Vem får arvet om testamentstagaren har avlidit?

2020-04-25 i Testamente
FRÅGA |Hej,Min faster gick bort i december och har inga egna bröstarvingar.Hon har testamenterat sina tillgångar till 50% min far och 50% till hans bröstarvingar (5 barn med 3 olika mammor)Min far finns inte längre i livet men hans fru lever, hur fördelas hans 50% av arvet. Går det till oss 5 bröstarvingar eller till hans fru?Tack för en bra sida!Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB). Det direkta svaret på din fråga finner du i allra sista stycket. Varför makar ärver varandra och varför samma inte gäller vid testamenteAnledningen till att makar "ärver varandra" om den ena maken går bort och de enbart har gemensamma barn är för att den efterlevande ska kunna sitta kvar i orubbat bo samt att bröstarvingarna får arvet efter att båda föräldrarna gått bort, (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att den efterlevande maken enbart ärver den bortgångne makens egendom med fri förfoganderätt, dvs att egendom inte går att testamentera bort eller liknande. Det finns dock inget som hindrar den efterlevande maken att använda pengarna själv. I detta fall finns det ingen liknande rätt för din pappas fru att ta emot arvet som är testamenterat till din pappa, eftersom hon inte är uttrycklig testamentstagare i testamentet. Tolkning av din fasters testamenteMed anledning av att din faster testamenterade bort sin egendom med 50 % till din pappa och 50 % till din pappas bröstarvingar, men att din pappa inte är vid livet, kan man behöva tolka vad din fasters vilja var med testamentet (11 kap. 1 § ÄB). Är det rimligt att tolka att hennes vilja var att de 50 % skulle gå till hans bröstarvingar eller till hans fru i det fall han inte är vid livet när hon går bort? Viljan kan exempelvis ha komma till uttryck genom omständigheter i samband med testamentets upprättande. Till exempel genom uttalanden som talar för att testamentet ska ges en annan innebörd än vad ordalydelsen anger. De som åberopar att testamentet ska tolkas på ett visst sätt har bevisbördan för detta.Avkomling till testamentstagare som ändå hade haft arvsrätt ärver i dennes ställeI ditt fall finns det dock en uttrycklig lagregel som stadgar att om en testamentstagare gått bort innan testamentet verkställts ska dennes avkomlingar ärva i dennes ställe (11 kap. 6 § ÄB). Paragrafen är tillämplig eftersom din faster testamenterat till någon som annars ändå skulle haft arvsrätt efter denne, pga att syskon är arvtagare i andra arvsklassen (3 kap. 2 § 2 st ÄB). Paragrafen är alltså inte tillämplig om exempelvis testamentstagarens avkomlingar är testamentsgivarens vänner eller kusiner. Svaret är alltså att din pappas testamentsdel även den går till hans bröstarvingar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen! Med vänliga hälsningar,

Kan ett gåvobrev ses som förskott på arv?

2020-04-22 i Testamente
FRÅGA |Jag och min bror står som arvtagare i testamente efter vår farbror. Han har inga barn, syskon eller andra arvingar. Min bror har nu fått ett gåvobrev på vår farbrors lägenhet. Värde ca 7-9 miljoner kronor. Betyder det att jag inte har någon möjlighet att erhålla ekonomisk kompensation överhuvudtaget?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsordningen är som sådan att den avlidnes barn ärver först, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingarna har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som bröstarvingen har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Arvslotten är den andel av arvet som arvingen ska få. Till exempel om A har två barn, har dessa två barn rätt till 50% vardera, detta utgör således deras arvslott. Laglotten blir därmed 25% vardera. Skulle arvlåtaren, din farbror i detta fall, testamentera bort allt, har hans bröstarvingar fortfarande rätt till sin laglott och kan därmed jämka testamentet (7 kap. 3 § ärvdabalken). Detta gäller dock bara bröstarvingar, vilket du och din bror inte är till er farbror. Detta betyder att din farbror kan välja att testamentera bort mer till din bror än dig och så vidare. Jag tolkar din fråga som att din bror fått gåvobrevet av er farbror innan han avlidit. Din farbror har givetvis rätt att ge vad han vill i gåva till din bror. Däremot har du fortfarande rätt till det testamentet anger. Hade ni varit din farbrors bröstarvingar hade det sett annorlunda ut. Detta hade då ansetts som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Avräkning skulle således göras på arvet för den del som din bror fått. Men eftersom ni nu inte är bröstarvingar så har det ingen betydelse att din bror fått detta i gåva. Huvudregeln är sådan att när det gäller andra arvingar, som till exempel ärver genom testamente, ska det inte anses som förskott på arv. Du har som sagt ändå rätt till vad testamentet anger. Testamentet ska alltså tolkas så det överensstämmer med din farbrors vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken). Sammanfattningsvis har du rätt till vad testamentet anger. Eftersom ni inte är bröstarvingar anses gåvan till din bror inte vara förskott på arv, och du har därför inte rätt till någon ekonomisk kompensation för detta.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Testamentarisk Sekundosuccession

2020-04-19 i Testamente
FRÅGA |Hej, min sambo har testamenterad all hans kvarlåtenskap till mig med fri förfoganderätt . Efter han gick bort jag och hans barn sålde allting och efter arvskifte fördelade alla tillgångarna 50% till barnen 50% till mig. Jag undrar vem ska ärva mina 50% efter jag går bort, sambos barn eller mina barn.Tack för svaret.
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din avlidne sambos arvingar har en efterarvsrätt i din egendom för att du hade fått en viss kvotdel av dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Detta är en fråga som regleras av ärvdabalken.Vad innebär att få kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt?Det normala är att en testamentstagare erhåller egendom med full äganderätt. Detta gäller både universella testamentstagare och legatarier. Testator kan bestämma att något annat ska gälla till exempel fri förfoganderätt. Testator bestämmer att någon ska få hela eller en viss kvotdel av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att testamentstagaren få förfoga egendomen som egendomen hade hafts med full äganderätt med ett undantag att testamentstagare inte får testamentera den till någon.Måste dina arvingar dela din förmögenhet med din sambos arvingar trots att du och din sambos arvingar fördelade egendomen mellan varandra?Vad som föreskrivs i 3 kap. ärvdabalken om makes arvsrätt och om efterarvsrätt ska tillämpas på motsvarande sätt när testator i testamentet förordnat att egendom, som tillkommer efterlevande make, sedan makes rätt upphört, tillfalla någon annan (12 kap. 1 § ärvdabalken). Denna bestämmelse avser bara det fallet att efterlevande make är den första testamentstagaren. De principerna vara vägledande även för tolkningen av ett testamente där förste testamentstagare är någon annan än den efterlevande maken (Walin Gösta, Kommentar till ärvdabalken, del I, 5 uppl., s. 302 f.) Om någon efterarvinge till den förts avlidne maken lever, när den efterlevande maken dör, ska kvarlåtenskapen efter denna make anses härröra från den först avlidne maken och utgör efterarv (3 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Fördelningen görs på annat sätt om efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen utgjorde annan andel än hälften av summan av detta arv. Arvingar tar samma andel i boet efter den efterlevande makes död (3 kap. 2 § tredje stycket ärvdabalken). En jämförelse görs mellan vad den efterlevande make fick i arv av den avlidne makens kvarlåtenskap och å andra sidan vad den efterlevande maken själv ägde sedan bodelning genomförts. Det är nettoförmögenheterna som ska jämföras. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att ett testamente med sådant innehåll anses medföra att du får din sambos kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och rätt till sekundosuccession (efterarvsrätt) för din sambos barn. I ditt fall har du valt att få bara hälften av kvarlåtenskap. Om vi antar att du ärvde 500 000 kr och du hade själv 1 000 000 kr så barnens andel är:500 000 / 1 500 000 = 1/3 Om vi antar att din kvarlåtenskap är 3 000 000 kr när du dör, 1 000 000 kr av din kvarlåtenskap tillfaller din sambos barn. Resterande 2 000 000 kr kommer att tillfalla dina barn. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Är det möjligt att upprätta testamente till förmån för ofödda barn?

2020-04-19 i Testamente
FRÅGA |Hej!Om jag vill testamentera till förmån för mina vänners ofödda barn, kan jag göra det?Tack!
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det möjligt att upprätta testamente till förmån för ofödda barn? För att du ska kunna upprätta ett testamente till dina vänners ofödda barn så krävs det att barnet är avlat vid tidpunkten som testamentet skrivs samt att barnet också föds levande (9 kap. 2 § ärvdabalken). Ett testamente som upprättats till förmån för någon som inte är vid liv eller avlad när testamentet upprättas kommer inte att kunna göras gällande. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

​Går det att villkora testamente?

2020-04-23 i Testamente
FRÅGA |Går det att villkora testamente? Jag äger en fastighet tillsammans med en syster, Ulla. En annan fastighet tillsammans med Ulla samt en syster till, Maria. Jag har en son som har god man pga Downs syndrom ( och bostads tillägg). Min önskan är att sonen ärver och om han avlider att mina två systrar får min del i respektive fastighet. Hur ska jag formulera testamentet på bästa sätt??? Mvh Ann-Margret Jungmarker ( via Helena Huss)
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går att göra ett testamente beroende av villkor på så sätt att din kvarlåtenskap i första hand ska tillfalla sin son och i andra hand dina systrar om din son inte skulle vara vid livet.Det är möjligt att villkora testamente på alla sätt med undantag för att undanta bröstarvingars laglott (7 kap 1 § ÄB), vilket det ej rör sig om i denna situation. Eftersom att din son räknas till första arvsklassen och dina systrar till andra arvsklassen är det inte nödvändigt med ett testamente då lagen utgår ifrån denna fördelning per automatik. Däremot kan det vara att rekommendera för att begränsa makars och föräldrars, som också ingår i den första och andra arvsklasserna, möjlighet att få ta del av din kvarlåtenskap samt andra villkor som kan te sig lämpliga för ditt fall.För att få hjälp med hur du ska formulera ditt testamente på bäst sätt utefter dina behov rekommenderar jag dig att kontakta våra jurister på telefonnumret 08-533 300 03 eller boka tid på hemsidan https://lawline.se/boka. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Möjligheten att uppställa villkor i testamente om att arv ska vara enskild egendom

2020-04-21 i Testamente
FRÅGA |Vi vill skriva ett testamente (vi är gifta) som gör att vår (enda dotter) ärver även vår förmögenhet även om Hon skulle skilja sig i framtiden- hur gör vi?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör arvs- och testamentsrätt samt äktenskapsrätt, mitt svar är därför baserat på ärvdabalken och äktenskapsbalken. Enskild egendom ingår inte i en eventuell bodelningVid en eventuell skilsmässa sker en bodelning som innebär att makarnas egendom delas upp mellan dem. I bodelningen ingår dock bara giftorättsgodset (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) och inte sådan egendom som är enskild egendom enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken.Du kan uppställa villkor om att arvet ska vara enskild egendomFör att din dotters arv ska förbli hennes och inte ingå i en eventuell bodelning så måste du i testamentet uppställa ett villkor om att arvet ska göras till enskild egendom (7 kap. 2 § punkt 3 äktenskapsbalken). Det är alltså fullt möjligt för dig att ställa ett krav på att arvet ska hållas utanför giftorättsgodset och därmed utanför bodelningen. Upprättandet av testamentetFör att testamentet ska bli giltigt så måste du upprätta det enligt gällande formkrav. Mer om detta kan du läsa i ärvdabalkens tionde kapitel.Om du behöver hjälp med att upprätta testamentet, eller om du vill få annan juridisk hjälp så är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på vår hemsida. Med vänlig hälsning,

Blir testamentet ogiltigt efter giftemål?

2020-04-19 i Testamente
FRÅGA |Har skrivit testamente och undrar om det blir ogiltigt om jag gifter mig.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett testamente blir inte ogiltigt om du skulle gifta dig. Detta förutsätter att du inte skrivit i testamentet att det inte ska gälla om du gifter dig. Om du inte skrivit något om testamentets giltighet vid giftermål, så gäller testamentet fortfarande efter giftermålet.Det som påverkas av ett eventuellt giftermål är arvsordningen. Beroende på testamentets innehåll, så är det efter giftermålet din make som ärver den del av din egendom som du inte testamenterat till någon annan (3 kap. 1 § ärvdabalken). Innan giftermålet är det dina barn som ärver den egendom du inte testamenterat bort (2 kap. 1 § ärvdabalken). Vid avsaknad av barn är det dina föräldrar som ärver dig och är inte dina föräldrar vid liv ärver dina syskon dig (2 kap. 3 § ärvdabalken). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Vad innebär full äganderätt?

2020-04-19 i Testamente
FRÅGA |undertecknad .......bestämmer härmed hur min kvarlåtenskap skall fördelas när jag dör:All kvarlåtenskap efter mig skall med full äganderätt tillfalla min samboVad innebär ovanstående?
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om arv hittar du i Ärvdabalken. Jag tolkar din fråga som att det är ett testamente som du talar om. Enligt svensk lag finns det två olika sätt att ärva en persons kvarlåtenskap (kvarlåtenskap är all den egendom exempelvis fastighet, möbler, tavlor etc. minus avdrag för skulder som finns kvar efter någon som har avlidit). Det första begreppet är fri förfoganderätt och om en person ärver tillgångar med fri förfoganderätt innebär det att denne har rätt att spendera pengarna fritt, men har inte rätt att testamentera bort den ärvda egendomen till någon annan. Det innebär även att du som testamentstagare inte kan ge bort egendomen i form gåva till någon annan. Däremot om det står i ett testamente att 'All kvarlåtenskap efter mig skall med full äganderätt tillfalla min sambo' innebär det att sambon som är testamentstagare har rätt att göra vad som helst med tillgångarna. Begreppet 'full äganderätt' ger testamentstagaren i detta fall sambon en större frihet. Sambon kan bestämma att ge bort egendom i form av gåva eller att testamentera bort en viss summa eller all kvarlåtenskap exempelvis till Konstföreningen Abstrakt. Till skillnad från fri förfoganderätt där testamentstagaren har endast rätt att spendera pengarna. Sammanfattningsvis innebär full äganderätt för sambon (testamentstagare) att denne äger all kvarlåtenskap efter sin sambo full ut och att han/hon har rätt att bestämma fritt över kvarlåtenskapen genom att exempelvis testamentera en viss del av kvarlåtenskapen till Konstföreningen Abstrakt. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar kring arv och testamente rekommenderar jag Lawlines kompetenta jurister! Vänligen,