Behöver ett testamente godkännas av legala arvingar för att vara giltigt?

Hej jag har en fråga som gäller ett testamente. Min moster skrev ett testamente till mig och min syster. Hon hade ingen egen familj och inga barn. Nu har hon gått bort och det finns en liten summa pengar på hennes konto. Hon har en adopterad bror. Banken säger att vi måste skicka testamentet till honom där han ska skriva under att han godkänner testamentet. Banken säger att om han inte skriver under och godkänner detta så får han automatiskt ut sitt arv och testamentet gäller ej. Dom säger också att pengarna kan finnas på hennes konto hur länge som helst. Jag tycker detta låter konstigt då hon har skrivit testamentet för att hon vill inte att någon annan ska ha nåt med hennes egendom att göra än jag och min syster.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om testamentes delgivning och godkännande finns i 14 kap. Ärvdabalken (ÄB). 

Testamentets laga kraft

För att ett arv ska kunna tas i anspråk måste testamentet vinna laga kraft (dvs. bli giltigt). Ett testamente kan vinna laga kraft på tre olika sätt. 

Testamentet ska delges de legala arvingarna (dvs. de som skulle ha ärvt om inte testamentet funnits), enligt 14 kap. 4 § ÄB. Den avlidnes bror kan då välja att klandra testamentet inom sex månader för att få det ogiltigförklarat, enligt 14 kap. 5 § ÄB. Om han inte gör det, vinner testamentet laga kraft. 

Om brodern skulle välja att klandra testamentet (enligt 13 kap. ÄB) vinner det laga kraft om domstolen ogillar talan om ogiltigförklarande.

Det tredje sättet för ett testamente att vinna laga kraft är genom ett godkännande från brodern. Om en arvinge godkänt testamentet behövs ingen delgivning av det (14 kap. 4 § första stycket ÄB). Genom ett godkännande av testamentet avsäger sig arvingen rätten att klandra testamentet. 

Ni som testamentstagare har som skyldighet att se till att den eller de legala arvingarna tar del av testamentet. Det räcker med att en av er gör det, enligt 14 kap. 4 § tredje stycket ÄB

Sammanfattning

Min rekommendation är att ni uppmanar brodern att godkänna testamentet. Om brodern inte skulle godkänna ett delgivet testamente kommer det oavsett att vinna laga kraft sex månader efter delgivningen (såvida han inte vinner framgång med en klandertalan).

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar,

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning