Kan gåva till barnbarn komma att räknas som förskott på arv och påverka framtida rätt till arv?

Hej! 

Min mamma har nyss sålt sin gård. Det är jag och min syster som ärver mamma den dagen hon går bort. Nu i första hand vill mamma ge barnbarnen 500 000 kr var när pengarna kommer från försäljningen av gården. Min syster har tre barn och jag har två barn. Alltså har hon ett barn mer än jag därav får min syster 500 000 kr mer som går till hennes barn. Är det enligt lag korrekt med tanke på att det är ju ändå 500 000 kr som kommer dras från kommande arv. Borde det inte på något sätt räknas som förskott då hon har 1 mer barn än jag? 

Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår situationen och tänker att det är bäst om jag klargör lite olika bestämmelser som får anses vara relevanta. I din fråga gör jag antagandet att din mor innan sin död vill ge din systers och dina barn 500 000 vardera. Tolkar jag din fråga fel är du mer än välkommen att ställa följdfrågor.


Ärvdabalkens bestämmelser om förskott på arv

När det gäller förskott på arv följer det av bestämmelserna i ärvdabalken att det i första hand är bröstarvingar som det ska räknas bort förskott på arv från. Med bröstarvingar räknas så arvlåtarens barn (2 kap 1§ ÄrvB). Det vill säga från arvlåtarens (er mamma) kvarlåtenskap (egendom efter död) ska så det i första hand endast räknas av förskott som du och din syster får. (6 kap 1st. 1 men. ÄrvB). Är däremot arvtagaren en annan än bröstarvinge skall förskott endast räknas av om det är föreskrivet eller andra omständigheter när sådan egendom gavs ut (6 kap 1st. 2 men. ÄrvB).  


Gåvolagens bestämmelser och bestämmelser om testamente

För att så en sådan gåva till barnbarnen ska bli giltig krävs det att man uppfyller kraven i gåvolagen (1§ GåvoL). Skulle din mor istället bestämma sig för att ge pengarna genom testamente krävs det att man uppfyller kraven för ett testamente (10 kap ÄrvB). 


Sammanfattningsvis

I din situation framgår det att eftersom din mamma har full förfoganderätt över sin egendom finns det inget lagligt stöd som skulle göra en sådan gåva eller framtida arv om sådan olaglig i detta fall. Förutsatt att man uppfyller kraven i gåvolagen. 

Eftersom detta gäller barnbarnen till dig och din syster kommer inget av det som barnbarnen får räknas som förskott gällande din syster eller din arvslott om inte er mor skulle skriva något sådant i ex testamente. Det innebär i sin tur att det som i övrigt blir kvar från gårdsförsäljningen kommer när er mor avlider ligga till grund för din och din syster respektive arvslott. Skulle ett eventuellt testamente inte uppfylla kraven för ett gilltigt testamente där det föreskrivs om arv om 500 000 till barnbarnen kommer det inte vara ett giltigt testamente. 

Slutligen om det sker genom gåva krävs det att gåvan följer de krav som framgår av 1§ Gåvolagen men i övrigt fungerar en sådan gåva att ge.  


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Mvh  

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning