Idag så är detta en förlustaffär då fastighetsskatten överstiger intäkterna från arrendatorerna. Har hanteras mycket bristfälligt av de tidigare ägarna och ett kontrakt är oförändrat både gällande kontrakt samt arrendeavgift från 1963. Totalt orimligt att betala 85 kr/år för ett arrende som innefattar en areal på 1700 m2 ca 4 km från Kolmårdens djurpark.

Vi har några funderingar.

1) Arrendekontraktet undertecknades 1962-12-31 med nyttjanderätt under 49 år. Vi sade upp kontraktet 2021-10-01 i tron att vi var 1 år före kontraktets avslut baserat på 5 år förlängningar från signerat kontraktsdatum. Våran motpart hävdar att 5 års intervallen startades om från 2011-12-31 (4-års intervall) när 49 år löpt ut och att vi är 1 år för sent ute.

Vem har rätt?

2) Nuvarande arrendator är dotter till den som signerade kontraktet 1962. Inget tillägg har signerats sen dess och arrendatorn betalar fortfarande arrendeavgiften 85kr/år som skrevs in i kontraktet 1962. Har man fortfarande besittningsskyddet kvar trots att avtalet har gått ur tiden och personen som signerat kontraktet är avliden?

Borde inte arrendatorn själv initiera kontakt med markägarna för att säkerställa sin rätt till arrendet efter 49 år passerat?

Kan tillägg till kontrakt ske efter kontraktets specificerade kontraktstid löpt ut?

FASTIGHETSRÄTTArrende26/02/2022

Hur förlänger man arrende och kan markägaren bara ta tillbaka marken?

Hej! Jag arrenderar mark och byggde mitt hus på den marken under 70talet. Det skrevs ett arrendekontrakt på 50år, och betalade arrendet kontant. Nu är det en annan markägare som inte alls är lika smidig som den förra och min fråga är nu vad som händer när arrendet går ut? Kan markägaren bara ta tillbaka marken eller ska det förhandlas om ev förlängning? Och hur går det till väga, och vad ska jag göra om han inte vill förlänga.

FASTIGHETSRÄTTArrende01/02/2022

Samägande av fastighet när syskon inte kommer överens

Hej. Vi är 5 syskon som äger ett hus som ligger på arrende mark. Jag vill ge bort eller sälja min del.men dom andra vill inte gå med på att jag skall sälja. Hur kan jag ge bort min del? Jag har försökt att ta kontakt med min bror som bor i huset. men han svarar inte.

FASTIGHETSRÄTTArrende16/01/2022

Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?

Hej, om en koloniförening där medlemmarna har bostadsarrende som löper på fem år vill avsluta ett arrende efter en femårs-period, måste föreningen gå via arrendenämnden eller räcker det med ett uppsägningsbrev direkt till medlemmen? Anledning till uppsägning är självklart något av de punkter som anges i jordabalken samt i medlemmens arrendekontrakt. Och är det också korrekt att uppsägning i förtid kan göras genom att meddela detta skriftligt direkt till medlemmen (som ifall de vägrar då måste ta det till tingsrätten) utan att gå via arrendenämnden?

FASTIGHETSRÄTTArrende08/11/2021

Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?

Hej.

På min fastighet finns en arrendetomt på vilken arrendetiden gått ut.

Vad gäller i ett sådant fall?


FASTIGHETSRÄTTArrende04/11/2021

Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?

Jag har en arrendetomt som markägaren har sagt upp arrendet är jag då tvungen att riva huset och återställa marken. Till saken hör att det fanns redan hus på tomten och jag har arrenderat i ca 40 år.

Hittade du inte det du sökte?