Måste min syster godkänna mitt testamente?

Jag har en syster som jag sa upp kontakten med för flera år sedan. Efter det har vi inte setts. Jag har skrivit ett testamente i vilket min sambo får mina tillgångar. Jag har inga andra syskon eller barn. Mina föräldrar är döda. Undrar om min syster måste godkänna testamentet innan min sambo får mina tillgångar vid efter död?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om testamente, arv och arvingar regleras framförallt i ärvdabalken (ÄB). 

Delgivning av testamente

Ett testamente ska alltid delges samtliga arvingar med legal arvsrätt efter testatorns död (14 kap. 4 § ÄB). I detta fall förstår jag det som att din syster är din enda kvarlevande släkting. Som syster till dig är hon därför din enda legala arvinge med arvsrätt (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Det innebär att hon ska delges ditt testamente oavsett om hon inte kommer tilldelas någon av din egendom. 

Klander och jämkning

Testamentet blir gällande genom att arvingarna godkänner testamentet, eller genom att ingen av arvingarna klandrar eller påkallar jämkning av det. Klander- eller jämkningstalan måste göras senast sex månader efter delgivningen (14 kap. 5 § ÄB och 7 kap. 3 § tredje stycket). Om detta inte gjorts inom rätt tid förlorar arvingen rätten att sätta sig emot testamentet. En arvinge har möjlighet att klandra ett testamente om denna hyser misstanke om att testamentet inte är giltigt; det vill säga att det föreligger formella eller materiella fel i det. Det kan till exempel vara att testamentet inte följer formkraven, eller att testamentet inte avser testatorns vilja. I detta fall framgår att det är din vilja att ge all din egendom till din sambo. Din syster kommer därför inte med framgång kunna klandra ditt testamente. 

Vad gäller jämkning kan detta endast påkallas av en arvinge som inte fått ut sin laglott. Laglott tillfaller endast bröstarvingar, det vill säga dina icke-existerande barn (7 kap. 1 § ÄB). Din syster kommer därför inte heller med framgång kunna påkalla jämkning av ditt testamente.  

Slutsats

Avslutningsvis kommer din syster att delges ditt testamente efter din bortgång. Hon kommer därefter förväntas godkänna, klandra eller påkalla jämkning av det. I realiteten är dock hennes utrymme att klandra eller påkalla jämkning väldigt liten. Det innebär att hon med största sannolikhet kommer godkänna ditt testamente oavsett om hon är nöjd eller missnöjd med hur du valt att fördela dina tillgångar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning