FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende10/02/2024

Tillbyggnad av hus på arrenderad mark

Hej! Jag äger ett fritidshus på arrenderad mark på landsbygden.Stugan var helt förfallen när jag tog över arrendet har nu renoverat hela stugan. Jag tänker bygga till ett sovrum på 14 kvm. Min fråga är om jordägaren kan neka mig tillbyggnaden.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag utgår från att det är fråga om bostadsarrende enligt 10 kap 1 § Jordabalken (JB). Det finns även jordbruksarrende och anläggninsarende, vilka tar sikte på situationer då arrendatorn avser bedriva jordbruk eller bedriva annan verksamhet på fastiheten, 9 kap och 11 kap JB. 


Arrendatorns rättigheter regleras inte i jordabelken, utan dessa framgår av arrendeavtalet. I arrendeavtalet ska samtliga avtalsvillkor anges, 8 kap 3 § JB. 

Om avtalet inte har något förbehåll om tillbyggnader, utgör det inte avtalsbrott att bygga. Skulle det finnas ett förbehåll, är det möjligt att ändra avtalet enligt 8 kap 3 § JB. Ändringen måste dock ske skriftligen för att vara giltig. 


Jag råder dig att titta på arrendeavtalet och se vad som står där. Föreligger förbehåll råder jag dig att prata med jordägaren och försöka få till stånd en ändring. 


Observera dock att det som huvdregel krävs bygglov för tillbyggnader, 9 kap 2 § Plan och bygglagen. Ansökan om detta görs i regel hos byggnadsnämden i din kommun, 9 kap 20 § Plan och bygglagen.


Hoppas du fick svar på din fråga!  

Har du ytterligare frågor eller funderingar råder jag dig att kontakta en av våra skickliga jurister på Lawline

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000