Bröstarvinges rätt till laglott

2018-03-29 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejJag vill göra min son arvlös, men vet att de alltid har rätt till sin laglott. Jag har gjort ett testamente där mina bröder får halva min egendom, det var ett önskemål från min far, då han hjälpt mig med mina affärer. Den andra halvan tillfaller min son enl. lag, om jag då i mitt testamente ger barnbarnen hans laglott, och jag kräver en förmyndare för dessa pengar till barnbarnen är 18 år går det ? och i slutet på testamentet ber min son avstå från sin laglott till förmån för sina egna barn.Och om då inte min son vill avstå sin laglott för sina barns skull måste han då gå till domstol för att få ut sin laglott. Måste han stämma sina barn? eller får han sin laglott per automatik Orsak min son valde bort mig då han var 11år , livligt påhejad av sin mor.Vi har ingen kontakt idag han trycker bort mig då jag ringer, och jag vill ej smyga på.Med vänlig hälsning
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bröstarvinges rätt till laglottSom du skriver har bröstarvinge alltid rätt till sin laglott. Detta förutsätter dock att denne påkallar jämkning av testamentet inom sex månader från det att han tagit del av det, annars har bröstarvingen förlorat sin rätt och den fördelning som skett enligt testamentet blir den gällande. Din son kommer alltså inte per automatik att tilldelas sin laglott utan han måste utkräva den.Kravet på förmyndareDet finns inget hinder för att sätta upp ett villkor om att barnbarnens arv ska förvaltas av en förmyndare till dess att de fyllt arton år.Hoppas svaret var till hjälp!

Är syskonbarn till avliden förälder dödsbodelägare?

2018-03-17 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Vi undrar över hur det blir då vår mor avlider. Vi var tre bröstarvingar men en är avliden. Ska då hans barn vara delägare?tack på förhand
Jennifer Abdulahad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämplig lagOm jag förstår din fråga rätt så undrar du vilken roll ditt syskonbarn får när din mor avlider. Frågor rörande arv och dödsbodelägare finns i ärvdabalken (ÄB). Vem blir dödsbodelägare? Det är efterlevande make/sambo, arvingarna och universella testamentstagare som är dödsbodelägare. Ert avlidna syskon skulle ha varit delägare med er, men eftersom han har gått bort så träder hans barn(syskonbarnet) in istället, se 18 kap. 1 § ÄB. Har syskonbarnet rätt till en del av arvet? Ja. Utgångspunkten ifall det inte finns något testamente är att den legala arvsordningen ska följas, 2 kap. ÄB. Den anger att första arvsklassen ska ta del av arvet i första hand. I första arvsklassen finns bröstarvingar, dvs ni barn till den avlidne. I de fall ett av barnen avlider så har dennes barn rätt till hens del, 2 kap. 1 § 2 stycket ÄB. I ert fall har alltså syskonbarnet rätt till den del er bror hade haft rätt till. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Bröstarvinge och arv

2018-02-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej lawline! Jag har en knivig situation.. jag har tre systrar varav en av dem är ett särkullsbarn till min far. Vad sker egentligen om min mamma dör? OBS: Pappa och mamma är skilda
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Jag utgår i svaret ifrån att det inte finns något testamente. Du har alltså tre systrar samt dig själv varav en av dina systrar är ett särkullsbarn och barn till din far men inte till din mor. Din mamma har alltså tre barn vilka är dig själv och 2 av dina systrar. Ifall hon dör är ni bröstarvingar. Bröstarvingar ärver tillsammans lika lott efter er mor. Eftersom det inte finns något testamente och eftersom er mor och far är skilda kommer ni att ärva en tredjedel av all kvarlåtenskap var, med full äganderätt. För att kort besvara din fråga så kommer du och dina 2 systrar som är barn till din mor att dela på all hennes kvarlåtenskap. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Kan bröstarvinge stoppa en investering föräldern tänker göra?

2018-02-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min mor, som är änka och som bor i ett hus utanför ett samhälle, vill flytta till ett hus i detta samhälle. Priserna i detta område är väldigt höga så hon har inte råd att köpa ett hus där, varken hus eller bostadsrätt. Min syster är emellertid ekonomiskt oberoende och har lovat att skjuta till pengar så att en sådan husaffär kan gå i lås. Det handlar om mycket pengar - miljoner. Det handlar alltså om att de gör denna investering ihop.Frågan är om detta är helt och hålet juridiskt ok med tanke på en framtida arvssituation: Har min syster rätt att göra en sådan investering tillsammans med min mor och vad händer vid arvsfördelningen när min mor avlider?Jag är motståndare till att en sådan gemensam investering äger rum - har jag någon juridisk möjlighet att stoppa den?Om en sådan affär genomförs med min systers inverkan , så förändrar det villkoren för arvet, i alla fall i ekonomiska termer, eftersom situationen alltså inte hade uppstått om det inte vore för min systers pengar. Måste det inte råda någon form av enighet i den här frågan bland syskon? Vad innebär det i det här fallet att vara dödsbodelägare respektive bröstarvinge?
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du stoppa din mors investering?Det finns ingen juridisk möjlighet för en bröstarvinge att hindra sin förälder att göra en investering. Din mor har alltså rätt att köpa ett hus även om detta minskar ditt arv. Såvida hon inte ger gåvor i syfte att göra sina bröstarvingar arvlösa eller gynna en bröstarvinge före en annan så kan en bröstarvinge inte ingripa. Eftersom din mor inte ger en gåva utan köper en fastighet, och som jag förstår kommer din syster hjälpa henne ekonomiskt, oavsett om din syster hjälper henne med gåva eller lån så gynnar detta inte din syster ekonomiskt. Hade din syster gynnats ekonomiskt av köpet skulle förskott på arv bli relevant. Då hade summan din syster tjänat på köpet räknats av på hennes arv efter er mor. Men eftersom jag utifrån din information inte tolkar det som att din syster vinner ekonomiskt på köpet blir detta inte aktuellt. Om du vill läsa mer om förskott på arv kan du läsa 6 kapitlet i Ärvdabalken, speciellt 1§. DödsbodelägareDödsbodelägare är de som förvaltar och utreder tillgångarna efter någons död. Arvingar och testamentstagare samt eventuell sambo/make är dödsbodelägare då dessa ska dela på arvet utefter vad lag och testamente säger. Som bröstarvinge är du därför dödsbodelägare eftersom du har rätt till laglott. Men detta förändrar inte dina möjligheter att ingripa i din mors köp. Mer om dödsbo och dödsbodelägare kan du läsa i kapitel 18 Ärvdabalken. Med vänliga hälsningar,

En bröstarvinge är den avlidnes barn

2018-03-20 i Bröstarvinge
FRÅGA |HejOm det finns ett barn och en bröstarvinge efter en avliden, har då bröstarvingen rätt till inventarier i dödsboet, dvs möbler, inredning, tavlor etc.?Har bröstarvingen någon rätt att lägga sig i hur ex begravning ska gå till eller är det det enda efterlevande barnet som ska hantera detta?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En bröstarvinge är den avlidnes barn (se 2 kap. 1 § ärvdabalken). Det är därför ingen skillnad på en bröstarvinge och ett "efterlevande barn". Barn efter den avlidne har rätt till inventarier i dödsboet.Arvingar efter den avlidne förvaltar tillsammans dödsboet som så kallade dödsbodelägare. Det innebär att de tillsammans beslutar om t.ex. begravning.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra för att mitt arv bara ska tillfalla min dotter?

2018-02-28 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej!Jag har en minderårig dotter, inga andra arvstagare. Jag själv har en brf med en fin vinst när det blir dags för försäljning. Behöver jag göra något för att mina tillgångar, som vinsten i brfen ska tillfalla henne? O bara henne?Om det är så att hennes pappa blir vårdnadshavare efter jag dör, men som har en mängd skulder till kronofodgen. Vad händer med mina/hennes tillgångar då?Hoppas på svar.Mvh
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är din bröstarvinge (dotter) som kommer ärva dina tillgångar (2 kap. 1 § ärvdabalken.). Om din dotter är underårig (under 18 år) har hon inte rätt att förfoga (bestämma) över sin egen egendom (9 kap. 1 § föräldrabalken.). Det är hennes förmyndare (vårdnadshavare) som kan göra det. Om hennes pappa blir förmyndare efter att du gått bort är det alltså han som får hand om din dotters arv efter dig, om det inte övergå åtta prisbasbelopp (13 kap. 2 § föräldrabalken.). För att hennes pappa inte ska kunna bestämma över arvet själv kan du skriva ett testamente. Om din dotter ärvt genom testamente krävs det att din dotters pappa får överförmyndarens godkännande för att kunna bestämma över hennes egendom och då endast för hennes skull (9 kap. 4 § och 9 kap. 3 § 2 st föräldrabalken.). Överförmyndaren är en nämnd hos kommunen.Barns egendom är deras egna trots att de inte får bestämma över det själva. För att kronofogden ska få utmäta (ta) egendom krävs det att det ska vara gäldenärens (personen med skuldens) egendom. Saker som finns i hushållet förutsätts vara gäldenärens om inte annat kan visas (4 kap. 17-19 §§ utsökningsbalken.). Detta innebär att kronofogden inte kan ta de saker din dotter får i arv efter dig. Jag rekommenderar att du skriver ett testamente. Om du vill ha hjälp att skriva ett testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas du fick svar på din fråga!

Arvets uppdelning mellan hel- och halvsyskon

2018-02-27 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej ! Hur uppdelas arv mellan hel halvsyskon finns någon procent satts .
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga om hur arvet delas upp mellan hel- och halvsyskon finner vi i Ärvdabalken (ÄB). Vem ärver? Regeln lyder som så att en förälders barn har rätt till lika stor del av arvet som han/hon lämnar efter sig. Det är dock endast förälderns biologiska barn (eller om barnet är adopterat) som det har rätt till arvet. Detta innebär att det barn som en kvinna har sedan tidigare då hon gifter sig med en annan man inte har arvsrätt efter mannen, enbart efter sin biologiska mamma, 2 kap. 1 § ÄB.Hur stor del av arvet? En förälders barn, även kallat bröstarvinge, har som minst rätt till sin laglott, det vill säga halva arvet. Har en förälder flera barn har de tillsammans rätt till halva arvet och får dela lika på detta, 7 kap. 1 § ÄB.I vanliga fall, om inget testamente är upprättat som ger delar av arvet till någon annan, får barnen dela på hela arvet. Det är med andra ord om det finns något testamente som säger något annat som avgör vad barnen får. De har dock alltid rätt till sin laglott, halva arvssumman.Vem ärver först? Är det så att den förälder som dör var gift, ska arvet tillfalla den efterlevande maken/makan, 3 kap. 1 § ÄB. Barnen som finns har sedan efterarvsrätt då han/hon dör. Det finns även ett scenario där barnet får ärva före den efterlevande maken och det är då två personer är gifta och den som dör har ett särkullbarn (ett barn från ett tidigare äktenskap). Särkullbarnet har i detta fall, om han vill, rätt att få ut sin laglott innan det att den efterlevande maken dör, 3 kap. 2 § ÄB. Om vi tänker oss samma fall, fast att det gifta paret även har ett gemensamt barn, så får särkullbarnet ta ut sin del av arvet, samtidigt som det gemensamma barnet får vänta på sitt efterarv till det att den efterlevande maken dör.Sammanfattning En förälders barn delar lika på arvet och har som minst tillsammans rätt till 50 % av det. Ett barn som inte är biologiskt eller adopterat äger inte rätt till arv om det inte finns ett testamente som säger något annat. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du undrar något annat.Vänligen

Förtida arv och laglott

2018-02-13 i Bröstarvinge
FRÅGA |Kan min pappa ge bort sitt hus till min bror utan att jag får något när pappa dör?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har delat upp svaret i flera delar för att göra det mer lättillgängligt. Vad har ett barn rätt att ärva av sin förälder? När en förälder avlider så har barnet rätt att ärva, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) Denna paragraf stadgar även att bröstarvingen ska få hela arvet. Huvudregeln är alltså att barnet ska ärva allt från föräldern. Vad du skulle fått enligt denna regel kallas arvslott. Eftersom ni är två syskon kommer det påverka hur stor arvslotten (och laglotten) blir. Om det finns två barn blir arvslotten 50% enligt 2 kap. 1 § 2 st ÄB. Anledningen till att jag skrev stycket ovan är för att du som barn har en oinskränkt rätt att ärva något som kallas laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten och eftersom ni är två barn så betyder det att arvslotten är 50 % och laglotten 25 % för respektive barn av det arv din pappa lämnar efter sig den dagen han dör. Är det förskott på förtida arv? Men, som frågan antyder så är din pappa fortfarande i livet. Frågan är då om överlåtelsen till din bror kan ses som ett förskott på förtida arv enligt 6 kap. 1 § ÄB. För att så ska vara fallet krävs att det är en gåva. En gåva är en benefik rättshandling som sker frivilligt och det ska inte finnas någon motprestation. Att ge bort ett hus gratis till sin son är en gåva. Huvudregeln är att gåvor som arvlåtaren ger till sin bröstarvinge under sin livstid ska ses som ett förskott på arv, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Syftet med 6 kap. 1 § ÄB är att skapa rättvisa mellan bröstarvingar (dig och din bror), men regeln är inte tvingande så om din pappa skrivit i gåvobrevet att det inte är ett förskott på förtida arv så ska det inte heller ses som det. Jag rekommenderar dig att läsa gåvobrevet eller på annat sätt utreda om det är tänkt att vara ett förskott på arvet.Sammanfattningsvis kan din pappa ge bort huset till din bror och det kan ses som ett förskott på arvet vilket kommer påverka hur ni ska dela upp arvet den dagen er pappa avlider, eftersom din bror då kanske redan fått en del av sitt arv. Däremot behöver du inte vara orolig för att inte få någonting efter din pappa, eftersom du alltid har rätt att kräva din laglott när pappan gått bort. Med vänliga hälsningar,