Vad gäller om gåva ges med gåvobrev som säger att gåva inte utgör förskott på arv men det av testamente framgår att gåvan utgjorde förskott på arv?

Hej om det står i ett gåvobrev att gåvan inte skall ses som förskott på arv och det sedan upprättas ett testamente där det står att gåvotaharen redan fått sin laglott genom gåva och inte skall ärva något mer. . Hur räknas det då?

Lawline svarar

Hej.


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Huvudregeln är att gåva ses som förskott på arv. Om det däremot framgår att gåvan inte ska utgöra förskott på arv - exempelvis genom gåvobrev - utgör gåvan däremot inte förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Gåvobrevet har redan upprättats och personen har erhållit gåvan. Det är därför inte längre möjligt för gåvogivaren att ändra något genom att i efterhand säga att gåvan utgjort förskott på arv. Testamentet kränker således rätten till laglotten och därför har personen fortfarande rätt till sin laglott.


Viktigt att notera är emellertid att den som vill få ut sin laglott från ett testamente som kränker rätten till laglott är tvungen att begära jämkning av testamentet. Jämkning ska göras inom sex månader från att personen i fråga - efter testamentsgivarens bortgång - blir delgiven testamentet, annars förfaller rätten till laglott. Jämkning begärs genom att säga till testamentstagaren att man vill få ut sin laglott (7 kap. 3 § respektive respektive 14 kap. ärvdabalken).


Hoppas du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning