Delgivning av testamente

Jag och min fru har inga barn. Hon har inget testamente. Om hon dör ärver jag hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt enligt lag. Jag har ett testamente, som utesluter mina släktingar, (mina brorsbarn), och som finns i original i min bostad. Detta vet mina arvingar om och de har kopior av testamentet. Min fråga är, om jag dör, hur ska de då agera? Dessutom undrar jag om det finns en risk att mina släktingar med hänvisning till att de är mina släktingar kan komma in i min bostad. De vet inte om att jag har skrivit ett testamente som utesluter dem.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Aktuella bestämmelser om testamente finner du i ärvdabalken (ÄB)


Vad händer med testamentet efter någons dödsfall? 

Det finns ingen reglering som anger hur ett testamente ska förvaras. Har man upprättat ett testamente får man därför själv se till att testamentet förvaras på ett lämpligt ställe. Du skriver i din fråga att såväl du som dina arvingar har testamentet i sin förvaring. Det finns vidare en bestämmelse som föreskriver att testamentstagare ska delge arvingarna testamentet genom ett överlämnande av det, enligt 14 kap. 4 § ÄB. I ditt fall innebär det här att dina testamentstagare ska delge dina arvingar testamentet efter ditt dödsfall och de kommer då bli underrättade om innehållet i ditt testamente (som utesluter dem). 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 


Med vänlig hälsning, Maja VinstenRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning