Särkullbarns och makars gemensamma barns arvsrätt

Min mor födde mig utom äktenskap. Gifte sig sedermera och fick 2 barn(mina halvbröder). Jag adopterades aldrig. Min "styvfar" dog för längesedan utan arvskifte och vår mor har bott kvar på gården. Gården säljs nu till en av mina halvbröder då hon blivit gammal. Är det rätt uppfattat att vid vår mors bortgång delas vår mors kvarlåtenskap enl. följande:

1. Mina 2 halvbröder ärver 50% = farsarvet utlöses

2. Vi 3 ärver resterande 50 % = 1/3 var.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv regleras i ärvdabalken (ÄB)

Jag tolkar din fråga som att din mor först ärvt hela sin mans kvarlåtenskap vid hans bortgång (3 kap. 1 § ÄB).

När er mor avlider har dina halvbröder rätt till så kallat efterarv från fadern. De gemensamma barnen inom äktenskapet ärver alltså som huvudregel först när båda makarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Dina bröder ärver alltså från fadern först när er mor avlider. Dina bröder har även rätt till arv från er gemensamma mor vid hennes bortgång, vilket du också har (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att arvet från din styvfar kommer att delas lika mellan dina två bröder (1/2). Resterande del som utgör din mors kvarlåtenskap kommer att delas lika mellan er alla tre syskon (1/3). Du har ingen arvsrätt efter din mors man.

Sammanfattningsvis så kommer dina två bröder ärva från både modern och fadern när modern avlider, medan du som särkullbarn endast ärver från er gemensamma mor.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000