i vilken ordning delas pengarna ut, kommer barn eller testamente först?

Jag och min syster ärver nu vår mor.

Det finns ett testamente där mina föräldrar testamenterar en summa till var och ett av barnbarnen.

Jag har två barn och min syster har tre.

Innebär testamentet att barnbarnen får pengarna först och min syster och jag delar på det som blir över?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Kort svar

Barn har rätt till hälften av arvet även om mer har testamenterats bort så länge de kräver det, se förtydligande nedan.


Tillämplig lag

Eftersom din fråga handlar om arv så är det Ärvdabalken (ÄB) som jag kommer använda mig av i svaret.


Lite begrepp

Hela arvet som finns brukar kallas arvslott. Barn eller andra i rakt nedstigande släktled (exempelvis barnbarn) kallas bröstarvingar, 2 kap. 1 § ÄB. Dessa arvingar har en särskild rätt till hälften av arvslotten, deras andel kallas laglott, 7 kap. 1 § ÄB.


Laglott går före testamente

Du och din syster är bröstarvingar till er mor och ni har därför rätt till hälften av arvet då det är er laglott, 2 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1 § ÄB. Om barnbarnens testamenterade arv tillsamman är mer än hälften så kan ni kräva att få ut er del som är 50 % (ni skulle då få 25 % var), 7 kap. 3 § ÄB. Barnbarnen får då mindre än vad som är testamenterat. Men ni kan också välja att avstå och låta barnbarnen få även en del av er laglott genom att inte begära en jämkning av testamentet.

Förtydligande exempel

För att du lite enklare ska förstå reglerna så gör jag två exempel.

Förutsättningar:

det finns 2 barn och 5 barnbarn Hela arvet är 200 000 kr Det är testamenterat 25 000 kr till vardera barnbarn

Eftersom hela arvet är 200 000 så är laglotten 100 000 då den är hälften av arvet. Barnbarnen har tillsammans fått 125 000 testamenterat till sig, det återstår då mindre än hälften (75 000 av 200 000). Barnen till den avlidne har rätt till 100 000 på grund av deras laglott om de jämkar testamentet. Om de inte jämkar så får de dela på de 75 000 som är kvar.

Förutsättningar:

det finns 2 barn och 5 barnbarnHela arvet är 200 000 krDet är testamenterat 10 000 kr till vardera barnbarn

Barnbarnen har i det här exemplet tillsammans fått 50 000, då kvarstår det 150 000 vilket är mer än hälften. 150 000 går till de 2 barnen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny!

Vänliga hälsningar,

Nora OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000