Kan ett fadderbarn ärva sina gud-föräldrar?

2021-03-12 i Arvsordning
FRÅGA |Hej Kan ett fadder barn ärva tillgångar efter sina gud föräldrar som avlidet Men är inte med i testamentet .( Finns bara en kopia av testamentet ) Med vänlig hälsning, Christina Weichl
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstå din fråga som att du undrar om ett fadderbarn kan ärva sina gudföräldrar utan testamente. Denna fundering aktualiserar bestämmelser om arv i ärvdabalken (ÄB).Allmänt om arvsrättDör någon utan att efterlämna en make/maka är det dennes närmaste släktingar som har rätt till arv enligt arvsordningen i ÄB (i 3 kap 1 § ÄB framhålls att efterlevande make ärver före gemensamma barn). Den avlidnes arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser som står i tur till arv efter varandra. Detta betyder att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i de andra klassen uteslutna. Av istadarätten följer att om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe.Den första arvsklassen består av de närmaste arvingarna d.v.s. arvlåtarens avkomlingar, de s.k. bröstarvingarna (2 kap 1 § ÄB). Som bröstarvinge klassas barn, barnbarn o.s.v. Den andra arvsklassen består av arvlåtarens föräldrar och deras avkomlingar, d.v.s. den avlidnes syskon och deras avkomlingar (2 kap 2 § ÄB). Den tredje klassen omfattar i sin tur, arvlåtarens far- och morföräldrar och deras barn, d.v.s. arvlåtarens fastrar, farbröder, mostrar och morbröder (2 kap 3 § ÄB). Enligt 2 kap 4 § ÄB kan inga andra släktingar vara legala arvingar.Ditt fallDu har rätt till arv om du tillhör någon av arvsklassen som jag redogjort för ovan. Från de ovan presenterade omständigheterna, verkar du inte tillhöra någon av arvsklasserna då du är fadderbarn. Du har således inte ett legalt rätt att ärva den avlidne om inte denne upprättat ett testamente och gjort dig till testamentstagare (Vilket inte är fallet här). Hoppas att du har fått på din fråga och du får jättegärna vända dig till lawline igen!Vänligen,

Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?

2021-03-05 i Arvsordning
FRÅGA |Vad händer med min kvarlåtenskap när jag dött om min dotter dött före mig? Jag är änka. Min dotter har två halvsyskon. Jag har två bröder.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna om arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Inom den legala arvsordningen finns det tre så kallade arvsklasser. Arvsklasserna är den ordning man har för att avgöra vem som är berättigad ett arv. I den första arvsklassen finns den avlidnes barn och barnbarn, se 2 kap 1 § ÄB. Av din fråga tolkar jag det som att du inte har några barn eller barnbarn i livet, man går därför vidare till andra arvsklassen. I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna innan sitt barn träder eventuella syskon till arvlåtaren i sin förälders ställe, och även dennes barn kan ärva genom istadarätten. Det betyder att dina bröder kommer att ärva dig. Alla arvsberättigade inom samma arvsklass tar lika lott, det innebär att dina bröder kommer att dela på arvet, se 2 kap 2 § ÄB. Detta är hur ditt arv kommer att fördelas förutsatt att du inte har skrivit ett testamente och genom det önskat andra arvtagare. Det är enbart bröstarvingar i första arvsklassen som har legal rätt till arv, ett testamente väger tyngre än övriga arvsklasser. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Vänligen

Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Frågan: Hej, jag är ensamstående mor till två vuxna döttrar samt mormor till ett barnbarn. Jag undrar hur jag utfärdar ett testamente för att säkerställa att ingen annan än dessa tre ska ärva efter mig. Bakgrund: Anledningen jag undrar är att jag i mitt födelseland Österrike har en styvsyster, en rätt materialistisk och bitter kvinna som är tio år yngre än jag. Min framlidne mor lämnade mig och min far för en annan man när jag var fyra år och min far hade ensam vårdnad om mig. Vi hade ingen regelbunden kontakt efter skilsmässan, utan endast några få besök strax därefter. Detta för min mor hemlighöll min existens från sina nya, religiösa svärföräldrar. Min styvsyster visste inte att jag fanns tills hon var 18+ år.Jag oroar mig för arvet efter mig för mor var tydligen tidigt sjuk i Alzheimers och tillbringade många år i ett boende. Något år innan mor dog träffades vi och far och dotter nämnde att de hade burit kostnaderna för mors dyra boende och vård utan att göra anspråk på mig att ta del i dessa. De indikerade att jag borde vara tacksam att de inte hade krävd av mig att dela kostnaderna. Själv tyckte jag det var märkligt eftersom jag aldrig hade underrättads om varken mors sjukdom eller att hon levde i ett boende.Skulle min styvsyster kunna göra anspråk på en retroaktiv kompensation via arv efter mig?Tacksam för svar.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du behöver inte upprätta testamenteEftersom du vill att dina två döttrar och ditt barnbarn ska ärva efter dig behöver du inte upprätta något testamente. Detta eftersom det är bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn, som ingår i den första arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken). Detta innebär att barn ärver efter den avlidne och om det skulle vara så att även barnet avlidit tillfaller arvet dennes barn, det vill säga den avlidnes barnbarn. I svensk rätt finns det nämligen något som kallas för istadarätt, det vill säga en rätt att träda in i en förälders ställe, som gör den avlidnes barn till bröstarvinge.För din del gäller alltså att dina döttrar ärver hela din förmögenhet. Barnbarnet kommer i sin tur bli så kallad efterarvinge eftersom barnbarnet ärver sin mor som ärvt dig. Skulle barnbarnets mor avlida innan dig, tillfaller moderns del av arvet barnbarnet. Du behöver alltså inte, i den situation du befinner dig i nu, upprätta något testamente för att få din vilja igenom. Skulle du emellertid vilja att ditt barnbarn ärver direkt och inte som efterarvinge, är det fullt möjligt att testamentera en del åt henne så att hon ärver direkt när du dör.Din styvsyster kan inte göra anspråk på retroaktiv kompensation via arv efter digEnligt principen successio ordinum gäller att så länge det finns någon arvinge i en arvsklass går man inte vidare till nästa arvsklass. Eftersom det finns arvingar i den första arvsklassen stannar således arvet där, vilket innebär att hon inte har någon möjlighet att göra anspråk på en retroaktiv kompensation via arv efter dig.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur fördelas arvet efter min bror?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Min brors änka som suttit i orubbat bo, har nu avlidit. Min mor, nu död, samt jag och mina två helsyskon är efterarvingar. Änkans syster ärver hennes del. Mor hade ytterligare två barn, våra halvsyskon. Hur fördelas arvet?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar hur arvet efter din brors änka ska fördelas. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).ArvetOm det inte fanns några äktenskapsförord eller liknande ska hälften av arvet gå till din brors arvingar och den andra hälften till din brors änkas arvingar (3 kap. 2 § ÄB). Det betyder alltså att änkans syster ärver hälften och att du och dina syskon ärver den andra halvan. Här under går jag igenom hur den andra halvan ska fördelas mellan dig och dina syskon. Om din bror skrivit ett testamente blir fördelningen annorlunda.För det första utgår jag ifrån att din bror inte hade några barn. I så fall är det hans föräldrar som är närmsta arvingar efter honom och som ska ärva honom. Med det sagt utgår jag också från att din far var död innan din bror dog. Det betyder i så fall att du och dina helsyskon träder i er fars ställe och delar lika på hans del. Det framgår också att din mor är död nu. Därför träder du, dina helsyskon och nu även halvsyskon i hennes ställe och delar lika på hennes del. (2 kap. 2 § ÄB).SlutsatsDen halvan av arvet som går till din familj ska fördelas så att du och dina två helsyskon ärver cirka 26,7 % var medan dina två halvsyskon ärver 10 % var.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fördelningen av arv när barn träder i förälderns ställe som arvinge

2021-03-07 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Vi har en situation där min morfar sitter på ett stort arv, min mamma är cancer sjuk (Gift) och lever på övertid. Min mamma har en bror. Hur går fördelningen ut på arvet ifall min mamma går bort före min morfar? Med vänlig hälsning,
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsrätten regleras i Ärvdabalken (ÄB). Eftersom inget nämns om ett testamente utgår jag från att ett sådant inte finns varför den legala arvsordningen gäller.Den legala arvsordningen Den legala arvsordningen innebär att arvingarna ärver hela arvslotten efter en efterlevande make/makas bortgång. Efter den efterlevande makes/makas bortgång fördelas kvarlåtenskapet lika mellan arvingarna (3 kap. § 1 ÄB). Vem räknas som en bröstarvinge Bröstarvingar är avkomlingar till den avlidne. Om avkomlingen avlider träder dess barn i förälderns ställe som arvinge enligt principen om istadarätt (2 kap. 1 § ÄB). Detta gäller i ditt fall Om din morfar går bort före din mamma och det finns en efterlevande maka i bilden kommer hon att ärva före arvingarna, förutsatt att din mamma och hennes bror inte är särkullbarn. Efter hennes bortgång kommer arvet att delas lika mellan din mamma och hennes bror. Om din mamma skulle gå bort innan din morfar kommer hennes barn, du och eventuella syskon, träda i hennes ställe som arvinge/arvingar. Den delen av arvet som skulle tillkomma din mamma kommer tillfalla dig eller, om ni är flera syskon, kommer det delas lika er emellan. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor. Vänligen,

Kan man avtala om delar av arv i förväg?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej, Mina föräldrar äger en fastighet de vill ge till mig och min syster. De har dock behov av pengarna för att köpa sig en lägenhet. Min syster vill ta över och äga fastigheten medan jag inte vill det. Hur kan vi göra detta på bästa sätt så att alla känner sig nöjda.
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni kan köra på lite olika upplägg efter vad som passar er och vad ni vill ! Beroende på din systers ekonomiska förutsättningar tror jag det blir lättast om ni kan ni komma överens om att hon köper fastigheten ut både era föräldrar och dig för ett pris ni kommer överens om. Har hon inte möjlighet att köpa ut både era föräldrar och dig kan ni upprätta ett antingen skuldebrev mellan dig och din syster, eller ännu enklare en skriftlig överenskommelse att innan ni delar på resterande del av era föräldrars arv, ska du ha ut den summa som hon skulle köpt ut dig för, eller att du kanske istället ärver lägenheten de ska köpa osv. Ni är fria att komma överens om vilket upplägg som.Annat tillvägagångssätt är att fastigheten ges som en gåva men endast till din syster för att det bara är hon som har intresse av att ta över den så kommer gåvan att ses som ett förskott på arvet, 6:1 ärvdabalken. Den summa som fastigheten är värderad, eller om ni kommer överens om värdering som känns rimlig, så kommer den summa sedan att dras av vid en arvsdelning efter era föräldrar, dock får dina föräldrar inte in de pengar de behöver för lägenheten genom detta upplägg därav hade jag rekommenderat det första. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Ärver halvsyskon?

2021-02-28 i Arvsordning
FRÅGA |Ärver jag min farbror när han går bort? Han lever ensam är 86 år o har inga barn el fru. Han har däremot en halvsyster i livet,de har olika far. Min pappa och han var helsyskon men min far är död. Har jag rätt till min fars del? Vad jag vet har han inte skrivit nåt testamente..
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I första arvsklassen är det bröstarvingarna och efterlevande make/make som ärver men som du nämner har din farbror varken barn eller fru, 2:1 jämte 3:1 1 st ärvdabalken. I andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, annars den avlidnes syskon och om syskonens är avlidna, deras barn, 2:2 1-2 st ÄB. I den arvsklass finns även halvsyskon som tillsammans med helsyskon ärver vad som skulle tillfallit den avlidnes förälder som är gemensam för syskonen, dvs i ert fall deras mamma. Om din pappa har avlidit så betyder det att från din farbrors kvarlåtenskap kommer du ärva 75% och halvsystern 25%, 2:2 3 st ÄB. Ha dock i åtanke att finns det ett testamente kan detta ändra arvsordningen, men annars blir utfallet vad som beskrivits ovan. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man ärva aktier?

2021-02-27 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Min son startade ett AB med sin sambo, finns registrerat i Bolagsverket. Han avled innan de hann komma igång så aktierna har alltså inget värde. Hans far och jag är dödsbodelägare det finns inget testamente, ärver vi aktierna? Hur gör vi med dem? Sambon vägrar ha kontakt med oss. Vem kan hjälpa oss? Tacksam för svar.
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt parentelprincipen finns det olika arvsklasser. Enligt 2:1 Ärvdabalken ska bröstarvingar ärva i första hand, om inte några bröstarvingar finns ska föräldrarna ärva hälften var enligt 2:2 ÄB. Detta innebär att ni ärver som andra arvsklass om inte er son har några bröstarvingar. När en aktieägare dör övergår aktierna till dödsboet. Eftersom ni ärver tillgångarna vid dödsfallet kommer ni vara dödsbodelägare, ansvarar ni för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,