Kan man kränka laglotten på dödsbädden?

Hej är det kränkning av laglott om man ger bort alla fordon man äger på dödsbädden så att dödsboet blir nollställt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver kallas nödtestamente och regleras i Ärvdabalken (ÄB).

I 10 kap 1 § ÄB anges formkraven för testamente. För att ett testamente ska vara giltigt så ska det:

  • Vara skriftligt
  • Bevittnat av två vittnen i dess samtidiga närvaro
  • Undertecknat

Nödtestamente utgör ett undandag till detta formkrav och regleras i 10 kap 3 § ÄB. Där framgår det att i de fall en testator inte kan uppfylla formkraven i 1 § på grund av nödfall så kan det ändå vara giltigt om det är förordnat muntligen inför två vittnen eller egenhändigt skrivet och undertecknat utan vittnen.

Vittnena får, precis som i 1 §, inte vara under 15 år, inte ha en psykisk störning, inte vara make eller sambo till testatorn, inte vara släkt i rakt uppåt- och nedåtstigande led eller svågerlag eller dess syskon vara vittnen. 

För att ett testamente ska vara giltigt så måste det alltså följa vissa formkrav. Ett testamente får inte heller inskränka laglotten, vilket gäller även vid nödtestamente.

Mot bakgrund av detta är det alltså inte möjligt att inskränka laglotten med varken ett vanligt upprättat testamente eller ett nödtestamente. 

Skulle det föreligga ett giltigt upprättat testamente där din laglott inskränks så har du rätt att påkalla jämkning av testamentet för att utkräva laglotten enligt 7:3 ÄB.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning