Vad krävs för att ett förskott på arv ska bli giltigt och skattar man på ett sådant förskott?

Hej! Jag har en fråga. Jag vill ge ett tidigare arv till mina 3 barn. Tänkte ge 100.000 per barn. 1. Hur görs detta? Blankett osv? 2. Betalar jag eller banen någon skatt på dessa pengar? Något annat att tänka på ? 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Dina frågor regleras under lite olika lagar eftersom dem berör lite olika rättsområden. 


Hur ger man förskott på arvet?

När det gäller din första fråga att du undrar hur man ger ett tidigare arv till sina barn, även kallat förskott på arv. Framgår det av ärvdabalkens bestämmelser att vad arvlåtaren har gett under sin livstid ska avräknas som förskott (6 kap 1§ ÄrvB). Det innebär att för att något ska räknas som förskott krävs det i sin tur att det uppfyller kraven på en gåva. För att en gåva så ha fullbordats krävs det att man överlämnar gåvan, i ditt fall 100 000 så att dem längre inte är i din ägo (1§ GåvoL). 

När så pengarna rent fysiskt har lämnat ditt konto och överförts till dina barns konton har gåvan fullbordats och det ska så i framtiden räknas som ett förskott på arvet. 


Skattar man på en förskott på arv?

När det gäller din andra fråga om du eller dina barn kommer skatta på ett sådant förskott är svaret nej. I Sverige finns inte längre gåvoskatt eller arvsskatt och istället utgör arv och gåvor inkomster som är skattefria (8 kap 2§ InkomstskatteL). 


Annat att tänka på

I ditt fall finns det inget rent juridiskt att tänka på. Det man dock bör göra är att upplysa alla sina arvtagare om att dem får ett förskott så att alla vid en framtida arvsfördelning är medvetna om att eventuella avräkningar är pga tidigare utdelat förskott. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa en helt ny fråga eller följdfrågor!


Mvh 

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning