Bröstarvinges rätt till arv efter omgift förälder

Hej, min mamma har gift om sig. Nu undrar vi vad som händer med bostadsrätten och arvet om hon avlider. Ärver min styvpappa allt och jag och min syster blir arvlösa? Bostaden köpte min mamma innan de gifte sig om det har någon betydlese.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Då din mamma är gift med sin nya man är samtliga av deras tillgångar giftorättsgods, bortsett från enskild egendom (7:1 ÄktB). Enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild (7:2 första stycket 1 p. ÄktB). Det framgår inte av din fråga om din mamma samt hennes nya man har ett sådant, men om så är fallet där din mamma exempelvis undantaget bostadsrätten som enskild egendom, kommer denna inte att ingå i bodelning. Om makarna inte har upprättat ett äktenskapsförord kommer bostadsrätten däremot att ingå i bodelning, förutsatt att din mamma inte tagit emot bostadsrätten som gåva eller arv med villkoret att den ska förbli hennes enskilda (7:2 ÄktB).

Bodelning mellan makarna sker om de skiljer sig eller då en av de avlider. Vid en bodelning delas det sammanlagda värdet av allt giftorättsgods lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).


I din fråga framgår inte om din mamma har skrivit ett giltigt testamente eller ej. Jag kommer därför att utgå från båda scenarier.

Inget testamente finns

För de fall din mamma inte har ett giltigt testamente kommer du och din syster, förutsatt att ni är de enda barnen till din mamma, att dela lika på arvet (2:1 ÄB). Detta eftersom att ni är bröstarvingar till er mamma. Hennes arv utgörs då av den egendom som tilldelades henne efter bodelningen, alltså häften av giftorättsgodset, förutsatt att hon inte har någon enskild egendom som ska undantas bodelningen.

Testamente finns

För det fall din mamma har ett testamente som anger att hennes nya man ska ärva hela kvarlåtenskapen, kommer detta delvis att gälla. Du och din syster kan dock inte göras helt arvlösa, detta är nämligen inte möjligt enligt svensk rätt.
Arvet kan dock minskas till den så kallade laglotten, vilket utgör hälften av arvslotten (7:1 ÄB). Då ni är två syskon är alltså varderas arvslott 50 % av er mammas arv och laglotten 25 %. Om er mamma har skrivit ett testamente till fördel för hennes nya man kan ni begära jämkning av testamentet för att få ut er laglott direkt (7:3 ÄB).

Sammanfattning

För det fall att er mamma går bort kommer en bodelning ske mellan er mamma och hennes man enligt äktenskapsbalkens bestämmelser. Vad som tilldelas er mamma i denna bodelning är hennes arv. Bostadsrätten kan bli föremål för bodelning och den kan även undantas, beroende på om den utgör enskild egendom eller ej.

Efter bodelning är det vardera makes bröstarvinge (i din mammas fall du och din syster) som ärver efter vardera make, förutsatt att inte annat anges i ett testamente. Ni har dock alltid rätt att få ut er laglott.

Aksinja RönnlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”