Kategori
Underkategori
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv30/06/2022

Underprisövelåtelse förskott på arv?

Hej! Jag har två söner som ska ärva mig efter min död. Men jag har skrivit ett testamente där den ena sonen bara får 50 % av sitt arv. Alltså jag menar så här att min son A kommer få 75% och min son B 25% Vi har en stor sommarstuga som är värd 2 miljoner kronor. Vi vill inte att stugan ska räknas in utan vi vill att denna stuga ska gå till min son A. Som jag skrev så är den värd 2 miljoner kronor. Om våran son A får köpa den av oss för endast 200.000 kr. När vi sen dör och det är dags för arv ser man det som förskott arv då eller inte? (tänkte på att han köpte den så billigt) Om vi gör som så att våran svärdotter till son A får köpa stugan för 200.000 kr och sen säljer hon den till sin man (våran son A) och han får köpa den för 250.000 kr (lite mer än vad hon gav). Ser man det som förskott till arv då eftersom svärdotter köpte den billigt och sålde den vidare till våran son A? 

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv28/06/2022

Fråga om förskott på arv och om möjligheter till avtala på förskottet.

Hej! Jag och min bror kommer enligt testamente att ärva varsin fastighet. Jag kommer att flytta in i "min" fastighet i förtid och samäga den tillsammans med min mamma så länge hon lever. Tänkte därför skriva ett gåvobrev där 3/4 delar av fastigheten överlåtes till mig vilket ju per automatik ses som förskott på arv. Vad händer den dagen mamma går bort och testamentet ska realiseras? Sker det, trots att fastigheterna är testamenterade till oss, någon avräkning i förhållande till deras respektive värde eller övergår de i vår ägo enligt testamentet oaktat att de inte är värda exakt lika mycket? Kan man hindra en ev. avräkning? Påverkar det faktum att jag fått en del av "min" fastighet som förskott på arv?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv20/06/2022

Kan man upprätta ett gåvobrev i efterhand?

Gåvobrev i efterhand? Jag har gett mina barn pengar vid olika tillfällen under de senaste åren utan att skriva gåvobrev. Kan jag nu i efterhand göra detta och även föreskriva att gåvorna inte ska anses vara förskott på arv?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv17/06/2022

Gåva till barnbarn - förskott på arv?

Jag har fått min farfars hus 2016 som gåva, och nu har han gått bort. Min farbror säger att det ska räknas som förskott på arv och det ska återföras till dödsbot till bouppteckning. Min far lever och jag är därmed ej bröstarvinge, och enligt ÄB 6:1 räknas det bara som förskott om det ges till bröstarvinge, eller om givaren specifikt sagt att det är förskott. Har jag rätt när jag säger att farbror inte kan räkna värdet av huset till dödsboet?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv25/05/2022

Kräva tillbaka förskott på arv

Om bouppteckningen visar noll kronor i tillgångar men kontoutdrag visar överföringar av ett ex antal kronor till mina syskon . När min mamma gick bort för 3 år sedan fanns 1 miljon på konton. Nu när pappa gick bort 0 kronor. Är detta förskott på arv. Ska man då begära en ny bouppteckning? Mvh Sven
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv19/05/2022

Kan förälder ge ena syskonet en fastighet utan att ge det andra syskonet motsvarande gåva?

Hej, Jag har en ganska ytlig kontakt med min pappa och mina föräldrar är skilda sedan länge. Nu har det kommit fram att han och hans nya fru har skänkt sitt hus till min halvsyster och hennes man mot att de i sin tur skaffade dem en lägenhet. I detta fall en hyresrätt. Jag upplever det som konstigt att min halvsysters nyblivna man har fått halva huset. Det torde vara värt runt 3 miljoner. Jag har inte på något sätt varit involverad i detta utan fick läsa i tidningen att lagfart har bytt ägare. Vad bör jag göra och vilka rättigheter har jag nu och framöver? Hälsningar

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv27/04/2022

Vad krävs för att gåva inte ska avräknas som förskott på arv?

Hej, jag hjälper min dementa mor med allt och undrar hur jag ska sköta egendom utomlands nu eftersom hon vill sälja det och ge pengarna till mig för att jag tar hand om henne mest. Hon har ett till barn men denne har ingen kontakt med oss. Jag vet att denne har rätt till laglotten och det är OK men hur sköter jag något sådant på lagligt vis nu? Jag är i processen dessutom att bli god man för min mor.
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv22/04/2022

Gåva av fastighet - förskott på arv eller kompensation genom gåva?

Ämnet är Arv vid försäljning av fastighet. Jag har köpt en fastighet av min far som är av mäklare värderad till 250.000 SEK. Kontraktet mellan mig och min far är skrivet till en köpeskilling om 200.000 SEK Inget mer uttalat varken muntligt/kontrakt om överenskommet pris är mellan far & son/förskott/arv/gåva. Detta ställer mig, min far och min äldre bror i en arvsfråga om hur vi hanterar mellanskillnaden av värderat hus och överenskommet försäljningspris ( 50.000 SEK) * Skall jag som köpt fastigheten under några omständigheter kompensera min bror och i så fall med hur mycket? * Är min far tvingad enligt arvslag att kompensera min bror och i så fall med hur mycket? * Kan min bror enligt arvsrätt göra anspråk på mellanskillnaden 50.000 SEK Som min far resonerar att jag som köpt fastigheten undermarknadspris har fått 50.000 SEK och min far vill ur moralisk synvinkel eller med stöd ur lagen även ge min bror 50.000 SEK kontant. Jag kan givetvis inte avgöra huruvida min far ger min bror 50.000 SEK eller inte men frågan är om detta är rätt enligt arvslotten? Min far säger att det finns två sätt att lösa denna fråga : Jag ger min bror 25.000 SEK eller så kompenserar min far min äldre bror med hela mellanskillnaden och ger då min bror kontant 50.000 SEK Hoppas min text gör vårt dilemma tydligt och att ni kan råda oss i detta så ingen osämja i familjen uppstår varken nu eller framgent. Vänligen 

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv19/04/2022

Ska förskott på arv beaktas vid en bodelning på grund av dödsfall?

Hej. Mor avlidit, hon var omgift. Nu kräver nya maken att alla gåvor från morska räknas som förskott. Kan vi kräva att gåvor som han har gett till sina barn (styvsyskon) ska räknas in på den totala arvsumman som förskott på arv till sina barn eftersom det påverkar vårat arv också?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv03/04/2022

Hur fungerar förskott på arv om vi är fyra syskon och jag har fått pengar innan vår mamma gick bort?

Om jag fick pengar av min mamma Januari-19

O hon gick bort september-21

Jag har 3syskon ska jag då behöva dela dessa med dom nu i efterhand?

Hittade du inte det du sökte?