Behöver ett testamente delges och godkännas av arvingarna?

Min sambo sedan tio år har skrivit ett testamente till min fördel. Där står att jag ärver husbil, personbil samt en summa på 200.000kr. Det är undertecknat av min sambo och vidimerat av två personer. Min sambo har två vuxna barn. Skall de godkänna detta testamente? Behöver de veta om det? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tillämplig lag

Regler om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB)

Behöver arvingar delges ett testamente och behöver de godkänna det?

Det framgår att din sambo har två barn. I och med att ni inte är gifta ska barnen som huvudregel få ut sitt arv direkt när föräldern dör (3 kap. 1§ ÄB). Undantag till arvsordningen kan göras genom att upprätta ett testamente, vilket ni i detta fall har gjort. 

Ett testamente ska delges arvingarna, det vill säga din sambos två barn (14 kap. 4§ ÄB). Det innebär alltså att arvingarna har en rätt att se testamentet för att på så sätt kunna ha möjlighet att klandra det om så önskas. 

Arvingarna behöver däremot inte godkänna ett testamente. Om de ändå väljer att göra det så vinner det laga kraft, vilket innebär att det inte kan klandras. Om arvingarna inte skulle godkänna det så kan de välja att klandra testamentet inom 6 månader från det att de delgavs testamentet (14 kap. 5§ ÄB). Det innebär att man skickar in en ansökan till tingsrätten om stämning. 

Klandra ett testamente

Om det inte finns egendom kvar som täcker den andel som arvingarna har rätt till utöver den som regleras i testamentet, så kan arvingarna välja att klandra testamentet för att på så sätt få ut sin laglott (7 kap. 3§ ÄB)

Som bröstarvinge, det vill säga barn till den som avlider, har man alltid rätt till sin laglott. Detta gäller oavsett om det finns ett testamente eller inte. En laglott utgör halva ens arvsandel. Som exempel, låt säga att det finns två barn till den avlidne. Då ska barnen få 50% var av kvarlåtenskapen, detta är alltså deras arvsandel. Laglotten utgör då hälften av den andelen, det vill säga 25%. Om barnen väljer att klandra testamentet kan man alltså ges rätt till sin laglott, oavsett vad testamentet stadgar. 

Slutsats

Sammanfattningsvis behöver testamentet delges barnen, men det behöver inte godkännas av dem. I den mån de riskerar att inte få ut sin del av arvet kan de emellertid välja att klandra testamentet, vilket medför att de kan ges rätt till deras laglott.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning