Rätt till arv efter förälder med tyskt medborgarskap

Har jag rätt att ärva min biologiske far som är tysk medborgare och bosatt i Tyskland. Han är gift men utan barn i det äktenskapet men har två barn ifrån sitt första äktenskap, mina halvsyskon också de tyska medborgare bosatta i Tyskland.

Med vänlig hälsning,

Lotta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din biologiska far har avlidit. Han var bosatt i Tyskland. Han var gift och hade två barn från ett tidigare äktenskap. Du undrar nu om du har rätt till arv efter din far.

För dödsfall som inträffat efter den 17 aug 2015 tillämpas den europeiska arvsrättsordningen. Det innebär i praktiken att det är den arvsordning i det land som den avlidne hade sin hemvist som gäller. I det här fallet tillämpas alltså tysk arvsrätt, vilket gör det lite komplicerat att besvara din fråga.

Hur är arvsordningen enligt tysk arvsrätt?

Enligt tysk rätt ärver en maka/make ¼ av dödsboet, resten ärvs av barnen. Bröstarvingar har inte rätt till laglott som i Sverige, utan en fordran (civilrättsligt anspråk) utanför arvsordningen måste göras gällande gentemot arvingen/arvingarna. Även skulder (inte bara tillgångar) ärvs enligt tysk rätt.

Vad kan du göra?

Du har rätt till arv efter din far, mot förmodan att du kan uppvisa ett arvsintyg. Utan arvsintyget kan man som arvstagare inte förfoga över kvarlåtenskapen. Arvsintyget utställs av en tingsrätt i Tyskland på arvingarnas ansökan. För att förbereda en arvsintygsansökan finns det ett frågeformulär på ambassadens hemsida.

Jag hoppas att svaret har varit till någon nytta! Mer info finns att läsa här:

https://stockholm.diplo.de/blob/1682690/a4bfb0a36cb57b3dfefaf234feae8034/fb-arvsraett-data.pdf

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000