Går det att utforma ett gåvobrev så att det inte räknas som förskott på arv samtidigt som man kan ställa andra villkor i gåvobrevet?

Vår mor, som flyttat till äldreboende, vill överlåta sin fastighet till min bror. Vi vill upprätta ett gåvobrev för detta. Kan man som villkor i gåvobrevet skriva att min bror ska betala mig halva husets värde och att det därmed inte ska räknas som förskott på arv vid ett framtida arvskifte efter vår mor?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras framför allt i Ärvdabalken och i Gåvolagen


Bestämmelserna om förskott på arv

Det följer av reglerna i Ärvdabalken att huvudregeln gällande en sådan gåva som du beskriver ska räknas som förskott om inte annat har föreskrivits. (6 kap 1§ ÄrvB). Det innebär alltså att det är fullt möjligt att genom gåvobrev föreskriva att det inte ska räknas som förskott på arv. 


Gåvolagens bestämmelser

För att en gåva ska förverkligas i lagens mening krävs det framför allt att gåvan fullbordats men också att det då framgår av ett gåvobrev att gåvan har gjorts (1§ Gåvolagen). Att ett gåvobrev är extra viktigt i ditt fall beror på att det annars inte går att bortse från huvudregeln i Ärvdabalken om att en gåva utan särskilt påpekande i gåvobrev ska klassas som förskott på arv. 


Sammanfattningsviss

Det är alltså fullt möjligt för din mor att utforma ett gåvobrev med särskild utfästelse om att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. Det är borde också vara fullt möjligt att utforma sådant betalningskrav som du beskriver och då samtidigt göra så att varken huset till din bror, eller pengarna du får ska klassas som förskott på arv.


Jag rekommenderar dock att höra av dig till en av våra jurister för utformningen av ett sådant gåvobrev och samtidigt då kunna ställa vidare frågor om betalnings villkoret. Du kan boka tid på https://lawline.se/boka.


Mvh 

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning