Räknas ett lån som ett förskott på arv?

Hej! Min bror har lånat ca 750 000 SEK av min far, 500 000 SEK till ett hus och 250 000 SEK till en bil. Det finns ett skriftligt brev för lånet av huset, där hälften av summan lånas till honom och hälften till hans fru och ska betalas tillbaka utan ränta på 18 år. För lånet av bil verkar det inte finnas något skriftligt. Det kan även vara så att de lånat ännu mer pengar vilket min pappa inte berättat. Vad gäller vid arv, är dessa pengar "borta" om in far går bort om 20 år och pengarna är obetalda eller kan det ses i hans konto med överföringar vad som skett och hanteras därefter som förskott på arv? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att det gäller eventuellt förskott på arv. Om jag har tolkat din fråga rätt gällande huslånet så har 250 000 kr lånats från din far och 250 000 kr lånats från hans fru. Därefter har ytterligare 250 000 kr lånats av din far. Därmed har 500 000 kr lånats ut av din far och 250 000 kr lånats ut av hans fru.


Förskott på arv och lån

När det gäller förskott på arv så regleras det i 6 kap Ärvdabalken (ÄB).

Enligt 1§ gäller förskott på arv gåvor (utan krav på motprestation). Det innebär att om din far skulle gett bort pengarna så skulle det räknas som ett förskott på arv. 

Ett lån däremot, är inte en gåva eftersom det finns ett krav på motprestation (betala tillbaka). Ett lån innebär att det finns en fordran (krav) och en skuld. I detta förhållande kallas din far (och fru) för borgenär och din bror för gäldenär. Borgenären har en fordran på gäldenären. 

Om borgenären dör (din far) är det dödboet som kliver in och ser till att en eventuell kvarvarande skuld drivs in. 


Sammanfattning och råd

Förskott på arv och lån är alltså två skilda saker. Förskott på arv reglerar i regel gåva medan ett lån är en fodran och ses därmed inte som en gåva. Hade det varit så att din far gett bort pengarna i gåva, då hade reglerna om förskott på arv kickat in. Eftersom det är ett lån är alltså inte reglerna om förskott på arv tillämplig utan lånet regleras av andra regler (borgenär-gäldenär-förhållandet). Det bästa sättet att reglera ett sådant lån är att skriva ett skuldebrev - då finns det ett kvitto - ett bevis på att det rör sig om ett lån mellan en borgenär och gäldenär och inte en gåva.

Troligast är alltså att lånet inte ses som förskott på arv, och det bör inte heller påverka arvet. Men det beror också på vad det finns för handlingar som styrker detta förhållandet. För att vara på säkra sidan är det klokt att skriva ett skuldebrev. Om din far skulle gå bort är det dödsboet som går in och driver in eventuell resterande skuld.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning