FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge29/06/2018

Har bortadopterade barn rätt att ärva från sin biologiska pappa?

Hej,

Min halvsysters pappa har gått bort - ( vi hade endast samma mamma )

Min syster är född -69

Innan dess hade pappan ett barn I ett äktenskap - född -64 I Sverige.

Detta barnet återvände till Österrike med sin mor och blev där adopterad av den nye mannen till mamman.

Hon är därmed österrikisk medborgare.

Pappan hade också skrivit ett "testamente" att endast min syster skulle ärva och den adopterade dottern skulle inte få någonting alls.

Bouppteckningen är gjord och min syster är enda arvtagare enligt svensk lag.

Nu hävdar den bortadopterade dottern att hon har rätt till arv från sin biologiska pappa.

Finns det någon förordning mellan Österrrike och Sverige som skulle kunna styrka detta ?

Tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående frågan om det finns någon förordning som skulle vara tillämplig mellan Sverige och Österrike så är det svensk lag som ska tillämpas eftersom den avlidne var bosatt i Sverige.

Ett bortadopterad barn ska anses vara adoptantens barn och inte barn till den biologiska föräldern (4 kapitlet 8 § föräldrabalken). Detta betyder att barnet som nu är i Österrike inte har rätt till arv från sin biologiska fader eftersom hon inte är att betraktas som barn till din halvsysters pappa enligt lagens mening.

Det finns inte heller något som tyder på att hon ska få något genom testamente. Hon skulle endast ha rätt att ärva om din halvsyskons far hade testamenterat något till henne.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin FolkegårdRådgivare