Kan man göra en bröstarvinge arvslös?

2018-04-18 i Bröstarvinge
FRÅGA |Vi har varit gifta i 16 år och har barn i tidigare äktenskap. Inga gemensamma barn. Vi har testamente som reglerar arvet till särkullbarn omfattande endast laglotten. Nu vill min hustru att hennes ena barn (dottern) ska ärva så lite som möjligt från henne och i stället ska det andra barnet ( sonen)få mera. Hennes tanke är att hon vill skriva ett äktenskapsförord där alla hennes tillgångar förs över på mig som enskild egendom. Jag skall sedan skriva ett gåvobrev där dessa tillgångar tillfaller hennes son den dagen jag faller ifrån. Går det att göra så.
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Det finns generellt ett mycket starkt skydd för laglotten. Om man ger bort något, men det får ingen större effekt på ens möjlighet att använda det ska kan det klandras av en bröstarvinge eftersom detta minska deras laglott (7 kap 4 § ÄB). Enligt ett avgörande för HD (NJA 1985 s. 414) gäller detta även man skrivit ett äktenskapsförord med samma effekt. Det går alltså inte att göra någon arvlös på så vis som du beskrivit. Notera att detta sker genom en talan från bröstarvingen och gör inte gåvan i sig ogiltig. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Särkullbarns och makars gemensamma barns arvsrätt

2018-04-10 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mor födde mig utom äktenskap. Gifte sig sedermera och fick 2 barn(mina halvbröder). Jag adopterades aldrig. Min "styvfar" dog för längesedan utan arvskifte och vår mor har bott kvar på gården. Gården säljs nu till en av mina halvbröder då hon blivit gammal. Är det rätt uppfattat att vid vår mors bortgång delas vår mors kvarlåtenskap enl. följande:1. Mina 2 halvbröder ärver 50% = farsarvet utlöses2. Vi 3 ärver resterande 50 % = 1/3 var.
Agnes Lange |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv regleras i ärvdabalken (ÄB) Jag tolkar din fråga som att din mor först ärvt hela sin mans kvarlåtenskap vid hans bortgång (3 kap. 1 § ÄB). När er mor avlider har dina halvbröder rätt till så kallat efterarv från fadern. De gemensamma barnen inom äktenskapet ärver alltså som huvudregel först när båda makarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Dina bröder ärver alltså från fadern först när er mor avlider. Dina bröder har även rätt till arv från er gemensamma mor vid hennes bortgång, vilket du också har (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att arvet från din styvfar kommer att delas lika mellan dina två bröder (1/2). Resterande del som utgör din mors kvarlåtenskap kommer att delas lika mellan er alla tre syskon (1/3). Du har ingen arvsrätt efter din mors man. Sammanfattningsvis så kommer dina två bröder ärva från både modern och fadern när modern avlider, medan du som särkullbarn endast ärver från er gemensamma mor. Med vänlig hälsning,

Arvsrätt när en av två barn avlidit

2018-03-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Ställde en arvsfråga nyss om vårt barnbarn.Vi har en dotter och ett barnbarn efter vår avlidne son.Hur ärver vår dotter.Hur ärver vårt barnbarn Vår son var gift och hade ett barn.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvet kommer att fördelas efter er. Ni nämner att ni har en dotter och ett barnbarn efter er avlidne son. Jag förutsätter i mitt svar att det inte finns flera barn eller barnbarn. Har jag tolkat frågan fel så kan ni bortse från mitt svar och ställa en ny fråga istället!Dottern och barnbarnet tillhör den första arvsklassenFrågor om arv hittar ni i ärvdabalken (1956:637) .Först och främst kan det nämnas att om ni är gifta så ärver ni först och främst varandra, dvs. den maken som avlider först ärver den andra (3 kap. 1 § ärvdabalken). Efter att ni båda avlidit aktualiseras arvsrätt till gemensamma barn och barnbarn.När det kommer till hur arvet mellan er dotter och ert barnbarn ska fördelas, så delas alla arvingar in i olika arvsklasser, vilka i sin tur avgör i vilken turordning arvet ska fördelas. Den första arvsklassen består av bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn, barnbarns barn osv. (2 kap 1 § första stycket ärvdabalken). Både er dotter och ert barnbarn tillhör därför första arvsklassen.Dottern och barnbarnet ärver lika mycketHuvudregeln är att era barn ärver lika mycket. Är en av barnen inte längre i livet som i ert fall, ärver istället barnets avkomlingar istället för sin avlidna förälder. (2 kap 1 § andra stycket ärvdabalken). Detta innebär att er dotter och ert barnbarn ärver lika mycket när ni båda avlidit.Vänligen,

