Ogiltighetsförklaring av Testamente

Hej, Min pappa är gifte sig med sin särbo för några år sedan. Inför giftemålet skrev de ett äktenskapsförord där pappas samtliga ägodelar ska vara enskild egendom. Han skrev även ett testamente där han säkerställde att hans tre barn (ett gemensamt, två särkull) skulle ärva allt till lika delar. För honom var det viktigt att hans blivande fru inte skulle ärva honom utan att det skulle vara enbart barnen. Han har sedan dess blivit dement. Demensen har förvärrats i flera år men han fick inte diagnos förrän detta år på hösten. Han har början till medelsvår demens idag. Två månader innan sin diagnos har han skrivit ett nytt testamente och tagit bort sitt äktenskapsförord, till förmån för sin fru. Hans särkullsbarn kommer nu bara få sin laglott och frun och deras gemensamma barn ärva resten. När vi påtalar detta för vår pappa blir han förtvivlad och säger att detta absolut inte är vad han vill. Han minns inte att han har skrivit under dokumenten. Vi (särkullsbarnen) är ju också förtvivlade, minst sagt. Kan det här verkligen vara lagligt? Han har ju demens och har ju rimligen haft det även 2 månader innan sin diagnos. Demensen är som sagt ganska långt gången. Hur gör vi för att försöka få dokumenten ogiltigförklarade?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor berörande testamenten och dess giltighet finner du i Ärvdabalken som är länkad (här).


När är ett Testamente ogiltigt

Ett testamente kan vara ogiltig under vissa förutsättningar som finns i 13 kap. Ärvdabalken. Ett testamente kan vara ogiltigt på grund av att det inte har upprättats på rätt sätt, exempelvis att det inte har funnits några vittnen till underskriften eller att testatorn (den som testamenterar sin egendom) är under 18 år (13 kap. 1 § ärvdabalken). Testamentet kan också anse ogiltigt om testatorn var påverkan av en psykisk störning när hen upprättade testamente (13 kap. 2 § ärvdabalken). Den psykiska störning som här avses kan vara allt från långvariga till kortvariga sinneförvirringar som har uppkommit genom fysiska sjukdomar, psykiska sjukdomar eller rusgivande medel (alkohol, droger, etc..). Demens har ansetts utgöra en sådan psykisk störning (NJA 1963 s. 526).  Ett testamente som har uppkommit genom tvång, missbruk av testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning ska också anses ogiltgt (13 kap. 3 § Ärvdabalken). Här kan allt från hot om våld förmå testatorn att upprätta ett testamente till att använda testatorns okunskap kring vad ett testamente är för att förmå hen att skriva under. Även det fall då testatorn blir vilseledd genom svek kan få testamentet att bli ogiltigt, exempelvis att någon låter testatorn signera ett dokument som hen inte tror är ett testamente eller att det har skett ändringar i testamentet som testatorn inte är medveten om (13 kap. 2 § Andra stycket ärvadbalken).

I ditt fall går det att hävda att testamente ska anses ogiltigt på grund av att din pappa har upprättat testamente under en psykisk störning (13 kap. 2 § Ärvdabalken). Det finns även utrymme till att hävda att hans sambo har använt hans oförstånd - i och med det tidiga stadiet av hans demens – till att upprätta testamentet (13 kap. 3 § Ärvdabalken).


Vad skulle ni kunna göra för att ogiltigförklara testamentet

För att ogiltighetsförklara testamentet behöver föra en fastställelsetalan i domstol (13 kap. 2 § RB). Detta ska ske i form av en stämningsansökan, som du hittar formkraven på i 42 kap. 2 § Rätegångsbalken. Det ni behöver bevisa i erat anspråk är att er pappa vid tiden då han signerade testamentet var dement eller i vartfall inte var i sitt sinnes fulla bruk. Det är även till er fördel att ta med att er pappa innan han skrev testamentet hade ett äktenskapförord som gjorde all hans egendom till enskild egendom och att hans aviskt innan var att ge bort all egendom till dig och dina syskon.  Mitt råd till dig är att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med att föra talan i domstol. Detta kan du göra genom Lawlines tjänster (här)!


Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning