Kan man hindra sitt barns andra förälder från att ta arvet efter en?

Hej! Jag har varit separerad från min sambo i ett år. Vi har ett barn på 1,5 år med gemensam vårdnad som jag träffar varje/varannan månad pga reseavstånd. Min fråga är: Vem ärver mig om jag dör. Tanken är att barnet ska ha pengarna till t.ex en lägenhet när hen blir myndig. Kan barnets mamma kräva arvet med risk att slösa pengarna? Eller måste jag göra ett testamente som reglerar mitt önskemål? Tacks på förhand

Lawline svarar

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis tänkte jag svara på vem det är som ärver dig. Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB). 

Allmänt om arv 

När någon avlider är det dennes barn (bröstarvingar) som ärver först, vilket framgår av 2 kap. 1 § ÄB. Den avlidnes barn ska ta lika stor lott, det vill säga ärva lika stora andelar. Finns inga barn ärver den avlidnes föräldrar eller föräldrarnas barn, alltså arvlåtarens syskon eller syskonens barn, vilket framgår av 2 kap. 2 § ÄB. Saknas både barn, föräldrar och syskon samt syskonbarn till den avlidne går arvet till far- och morföräldrarna eller deras barn, alltså arvlåtarens far- och morbröder, enligt 2 kap. 3 § ÄB. Sambor och före detta sambor saknar lagstadgad arvsrätt, vilket framgår av 2 kap. 4 § ÄB, där det framgår att andra än de jag redogjort för nu saknar legal arvsrätt. 

Kan minderåriga ärva? 

Minderåriga får inte själva råda över sin egendom i vidare mån än vad som följer av lag eller villkor i vissa rättshandlingar, bland annat testamente, vilket framgår av 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Är det den minderårigas föräldrar som är dennes förmyndare, är det dessa som bestämmer hur tillgångar som står under deras förvaltning ska användas, se 13 kap. 1 § FB. Det är alltså som huvudregel föräldrarna som förvaltar minderårigas egendomar och tillgångar, vilket även gäller egendom som den minderåriga fått i arv. 

Vad innebär det för dig?

För att sammanfatta gäller som utgångspunkt att ditt arv inte kommer gå till din före detta sambo som just arv, utan ditt arv kommer gå till ert gemensamma barn. Problemet är att ert barn inte är myndigt, och därför inte som huvudregel får råda över sina egna tillgångar. Jag kommer därför nu att redogöra för hur du kan gå till väga för att se till att ditt barn får arvet oavkortat, utan att löpa risk för att ditt arv spenderas av din sambo på ett sätt som inte är i enlighet med ert barns bästa.

Överförmyndarkontroll

Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, vilket framgår av 19 kap. 1 § FB respektive 19 kap. 2 § FB. Vill man att ens arv inte ska kunna spenderas av den minderårigas förmyndare finns en möjlighet att i testamente förordna om särskild överförmyndarkontroll. Efter att man gjort det, kommer den som förvaltar dödsboet efter en att behöva föra över arvet till ett bankkonto med uppgift om att pengarna inte får tas ut utan överförmyndarens samtycke, vilket framgår av 16 kap. 11 § FB (detta gäller för övrigt automatiskt om arvet överstiger åtta prisbasbelopp, i nuläget 48 300 x 8 = 386 400kr). Pengarna kommer sedan inte få tas ut utan överförmyndarens samtycke, vilket framgår av 13 kap. 8 § FB. Överförmyndaren ska då se till att tillgångarna används på ett sätt som är i enlighet med innehavarens bästa, vilket framgår av 16 kap. 1 § 2 st. FB

Att tänka på med testamentet

Det finns vissa formkrav som måste beaktas vid upprättande av testamente. Ett testamente behöver som huvudregel vara skriftligt och bevittnat av två personer för att det ska vara giltigt, vilket följer av 10 kap. 1 § ÄB. Vittnena får inte vara vem som helst. Till exempel får det inte vara testamentsskrivarens make, sambo, syskon eller i rakt upp- eller nedstigande släktskap med denne, enligt 10 kap. 4 § 2 st. ÄB. Är formkraven inte uppfyllda kan testamentet ogiltigförklaras med stöd av 13 kap. 1 § ÄB.

Slutsats och rekommendation 

Jag rekommenderar dig att skriva ett testamente om särskild överförmyndarkontroll. Har du gjort det, kommer inte din före detta sambo att kunna ta ut pengarna utan överförmyndarens samtycke. Var dock noggrann med att följa formkraven för testamentet. När du upprättar ett sådant testamente rekommenderar jag dig först att konsultera mer ingående med ett juridiskt ombud.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!

Med vänliga hälsningar, 

Erik von ZweigbergkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”