Laglott och förskott på arv vid testamente

Min mor har skrivit ett testamente där det står att mina 2 söner ska ärva 200 000 kr vardera. Den ena sonen har fått en gåva på 100 000 kr som ska avräknas från hans testamentslott. min fråga är: hur mycket får de ärva om det är 400 000 kvar och har jag rätt till hälften av den summan? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga handlar om förskott på arv samt laglotter. Detta regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB)

Baserat på din fråga antar jag att du inte har några syskon och att din mor inte är gift med någon annan. Jag antar också att testamentet enbart nämner dina söner och inga andra.

Bröstarvinges laglott:

Du som är dotter till din mor räknas som hennes bröstarvinge (se 2:1 ÄB).

För att skydda bröstarvingars rätt till arv så har bröstarvinge alltid rätt till sin laglott av den avlidnes kvarlåtenskap (se 7:1 ÄB). Laglotten utgör hälften av bröstarvinges arvslott.

Om du är ensambarn utgör din arvslott hela din mammas kvarlåtenskap (dvs 400 000 kr). Din laglott utgör då hälften av detta (dvs 200 000 kr).

Ifall inget annat är testamenterat ska de resterande 200 000 kr gå till dig automatiskt enligt den legala arvsordningen (se 2:1 ÄB). Om annat är testamenterat ska du påkalla jämkning av testamentet inom sex månader efter att du blev delgivet testamentet (se 7:3 ÄB). Gör du inte detta har du förlorat din rätt till laglotten (se 7:3 3 st. ÄB).

Får du ut din laglott finns det 200 000 kr resterande. Dessa ska då fördelas mellan dina barn enligt testamente.

Förskott på arv:

När någon annan en bröstarvinge har fått gåva ska det avräknas som förskott på arv endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheter måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (se 6:1 ÄB). Jag tolkar utifrån din fråga att detta har gjorts.

När man avräknar förskott på arv ska man addera förskottet på behållningen (kvarlåtenskap) som ett fiktivt belopp och sedan dividera dessa på arvingarna (dina 2 barn).

Detta kan illustreras så här:

( ( 200 000 (behållning) + 100 000 (förskott) ) / 2 (dina barn) ) = 150 000 kr vardera

Det fiktiva beloppet tas sedan bort från ditt ena barns arvslott.

Detta lämnar ditt ena barn med en arvslott på 150 000 kr och det andra med en arvslott på 50 000 kr.

Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning