Fråga om vilket testamente som gäller när det finns flera testamenten upprättade

Två testamenten finns skrivna med olika innebörd. Dessa är inte daterade men bevittnade samma dag. Vilket gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill ha svar på vilket testamente som gäller när det finns flera testamenten skrivna. 

Ärvdabalken innehåller bestämmelser om testamenten

Din fråga rör testamenten och dess giltighet. Regler kring detta finns i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer därför utgå från dessa bestämmelser när jag besvarar din fråga.

Formkrav för ett testamentes giltighet

För att ett testamente ska anses vara giltig behöver ett antal formkrav vara uppfyllda. Testamentet måste vara skriftligt, bevittnat och underskrivet av två vittnen, testatorn (det vill säga den som utfärdat testamentet) ska ha undertecknat testamentet under vittnenas närvaro och slutligen måste vittnena vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar (10:1 ÄB). Det finns inget formkrav som säger att ett testamente behöver vara daterat för att vara giltigt. Om de två testamentena uppfyller dessa krav ska de båda anses vara giltiga. 

Vad gör man när det finns två testamenten med olika innebörd?

Utifrån din fråga tolkar jag det som att innebörden i dessa två testamenten strider mot varandra. Om så är fallet behöver en tolkning av testamentena göras för att fastställa vad som faktiskt ska gälla. Strider de inte mot varandra och båda uppfyller samtliga formkrav bör inget hindra att båda är gällande samtidigt. 

Vid en tolkning ska testamentet tolkas på det sätt som antas överensstämma med testatorns vilja (11:1 ÄB). Dock får tolkningen inte strida mot ordalydelsen i testamentet, alltså vad testatorn faktiskt har skrivit. Jag kan dessvärre inte hjälpa dig med den tolkningen eftersom att jag inte har tillgång till dessa testamenten. Och därmed är det även svårt för mig att svara på vilket av de två testamentena som faktiskt gäller.

Hur ska du gå vidare?

Det kan vara väldigt svårt att tolka testamenten varför det kan kräva att man får juridisk hjälp för att få klarhet i frågan. Om personen som skrivit dessa testamenten fortfarande är vid liv skulle jag råda dig att uppmana personen att upprätta ett nytt testamente så att dessa oklarheter kan undanröjas. 

Jag hoppas att du har fått viss vägledning av mitt svar. Jag skulle däremot rekommendera dig att ta kontakt med Lawline via info.lawline.se för att ta reda på hur du kan få mer juridisk hjälp eller för att boka tid hos någon av våra jurister.

Vänliga hälsningar, 

Sarah LianderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”