Vem förvaltar omyndigs arv?

2018-03-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min son avled för 2 år sedan. Nu undrar jag vad som händer när någon av oss föräldrar eller om båda går bort. Sonhustrun ärver vår son eftersom de gifte sig några månader innan han gick bort. De har en son tillsammans. Ärver hustrun eller sonen? Blir det vårt barnbarn som ärver efter oss? Så länge en av oss är vid liv så ärver väl vi varandra rakt av?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du och din make är gifta, att den avlidna sonen är er gemensamma son och att ni inte testamenterat er egendom.Om ni avlider skulle i första hand er son (som i lagen benämns bröstarvinge) ärva er kvarlåtenskap enl. 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Då er son är avliden går arvet vidare till hans bröstarvingar, det vill säga ert barnbarn. Er sons fru ärver således inte.Men om ert barnbarn är under 18 år och således omyndig har han inte rätt att råda över sin egendom eller åta sig förpliktelser i vidare mån än vad som följer av exempelvis ett testamente (9 kap. 1 § föräldrabalken). Detta innebär att er sons fru kan komma att förvalta ert barnbarns arv. Hon har inte rätt att spendera pengarna men hon kan i stort sett välja på vilket sätt de ska investeras eller hanteras. Skulle ert arv överstiga åtta gånger det gällande prisbasbeloppet (45 500 kr för 2018) utövar överförmyndarnämnden en kontroll över hur hon förvaltar pengarna (13 kap 2 § föräldrabalken).Skulle endast en av er avlida tillfaller arvet den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). När den efterlevande maken avlider går dennes arv vidare enligt ovan nämnda ordning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Min far har gått bort – vad har jag som arvinge rätt till och vad har hans sambo rätt till?

2018-04-15 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hejsan!Min far gick nyligen bort och jag är det enda barnet (arvinge). Min avlidne far har dock en sambo sedan ca. 8 år tillbaka. Min far bodde i lägenhet med sin sambo, men ägde bil samt en 1/3 i en stuga ihop med sina syskon. Ena syskonet har dessutom fullmakt (begärt av sambon) för att hjälpa till med allt då hon (sambon) inte förstår alla juridiska termer på svenska.Det jag kort och gott undrar är vad jag respektive hans sambo är berättigad till vid en bouppteckning, samt hur mycket insikt jag lär delge hans sambo/fullmaktsinnehavare när jag kontaktar t.ex. banker för att få ut alla uppgifter kring lån, krediter, försäkringar o.s.v.Skriver och frågar då det finns risk för dispyt i denna situationen, men vill veta vilka lagliga grunder jag kan falla tillbaka på. Det som även ska noteras är att inget testamente har än så länge kunna hittas alls.Kort sammanfattning: Vad har jag som ensam arvinge rätt till, och vad har hans sambo sedan 8 år rätt till i en sådan här situation.
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!Sambons rättFör att kunna svara på din fråga måste jag kort gå igenom hur Sambolagen (SamboL) fungerar, och vad det betyder för din situation.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom en bodelning (SamboL 8 §). När ena sambon avlider ses det som att samboförhållandet upphör (SamboL 2 §). Din fars sambo måste begära bodelning senast när bouppteckningen görs (SamboL 8 §). Det som ska ingå i bodelningen är samboegendomen, vilken är det som har köpts för att användas gemensamt under sambotiden exempelvis den gemensamma bostaden och de gemensamma möblerna (SamboL 3–4 § och 6 §). Din fars sambo har rätt att överta den gemensamma bostaden men måste ersätta dig för dess värde, eftersom du ärver din fars del. Bostaden kan även räknas av mot resten av sambons del i bodelningen (SamboL 22 §). Sambon får hälften av samboegendomen i bodelningen och eventuella skulder kan påverka det exakta resultatet. Utöver detta har sambon ingen rätt till insikt i bouppteckningen.SammanfattningsvisSambon saknar arvsrätt efter din far och har endast rätt till sin del av samboegendomen om det inte finns ett testamente. Ditt arvDu som ensam arvinge har rätt till hela din fars arv efter bodelning gjorts med sambon.Om det blir svårt att komma överens om saker och ting så kan du kontakta våra jurister här.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar

Ang. frågan "Vem förvaltar omyndigs arv?"

2018-04-01 i Bröstarvinge
FRÅGA |Ang. frågan "Vem förvaltar omyndigs arv?" Vi glömde att berätta att vi har en dotter också. Glömde skriva in att vi har en dotter och vår avlidne son som har ett barn. Efter vår bortgång delar vår dotter och vår sons barn lika delar
Oskar Johansson |Hej igen!Det stämmer att er dotter och er avlidne sons barn delar lika på ert arv vilket framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken.Vänligen,

Hur kan jag gå tillväga gällande förvaltning av barns arv?

2018-03-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejJag har ett barn med en tidigare sambo. Vi var aldrig gifta och vi har redan separerat och löst den biten med bodelning.Jag skulle vilja att om jag avlider före mitt barn (vilket förhoppningsvis blir så) så vill jag att all min egendom, alla försäkringspengar, pensionsförsäkringspengar mm ska gå till min dotter och enbart till henne. Hur gör jag detta? jag hörde talas om att det ex när det gäller pengar från mina tillgångar/pension/försäkringar mm så kommer mitt barns far få ansvara/förvalta för de pengarna tills mitt barn blir myndigt, om jag avlider före hennes myndighetsdag. Detta vill jag inte....jag vill att pengarna ska vara låsta till mitt barn ända tills den dagen hon är myndig/mogen nog att hantera dem. Hur gör jag detta och kan jag sätta en särskilt ålder då mitt barn ska få detta?Jag vill också att allt som hon ärver av mig ska vara hennes enskilda egendom när/om hon blir sambo eller gifter sig framöver och jag inte är i livet. Det ska även finnas dokumenterat detta. Hur gör jag detta för att skydda henne från att det ska ingå i bodelning om hon framöver separerar?Tacksam för svar
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).Hur kommer arvet att fördelas?Eftersom du beskriver att du aldrig var gift med din tidigare sambo, har din tidigare sambo inte någon rätt till arv när du avlider. Sambor eller tidigare sambor har nämligen ingen arvsrätt, utan det är enbart makar som omfattas av arvsrätten.Om bodelningen är klar så har din sambo sin egendom, och du har din egendom. Det är enbart därför enbart din egendom som blir föremål för arv när du avlider.Enligt den legala arvsordningen är det i första hand ditt barn som kommer att ärva all din egendom och liknande som du räknar upp. Det innebär att utan att du gör något särskilt kommer din egendom att tillfalla din dotter, 2 kap. 1 § ÄB.Däremot förekommer det regler säger att din dotter själv inte får förfoga över pengarna eller egendomen förrän hon är 18 år och myndig, 9 kap. 1 § Föräldrabalken. I dessa lägen är det som huvudregeln förmyndaren, alltså troligen din tidigare sambo (10 kap. 2 § Föräldrabalken), som ska förvalta din dotters tillgångar tills hon är myndig, 12 kap. 1 § Föräldrabalken. Du har dock valmöjlighet gällande vem som ska förvalta arvet fram tills dess att din dotter är myndig.Du kan själv välja vem som ska förvalta arvetGenom att skriva ett testamente med ett särskilt villkor om att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren samt att det ska vara utan bestämmanderätt för förmyndaren, kommer de tillgångar som omfattas enligt testamentet, men även av förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande, att förvaltas av den personen som du anger i testamentet. Detta kallas för särskild förvaltning, 12 kap. 1 § Föräldrabalken.Vad kan du göra?Det du ska göra för att ditt arv ska förvaltas av någon annan än din tidigare sambo tills dess att din dotter blir myndig är att:- Upprätta ett testamente.- I testamentet kan du ange att all din egendom, dina försäkringspengar, pensionsförsäkringspengar och liknande ska gå till din dotter (detta faller sig dock naturligt enligt den legala arvsordningen).- I testamentet ska du ange som villkor att egendomen ska stå under förvaltning av en viss person som du har förtroende för.- I testamentet ska du ange att förmyndaren (din tidigare sambo) inte ska ha någon bestämmanderätt över tillgångarna.På så sätt kan du anordna en särskild förvaltning där du själv får välja vem som ska förvalta tillgångarna tills dess att din dotter är myndig, 12 kap. 1 § Föräldrabalken.Du har även möjlighet att ange som villkor i testamentet att din dotter själv ska få råda över egendomen även innan hon har fyllt 18 år. Man säger att hon då får råda över kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. I så fall ska även detta anges i testamentet som ett särskilt villkor. För att förhindra att din tidigare sambo ska kunna vända sig till överförmyndaren och omhänderta kvarlåtenskapen skulle jag dock oavsett råda dig uppställa villkor om en särskild förvaltare, om det är så att du inte vill att din tidigare sambo ska kunna blanda sig i tillgångarna, 9 kap. 3-4 §§ Föräldrabalken.Hur upprättar man ett testamente?När du ska upprätta ett testamente bör du tänka på att det finns vissa formkrav för att testamentet över huvud taget ska vara giltigt (dessa anges 10 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Formkraven är att:- Testamentet ska vara skriftligt- Två personer samtidigt ska bevittna det skriftliga testamentet - Vittnena ska båda skriva under att de har bevittnat handlingen- Du som testator ska skriva under testamentet- Din underskrift ska bevittnas av dina två vittnenVidare beskrivning av upprättandet av testamentet hittar du i 10 kapitlet Ärvdabalken.Om du känner dig osäker på hur du ska gå tillväga är du även välkommen att vända dig till Lawline för hjälp att upprätta ditt testamente i enlighet med formkraven och för att få hjälp att anordna en särskild förvaltare.Hoppas att du fick hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,

Bröstarvinges rätt till laglott

2018-03-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejJag vill göra min son arvlös, men vet att de alltid har rätt till sin laglott. Jag har gjort ett testamente där mina bröder får halva min egendom, det var ett önskemål från min far, då han hjälpt mig med mina affärer. Den andra halvan tillfaller min son enl. lag, om jag då i mitt testamente ger barnbarnen hans laglott, och jag kräver en förmyndare för dessa pengar till barnbarnen är 18 år går det ? och i slutet på testamentet ber min son avstå från sin laglott till förmån för sina egna barn.Och om då inte min son vill avstå sin laglott för sina barns skull måste han då gå till domstol för att få ut sin laglott. Måste han stämma sina barn? eller får han sin laglott per automatik Orsak min son valde bort mig då han var 11år , livligt påhejad av sin mor.Vi har ingen kontakt idag han trycker bort mig då jag ringer, och jag vill ej smyga på.Med vänlig hälsning
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvinges rätt till laglottSom du skriver har bröstarvinge alltid rätt till sin laglott. Detta förutsätter dock att denne påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att han tagit del av det, annars har bröstarvingen förlorat sin rätt och den fördelning som skett enligt testamentet blir den gällande. Din son kommer alltså inte per automatik att tilldelas sin laglott utan han måste utkräva den.Kravet på förmyndareDet finns inget hinder för att sätta upp ett villkor om att barnbarnens arv ska förvaltas av en förmyndare till dess att de fyllt arton år.Hoppas svaret var till hjälp!